Polecane produkty

Stoły do masażu

Linki sponsorowane
Poprzedni temat «» Następny temat
Tematyczny słownik Polsko - Łaciński
Autor Wiadomość
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2011-03-04, 07:13   Tematyczny słownik Polsko - Łaciński

rowniez nazwy angielskie sa bardzo podobne lub identyczne

Kości - ossa

obojczyk - clavicula
łopatka - scapula
kość ramienna - humerus
kość łokciowa - ulna
kość promieniowa - radius
kość łódeczkowata - os scaphoideum
kość księżycowata - os lunatum
kość trójgraniasta - os triquetrum
kość grochowata - os pisiforme
kość czworoboczna większa - os trapezium
kość czworoboczna mniejsza - os trapezoideum
kość główkowata - os capitatum
kość haczykowata - os hamatum
paliczki - phalanx
trzeszczki - ossa sesamoidea
kość miednicza - os coxae
kość biodrowa - os ilium
kość kulszowa - os ischii
kość łonowa - os pubis
kość udowa - femur
kość piszczelowa - tibia
rzepka - patella
kość strzałkowa - fibula
kość skokowa - talus
kość piętowa - calcaneus
kość łódkowata - os naviculare
kość sześcienna - os cuboideum
kość śródstopia - ossa metatarsi
kręgi - vertebrae
kręgi szyjne - vertebrae cervicalis
kręgi piersiowe - vertebrae thoracicae
kręgi lędźwiowe - vertebrae lumbales
kręg szczytowy - atlas
kręg obrotowy - axis
kość krzyżowa - os sacrum
kość guziczna - os coccygis
żebara - costae
mostek - sternum
kość czołowa - os frontale
kość ciemieniowa - os parietale
kość potyliczna - os occipitale
kość klinowa - os sphenoidale
kość skroniowa - os temporale
kość nosowa - os nasale
kość jarzmowa - os zygomaticum
szczęka - maxilla
kość łzowa - os lacrimale
małżowina nosowa dolna - concha nasalis inferior
kość podniebienna - os palatinum
kość sitowa - os ethmoidale
lemiesz - vomer
żuchwa - mandibula
młoteczek - malleus
kowadełko - incus
strzemiączko - stapes
kość gnykowa - os hyoideum

Mięśnie kończyny górnej - muscularis membri superioris

mięsień czworoboczny grzbietu - m. trapezius
mięsień równoległoboczny - m. rhomboideus
mięsień dźwigacz łopatki - m. levator scapulae
mięsień zębaty przedni - m. serratus anterior
mięsień piersiowy mniejszy - m. pectoralis minor
mięsień podobojczykowy - m. subclabius
mięsień naramienny - m. deltoideus
mięsień piersiowy większy - m.pectoralis major
mięsień najszerszy grzbietu - m. latissimus dorsi
mięsień obły większy - m. teres major
mięsień podłopatkowy - m. subscapularis
mięsień nadgrzebieniowy - m. supraspinatus
mięsień podgrzebieniowy - m. infraspinatus
mięsień obły mniejszy - m. teres minor
mięsień kruczo-ramienny - m. coracobrachialis
mięsień dwugłowy ramienia - m. biceps brachii
mięsień trójgłowy ramienia - m. triceps brachii
mięsień ramienny - m. brachialis
mięsień ramienno-promieniowy - m. brachioradialis
mięsień łokciowy - m. anconeus
mięsień odwracacz przedramienia - m. supinator
mięsień nawrotny obły - m. pronator teres
mięsień nawrotny czworoboczny - m. pronator quadratus
mięsień zginacz promienowy nadgarstka - m. flexor carpii radialis
mięsień zginacz łokciowy nadgarstka - m. flexor carpi ulnaris
mięsień dłoniowy długi - m. palmaris longus
mięsień zginacz powierzchowny palców - m. flexor digitorum superficialis
mięsień zginacz głęboki palców - m. flexor digitorum profundus
mięsień zginacz długi kciuka - m. flexor pollicis longus
mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka - m. extensor carpi radialis longus
mięsień prostownik promieniowy kródki nadgarstka - m. extensor carpi radialis brevis
mięsień prostownik palców - m. extensor digitorum
mięsień odwodziciel długi kciuka - m. abductor pollicis longus
mięsień prostownik wskaziciela - m. extensor indicis
mięsień prostownik palców - m. extensor digitorum
mięsień prostownik wskaziciela - m. extensor indicis
mięsień prostownik palca małego - m. extensor digiti minimi

Mięśnie kończyny dolnej - muscularis membri inferioris

mięsień biodrowo-lędźwiowy - m. iliopsoas
mięsień lędźwiowy większy - m. psoas major
mięsień biodrowy - m. iliacus
mięsień pośladkowy wielki - m. gluteus maximus
mięsień pośladkowy średni - m. gluteus medius
mięsień pośladkowy mały - m. gluteus minimus
mięsień naprężacz powięzi szerokiej - m. tensor fasciae latae
mięsień gruszkowaty - m. piriformis
mięsień zasłaniacz wewnętrzny - m. obturatorius internus
mięsień bliźniaczy - m. gemellus
mięsień czworoboczny uda - m. quadratus femoris
mięsień grzebieniowy - m. pectineus
mięsień zasłaniacz zewnętrzny - m. obturatiorus externus
mięsień przywodziciel długi - m. adductor longus
mięsień przywodziciel kródki - m. adductor brevis
mięsień przywodziciel wielki - m. adductor magnus
mięsień smukły - m. gracilis
mięsień prosty uda - m. rectus femoris
mięsień krawiecki - m. sartorius
mięsień dwugłowy uda - m. biceps femoris
mięsień półścięgnisty - m. semitendinosus
mięsień półbłoniasty - m. semimembranosus
mięsień podkolanowy - m. popliteus
mięsień smukły - m. gracilis
mięsień brzuchaty łydki - m. gastrocnemius
mięsień podeszwowy - m. plantaris
mięsień piszczelowy przedni - m. tibialis anterior
mięsień prostownik długi palucha - m. extensor hallucis longus
mięsień prostownik długi palców - m. extensor digitorum longus
mięsień mięsień trójgłowy łydki - m. triceps surae
mięsień płaszczkowaty - m. soleus
mięsień piszczelowy tylny - m. tibialis posterior
mięsień zginacz długi palców - m. flecor digitorum longus
mięsień zginacz długi palucha - m. flecor hallucis longus
mięsień strzałkowy długi - m. peroneus longus
mięsień strzałkowy kródki - m. peroneus brevis
mięsień prostownik kródki palców - m. extensor digitorum brevis
mięsień prostownik kródki palucha - m. extensor hallucis brevis
mięsień odwodziciel palucha - m. abductor hallucis
mięsień zginacz kródki palucha - m.flexor hallucis brevis
mięsień przywodziciel palucha - m. adductor hallucis
mięsień zginacz kródki palców - m. flexor digitorum brevis
mięsień czworoboczny podeszwowy - m. quadratus plantae
mięśnie glistowate - mm. lumbricales
mięśeie międzykostne grzbietowe - mm. interossei dorsales
mięśnie międzykostne podeszwowe - mm. interossei plantares
mięsień odwodziciel palca małego - m. abductor digiti minimi
mięsień zginacz kródki palca małego - m. flexor digiti minimi brevis
mięsień przeciwwstawiacz palca małego - m. opponens digiti minimi

Mięśnie szkieletu osiowego - muscularis skeleton axiale

mięsień prostownik grzbietu - m.erector spinae
mięsień płatowaty głowy i szyi - m. splenius capitis et cervicis
mięsień krzyżowo-grzbietowy - m. sacrospinalis
mięsień najdłuższy - m. longissimus
mięsień biodrowo-żebrowy - m. iliocostalis
mięśnie międzypoprzeczne - mm. intertransversarii
mięsień kolcowy - m. spinalis
mięsień poprzeczno-kolcowy - m. transversospinalis
mięsień półkolcowy - m. semispinalis
mięsień wielodzielny - m. multifidus
mięśnie skręcające - mm. rotatores
mięśnie międzykolcowe - mm. interspinales
mięsień skośny głowy górny - m. obliquus capitis superior
mięsień prosty głowy tylny mniejszy - m. rectus capitis posterior minor
mięsień prosty głowy tylny większy - m. rectus capitis posterior major
mięsień skośny głowy dolny - m. obliquus capitis inferior
mięsień prosty głowy boczny - m. rectus capitis lateralis
mięsień czworoboczny lędźwi - m. quadratus lumborum
mięsień prosty głowy przedni - m. rectus capitis anterior
mięsień długi głowy - m. longus capitis
mięsień długi szyi - m. longus colli
mięsień pochyły przedni - m. scalenus anterior
mięsień pochyły środkowy - m. scalenus medius
mięsień pochyły tylny - m. scalenus posterior
mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy - m. sternocleidomastoideus
mięsień skośny zewnętrzny brzucha - m. obliquus externus abdominis
mięsień skośny wewnętrzny brzucha - m. obliquus internus abdominis
mięsień prosty brzucha - m. rectus abdominis
mięsień lędźwiowy większy - m. psoas major
przepona - m. diaphragma
mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne - mm. intercostales externi
mięsień pochyły przedni - m. scalenus anterior
mięsień pochyły środkowy - m. scalenus medius
mięsień pochyły tylny - m. scalenus posterior
mięsień prostownik grzbietu - m. erector spinae
mięsień najszerszy grzbietu - m. latissimus dorsi
mięsień stożkowaty - m. pyramidalis
mięsień poprzeczny klatki piersiowej - m. transversus thoracis
mięśnie podżebrowe - mm. subcostales

Mięśnie czaszki - muscularis cranium

mięsień skroniowy - m. temporalis
mięsień żwacz - m. masseter
mięsień skrzydłowy przyśrodkowy - m. pterygoideus medialis
mięsień skrzydłowy boczny - m. pterygoideus lateralis
mięsień dwubrzuścowy - m. digastricus
mięsień rylcowo-gnykowy - m. mylohyoideus
mięsień bródkowo-gnykowy - m. geniohyoideus
mięsień mostkowo-gnykowy - m. sternohyoideus
mięsień łopatkowo-gnykowy - m. omohyoideus
mięsień mostkowo-tarczowy - m. sternothyreoideus
mięsień tarczowo-gnykowy - m. thyreohyoideus


Układ trawienny - systema digestorium

jama ustna - cavum oris
podniebienie - palatum
język - lingua
kubki smakowe - culiculi gustatorii
zęby - dentes
siekacze - incisivi
kieł - caninus
trzonowce - molares
przedtrzonowe - premolares
zęby mleczne - dentes decidui
zęby stałe - dentes permanentes
gruczoły ślinowe - glandulae salivares
ślinianka przyuszna - glandula parotis
gardziel - fauces
gardło - pharynx
przełyk - oesophagus
żołądek - ventriculus
dwunastnica - duodenum
jelito czcze - jejunum
jelito kręte - ileum
jelito grube - intestinum crassum
jelito grube - cecum
wyrostek robaczkowy - appendix vermiformis
okrężnica - colon
odbytnica - rectum
trzustka - pancreas
wątroba - hepar
otrzewna - peritoneum


Układ płciowy - Systema genitale

pęcherzyk nasienny - vesicula seminalis
opuszka prącia - bulbus penis
najądrze - epididymis
jądro - testis
moszna - scrotum
żołądź prącia - glans penis
prącie - penis
gruczoł krokowy - prostata
spojenie łonowe - symphysis pubica
cewka moczowa - urethra
nasieniowód - ductus deferens
jajnik - ovarium
szyjka macicy - cervix uteri
ujście pochwy - ostium vaginale
macica - uterus
jajowód - tuba uterina
łożysko - placenta
pępowina - funiculus
płód - fetus
pochwa - vagina


Układ wewnątrzwydzielniczy -systema endocrinum

przysadka mózgowa - hypophysis cerebri
szyszynka - corpus pineale
gruczoł tarczowy - glandula thyroidea
gruczoł przytarczyczny - glandulae parathyroideae
gruczoł nadnerczy - glandula suprarenalis
grasica - thymus
jądra - testis
jajnik - ovarium


Narządy zmysłów

narząd wzroku - organum visus
oko - oculus
gałka oczna - bulbus oculi
rogówka - cornea
twardówka - sclera
naczyniówka - choroidea
tęczówka - iris
źrenica - pupilla
siatkówka - retina
pręciki - bacilli
czopki - coni
plamka żółta - macula lutea
soczewka - lens
ciało szkliste - corpus vitreum
powieki - palpebrae
brew - suoerculium
rzęsy - cilia
spojówka - tunica conjunctiva
łza - lacrimae
ucho - auris
małżowina uszna - auricula
błona bębenkowa - membrana tympani
błędnik - labyrinthus
ślimak kostny - cochlea


Powłoka wspólna - integumentum commune

skóra - cutis
naskórek - epidermis
skóra właściwa - corium s. dermis
warstwa brodawkowa - stratum papillare
warstwa siatkowata - stratum reticulare
tkanka podskórna - tela subcutanea
ciałka krańcowe nerwów - corpuscula nervosa terminalia
gróczoły łojowe - glandulae sebaceae
łój - serum
pot - sudor
gruczoł sutkowy - glandula mammaria
sutek - mamma
brodawka sutkowa - papilla mammae
przewód mleczny - ductus lactiferi
mleko - lac
paznokcie - ungues
włosy - pili
 
     
Linki sponsorowane
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Styl zmodyfikowany dla e-Masaz.pl, Mapa witryny, Regulamin forum

Wyszukiwanie w Google

Partnerzy forum
Gabinety masażu Kurs masaż tajski Fizjoterapia Rehabilitacja
Forum korzysta z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Kopiowanie materiałów bez zgody administracji zabronione. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi użytkowników oraz materiały przez nich przesłane. Witryna ma charakter informacyjny. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wykorzystaniem przez użytkownika informacji zawartych na forum.
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 12
Reklamy

Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Stoły do masażu

Szkoła masażu

Masaż
Ostatnio na forumZapraszamy na FB