Polecane produkty

Stoły do masażu

Linki sponsorowane
Poprzedni temat «» Następny temat
Du ju spik ynglisz? jes, massage. Tłumaczenia
Autor Wiadomość
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2014-04-12, 16:17   

calcaneum = kość piętowa
calcaneus = kość piętowa
calcific = wapniejący
cancellate, also: cancellated, also: cancellous = gąbczasty
canthus = kąt szpary powiekowej
capitate = główkowaty (+1 inne znaczenie)
capitate bone = kość główkowata
caput = głowa
cardia = wpust (otwór początkowy żołądka łączący go z przełykiem)
cardiac sphincter = zwieracz wpustu do żołądka
carotid = szyjny
carotid artery = tętnica szyjna
carpal = nadgarstkowy
carpus = nadgarstek, napięstek
caudal = ogonowy
caudally = ogonowo
caul = czepek (fragment owodni na główce noworodka) (+2 inne znaczenia)
cavernosal = jamisty
cavity = jama ciała (+1 inne znaczenie)
cementum = cement zęba, kostniwo (swoista kość pokrywająca korzeń zęba)
central incisor = środkowy siekacz
central nervous system , CNS = ośrodkowy układ nerwowy
central sulcus = bruzda środkowa mózgu
centriciput = środek pokrywy czaszki
cephalic = głowowy, czaszkowy
cephalic vein = żyła odpromieniowa
cephalothorax = głowotułów
cerebellum = móżdżek (część mózgowia)
cerebral hemisphere = półkula mózgowa
cerebro-spinal fluid = płyn mózgowo-rdzeniowy
cerebrovascular = naczyniowo-mózgowy
cerebrum = kresomózgowie
cervical vertebra = kręgi szyjne
chiasma , also: chiasm = chiazma, skrzyżowanie wzrokowe (miejsce skrzyżowania włókien nerwu wzrokowego) (+1 inne znaczenie)
chorda = struna
chordal = strunowy
chorion = kosmówka
choroid , choroidea = naczyniówka (element gałki ocznej)
ciliary = rzęsowy (+1 inne znaczenie)
ciliary body = ciało rzęskowe (część oka)
ciliary muscle = mięsień rzęskowy (część ciała rzęskowego)
ciliary processes = wyrostki rzęskowe
ciliary ring = obrączka rzęskowa
ciliation = urzęsienie
cingulate gyrus = zakręt obręczy
cingulum = obręcz (+1 inne znaczenie)
circinate = obrączkowy (+1 inne znaczenie)
circulatory system = układ krążenia
circumvallate papilla = brodawki okolne
cisterna = zbiornik, woreczek zawierający płyn zwłaszcza limfę lub płyn mózgowo-rdzeniowy.
clastic = rozdzielny (+1 inne znaczenie)
clavicular = obojczykowy
clitoral , clitoric = łechtaczkowy
coccygeal = ogonowy (dotyczący kości ogonowej)
coccyx = kość ogonowa, kość guziczna
cochlea = ślimak (część ucha wewnętrznego)
cochlear duct = przewód w uchu wewnętrznym
cochlear nerve = nerw ślimaka (budowa ucha)
BrE coeliac trunk , AmE celiac trunk = technical pień trzewny
collarbone , also: collar bone , also: collar-bone , clavicle = obojczyk
colon = okrężnica (+1 inne znaczenie)
colorectal = odbytniczy
commissural = spoidłowy
commissure = spoidło (np. mózgu, rdzenia), skrzyżowanie (np. nerwów wzrokowych), szew (np. czaszki) (+2 inne znaczenia)
complexus = mięsień półkolcowy
concha = małżowina uszna
condyle = kłykieć (staw łączący części palca)
cone = czopek (w siatkówce oka) (+3 inne znaczenia)
cone cell = czopek, komórka czopkonośna (receptor siatkówki oka)
congener = mięzień agonista (+2 inne znaczenia)
conjunctival limbus = rąbek spojówki
contralateral = przeciwstronny, kontralateralny
conus = stożek
coracoid = wyrostek kruczy
cordiform = sercowaty, w kształcie serca
corneal limbus = rąbek rogówki
corneocyte = korneocyt
corona radiata = wieniec promienisty
coronal suture = szef wieńcowy
corpus callosum = ciało modzelowate
corpus cavernosum = ciało jamiste
corpus luteum = ciałko żółte (przekształcony pęcherzyk jajnikowy)
corrugator = mięsień marszczący
corticospinal = korowo-rdzeniowy
costate = formal żebrowany, z żebrami
costoclavicular = żebrowo-obojczykowy
costoscapular = żebrowo-łopatkowy
Cowper's gland = gruczoły opuszkowo-cewkowe
coxa = staw biodrowy
cranial nerve = nerw czaszkowy
cranial nerves = nerwy czaszkowe
craniological = kraniologiczny
craniometric, also: craniometrical = kraniometrzyczny
cranium = czaszka
crazy bone = AmE czułe miejsce w łokciu
cribriform plate of ethmoid = blaszka sitowa kości sitowej
cricoid, also: cricoid cartilage = chrząstka pierścieniowata
cricoid = pierścieniowaty
cruciate = krzyżowy
cruciate ligament, cruciform ligament = więzadło krzyżowe
crural = goleniowy
crus = goleń
crus of helix = odnoga obrąbka
cubital = łokciowy
cuboid bone = kość sześcienna
cupula = osklepek
curvature = krzywizna (+1 inne znaczenie)
cuspidal, also: cuspidate, also: cuspidated = guzkowaty (+1 inne znaczenie)
cuticular = naskórkowy
cutis = formal skóra
cytopharynx = odcinek przełykowy (element budowy pantofelka)
cytoproct = otwór odbytowy (element budowy pantofelka)
cytostome = cytostom (element budowy pantofelka)
 
     
Linki sponsorowane
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2014-04-14, 11:11   

decidua = doczesna (przerosła i rozpulchniona błona śluzowa macicy)
deciduate = doczesny, doczesnowy
deciduous = mleczny (o zębie) (+1 inne znaczenie)
deep peroneal nerve = nerw strzałkowy głęboki
deferent duct = nasieniowód
deltoid = mięsień naramienny
dendron = old-fashioned dendryt
dental alveolus = zębodół
dental pulp = miazga zębowa
dermatome = obszar skóry unerwiony przez jeden korzeń nerwowy tylny (+2 inne znaczenia)
dermis , derma , latin corium = skóra właściwa (warstwa skóry)
descending aorta = część zstępująca aorty, aorta zstępująca
descending colon = okrężnica zstępująca
desmoid = włóknisty (+1 inne znaczenie)
diaphragm = przepona (+3 inne znaczenia)
diaphragmatic = przeponowy
diaphysis = trzon (kości)
diarthrodial joint = staw maziówkowy
diarthrosis = staw z błoną maziową
diencephalon , interbrain = międzymózgowie
digastric = dwubrzuściowy (o mięśniu) (+1 inne znaczenie)
digestive gland = gruczoły trawienne
digital nerve = nerw palca
digital pulp = opuszek palca
dilator, also: dilater, also: dilatator, also: dilator muscle = mięsień rozwieracz
dimerous = dwuczłonowy
dimidiate = niesymetryczny (o rogach) (+2 inne znaczenia)
distal = dalszy, dystalny (+1 inne znaczenie)
distal phalanx = paliczek dalszy
distal tubule = kanalik dystalny (element nefronu)
distally = daleko od środka
dolichocephaly, dolichocephalism = długogłowie
dorsalis pedis artery = tętnica grzbietowa stopy
dorsolateral = grzbietowo-boczny
dorsolumbar = grzbietowo-lędźwiowy
dorsoventral = grzbietowo-brzuszny
dorsum of nose = grzbiet nosa
dorsum of tongue = grzbiet języka
ductless gland = gruczoł dokrewny
ductule = przewodzik, kanalik
ductus arteriosus , ductus Botalli = przewód tętniczy, przewód Botalla
duodenum = dwunastnica
dura mater = opona twarda
 
     
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2014-04-19, 14:57   

ear canal = przewód słuchowy zewnętrzny
earlap = old-fashioned małżowina uszna, płatek małżowiny
eccrine sweat gland = gruczoł potowy ekrynowy
efferent arteriole = tętniczka odprowadzająca
egestive = wydalniczy
ejaculatory = wytryskowy, ejakulacyjny
ejaculatory duct = przewód wytryskowy
elastic cartilage = tkanka chrzęstna sprężysta
elbow joint = staw łokciowy
enarthrosis = staw kulisty panewkowy
encephalon = mózgowie
endocardiac, endocardial = wsierdziowy
endocardium = wsierdzie
endocast, endocranial cast = odlew wnętrza czaszki
endocrine , also: endocrinal , also: endocrinic , also: endocrinous = dokrewny, wewnątrzwydzielniczy, hormonalny
endolymph = endolimfa
endometrium = endometrium, błona śluzowa macicy
endomorphy = endomorfia
endoskeleton = kościec wewnętrzny
endosteum = śródkostna
ensiform = formal mieczykowaty (+2 inne znaczenia)
ensiform cartilage = wyrostek mieczykowaty
entrails , viscera = wnętrzności
epaxial = leżący ponad osią, leżący za osią
epicardium = nasierdzie (zewnętrzna warstwa tkanek serca)
epicondyle = nadłykieć
epididymal tubules = kanaliki najądrzy
epididymis = najądrze
epidural = nadtwardówkowy (znajdujący się nad oponą twardą)
epidural space = jama nadtwardówkowa, przestrzeń nadtwardówkowa, przestrzeń okołotwardówkowa
epigastric = nadbrzuszny
epigastrium = nadbrzusze
epiglottis = nagłośnia (część krtani)
epiphysis = nasada kości
episclera = nadtwardówka (jedna z trzech zewnętrznych warstw ścianki gałki ocznej)
epitrochlea = nadłykieć pośrodkowy
erector = mięsień unoszący
ethmoid = sitowy
ethmoid bone = kość sitowa (część konstrukcji nosa)
Eustachian tube = trąbka Eustachiusza, trąbka słuchowa (kanał łączący ucho środkowe z gardłem)
excretory system = układ wydalniczy (np. człowieka)
exoskeleton = szkielet zewnętrzny
extensor = prostownik (mięsień służący do prostowania kręgosłupa lub stawu w kończynie)
external ear = ucho zewnętrzne
external jugular vein = żyła szyjna zewnętrzna
external nose = nos zewnętrzny
external oblique = mięsień skośny zewnętrzny
exteroceptive = receptor zewnętrzny, receptor powierzchowny
eye socket , orbit , orbital cavity = oczodół
eyehole = oczodół (+2 inne znaczenia)
eyelens = soczewka (+1 inne znaczenie)
eyetooth = górny kieł
 
     
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2014-04-24, 07:48   

facial nerve = nerw twarzowy
facial skeleton = twarzoczaszka
falciform, falcate = sierpowaty
Fallopian tube , oviduct = jajowód
false rib = żebro rzekome
faucal, faucial = gardłowy (dźwięk)
fauces = gardziel
femoral = udowy
femoral artery = tętnica udowa
femoral nerve = nerw udowy
femoral vein = żyła udowa
femur = kość udowa
fibrillar = włókienkowy
fibrilliform, fibrillose = włókienkowaty
fibula , fibular bone , peroneal bone = kość strzałkowa, strzałka
filiform papilla = nitkowate
first finger = palec wskazujący
flexor = zginacz (mięsień)
floating kidney = nerka wędrująca
floating rib = żebro wolne
flocculus = kłaczek móżdżkowy
foliate papilla = brodawki liściaste
follicle = mieszek włosa, torebka włosa (+3 inne znaczenia)
follicular, folliculated = pęcherzykowy, mieszkowy, grudkowy
fongiform papilla = brodawki grzybowate
fontanel , fontanelle = ciemiączko
foramen = otwór
foramen caecum = otwór ślepy
forebrain = przodomózgowie
forelimb = kończyna przednia
fourchette = wędzidełko warg sromowych
fovea = dołek środkowy (siatkówki oka)
foveate = pokryty dołkami
foveola = dołeczek
foveolate = pokryty dołeczkami
fraenum, frenum = wędzidełko
free margin = wolny brzeg (budowa palca)
frenum, fraenum = wędzidełko
frontal bone = kość czołowa
frontal lobe = płat czołowy
frontal sinus = zatoka czołowa
 
     
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2014-04-25, 15:43   

gall bladder , also: gallbladder = pęcherzyk żółciowy
gastrocnemius = mięsień brzuchaty łydki
genitourinary = moczowo-płciowy
gingiva = dziąsło
gingival = dziąsłowy
glandule = mały gruczoł
glans = żołądź (członka)
glans penis = żołądź prącia
glenoid = panewkowy
glenoid cavity, glenoidal cavity = panewka stawowa łopatki
glenoid cavity, latin Cavitas glenoidalis = wydrążenie stawowe
globus pallidus = gałka blada
glomerular = kłębuszkowy
glomerular basement membrane = błona podstawna kłębuszka (nerkowego)
glomerule = kłębuszek (np. nerkowy) (+1 inne znaczenie)
glomerulus = kłębuszek nerkowy
glossal = językowy
glossopharyngeal = językowo-gardłowy
glottic = głośniowy, dotyczący głośni (+1 inne znaczenie)
glottis = głośnia (część krtani w której powstaje dźwięk)
gluteal = pośladkowy, kulszowy
gluteal nerve = nerw pośladkowy
gluteus , glute = mięsień pośladkowy
gluteus maximus = mięsień pośladkowy wielki
gnathic = szczękowy
gonad = gonada
Graafian follicle = pęcherzyk Graafa
gracile = mięsień smukły
great adduktor = mięsień przywodziciel wielki
great foramen = otwór wielki kości potylicznej
great saphenous vein = żyła odpiszczelowa duża, żyła odpiszczelowa
greater alar cartilage = chrząstka skrzydłowa większa (jama nosowa)
greater omentum = sieć większa (blaszka otrzewnej)
greater pectoral = mięsień piersiowy większy
greater trochanter = krętarz większy
BrE grey matter , AmE gray matter = substancja szara (w mózgu) (+1 inne znaczenie)
gyrus = zakręt kory mózgowej
 
     
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2014-04-28, 17:01   

hair follicle = mieszek włosa
hallux = paluch
hamate = haczykowaty (+1 inne znaczenie)
hamstring = ścięgno podkolanowe (+2 inne znaczenia)
hamulus = wyrostek haczykowaty
head of femur = główka kości udowej
head of humerus = głowa kości ramieniowej
heart muscle , cardiac muscle = mięsień sercowy
heart ventricle = komora serca
heel bone = kość piętowa
hematoblast, BrE haematoblast = hematoblast
Henle's loop , loop of Henle = pętla Henlego, pętla nefronu
hepatic vein = żyła wątrobowa
hilar = wnękowy
hilum , BrE hilus = wnęka
hinge joint = staw zawiasowy
hip bone , innominate bone , coxal bone = kość biodrowa
hip joint = staw biodrowy
hippocampus = hipokamp (+1 inne znaczenie)
humeral joint , glenohumeral joint = staw ramienny
humerus = kość ramienna
hyaloid = szklisty
hyoid = gnykowy
hyoid, hyoid bone = kość gnykowa
hypochondrium = podżebrze, okolica podżebrowa
hypogastrium = podbrzusze
hypoglossal = podjęzykowy
hypoglossal, hypoglossal nerve = nerw podjęzykowy
hypothalamus = podwzgórze (część międzymózgowia)
 
     
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2014-05-01, 10:20   

ileocaecal , ileocecal = krętniczo-kątniczy
ileum = jelito kręte
iliac = biodrowy
iliohypogastric nerve = nerw biodrowo-podbrzuszny, nerw biodrowo-łonowy
ilioinguinal nerve = nerw biodrowo- pachwinowy
ilium = kość biodrowa
incisors = siekacze
incurrent = wlotowy (+1 inne znaczenie)
incus = kowadełko (kostka słuchowa)
indusium = owodnia (embrionu) (+1 inne znaczenie)
inferior dental arch = łuk zębodołowy dolny, łuk zębodołowy żuchwy, łuk zębowy żuchwowy, łuk zębowy dolny
inferior mesenteric artery = tętnica krezkowa dolna
inferior nasal concha = małżowina nosowa dolna
inferior rectus muscle = mięsień prosty dolny
inferior vena cava, (abbreviation) IVC = żyła główna dolna
infracostal = podżebrowy
infraspinatus = mięsień podgrzebieniowy
infundibulum of fallopian tube = lejek jajowodu
inner lip = warga wewnętrzna
instep = łuk, podbicie (część stopy)
integumentary system = powłoki ciała
intercostal = międzyżebrowy
intercostal nerve = nerw międyżebrowy
internal ear = ucho wewnętrzne
internal filum terminale = opona miękka
internal iliac artery = tętnica biodrowa wewnętrzna
internal iliac vein = żyła biodrowa wewnętrzna
internal jugular vein = żyła szyjna wewnętrzna
internuncial = pośredniczący, wstawkowy (o połączeniu nerwowym)
interscapular = międzyłopatkowy
intertragic notch = wcięcie międzyskrawowe
interventricular septum = przegroda międzykomorowa
intervertebral disc = krążek międzykręgowy
intima = błona wewnętrzna
intracardiac = wewnątrzsercowy (+1 inne znaczenie)
intracerebroventricular = komora wewnątrzmózgkowa
intraocular = wewnątrzgałkowy, śródoczny
involucre = pochewka, torebka (+1 inne znaczenie)
involuntary muscle = mięsień gładki
iridic = tęczówkowy (+2 inne znaczenia)
ischial = kulszowy
ischium = kość kulszowa
isthmus of fallopian tube = bańka jajowodu
isthmus of fauces = cieśń gardzieli
 
     
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2014-05-04, 09:28   

jejunal = dotyczący jelita czczego
jejunum = jelito czcze
joint capsule = torebka stawowa
jugal, jugal bone = kość jarzmowa
jugal = jarzmowy (+1 inne znaczenie)
keratinocyte = keratynocyt
knee joint = staw kolanowy (+1 inne znaczenie)
kneepan = rzepka
knuckle joint = staw śródręczno-paliczkowy (+1 inne znaczenie)
knucklebone = kostka ręki
labiate = wargowy (posiadający wargi) (+2 inne znaczenia)
labium majus = warga sromowa większa
labium minus = warga sromowa mniejsza
labyrinth , labyrinthus = błędnik (część ucha wewnętrznego)
lachrymal canal = kanał łzowy
lachrymal caruncle = przewód łzowy
lachrymal gland = gruchoł łzowy
lacrimal gland = gruczoł łzowy
lactiferous = mleczny
lactiferous duct = przewód mleczny, przewód mlekonośny
lacunar = jamisty, zatokowaty
lambda = lambda, trójniak (+1 inne znaczenie)
lambdoid suture = szew węgłowy
lamella = blaszka, płytka
lamellar, lamellate, lamellated, lamellose = blaszkowy, płytkowy
laniary = kłowy (+1 inne znaczenie)
lappet = płatek ucha (+3 inne znaczenia)
laryngeal , laryngal = krtaniowy
larynx = krtań
left anterior descending artery , anterior interventricular branch of the left coronary artery , LAD = gałąź międzykomorowa przednia lewej tętnicy wieńcowej
left brain = lewa półkula mózgu
left circumflex artery , circumflex branch of the left coronary artery , LCx = gałąź okalająca lewej tętnicy wieńcowej
left coronary artery , LCA = lewa tętnica wieńcowa
lesser omentum = sieć mniejsza (twór otrzewnej)
leukoblast = leukoblast
levator, levator muscle = dźwigacz, mięsień dźwigacz
lien = śledziona (+1 inne znaczenie)
ligament , ligamentum = więzadło (wzmacniające połączenia między kośćmi)
ligamental, ligamentary, ligamentous = więzadłowy
limbic = limbiczny
limbus = rąbek, brzeg
limbus = rąbek, obwódka (np. spojówki)
lobar = płatowy
lobular = płacikowy
lobule = płat (np. płucny), zrazik (np. wątrobowy)
longitudinal = podłużny (+1 inne znaczenie)
lordosis = lordoza (łukowate wygięcie kręgosłupa w stronę brzuszną)
lower jaw = szczęka dolna
lower jaw , inferior maxillary bone = żuchwa (ludzka)
lower limb = dolna kończyna
lumbrical = glistowaty (+1 inne znaczenie)
lumbricalis = mięsień glistowaty
lunate = księżycowaty, w kształcie księżyca (+1 inne znaczenie)
lunula , lunule = obłączek (obszar skóry w kształcie półksięzyca u dołu paznokcia) (+1 inne znaczenie)
lymph node = węzeł limfatyczny, węzeł chłonny
 
     
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2014-05-05, 09:04   

macula of retina , macula lutea = plamka żółta (na siatkówce oka)
macular = plamkowy
malar = jarzmowy, policzkowy
malar, malar bone = kość jarzmowa
malleolous medialis = kostka przyśrodkowa
malleus = młoteczek (kostka słuchowa)
malocclusion = nieprawidłowy zgryz
mamilla British English, mammilla = brodawka sutkowa
mammary gland = gruczoł piersiowy, gruczoł sutkowy
mammillary = sutkowy
mammillate, mammillated = z sutkami
masticator = żwacz (+1 inne znaczenie)
mastoid = wyrostek sutkowaty (w uchu)
mastoid , mastoidal = sutkowy, sutkowaty
mastoid bone = część sutkowa kości skroniowej
maxilla = szczęka
mediastinum = śródpiersie (część klatki piersiowej)
medulla oblongata = rdzeń przedłużony
medullary sheath = otoczka mielinowa
membranous , membranaceous = błoniasty (+1 inne znaczenie)
meningeal = oponowy
meninges , also: meninx = opony mózgowo-rdzeniowe
meniscus = łąkotka (element stawu kolanowego) (+1 inne znaczenie)
mesencephalon = śródmózgowie
mesentery = krezka
mesial = środkowy
metacarpal , metacarpal bone = kość śródręcza
metacarpal = śródręczny
metacarpal ligament = wiązadła śródręcza
metacarpus = śródręcze
metatarsal = kość śródstopia (+1 inne znaczenie)
metatarsal ligament = wiązadła śródstopia
 
     
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2014-05-07, 04:13   

nail bed = macierz paznokcia
nares = nozdrza przednie
narial, narine = nozdrzowy, nosowy
nasal cavity = jama nosowa
nasal concha, turbinate = małżowina nosowa
nasofrontal = nosowo-czołowy
nasolacrimal duct, also: tear duct = przewód nosowo-łzowy
nasopharyngeal = nosowo-gardłowy
nasopharynx = nosogardziel (+1 inne znaczenie)
navicular, navicular bone = kość łódkowata
nerve centre British English , nerve center American English = ośrodek nerwowy (+1 inne znaczenie)
nerve ending = zakończenie nerwowe
nerve fibre = włókno nerwowe
nerve impulse = impuls nerwowy
nervous , neural = nerwowy (odnoszący się do systemu nerwowego)
neural arch, vertebral arch = łuk kręgowy
neural crest = grzebień nerwowy
neural spine = wyrostek kolczysty
neurilemma, neurolemma = neurolema, osłonka nerwu, osłonka Schwanna
neuroblast = neuroblast (rodzaj komórki macierzystej)
neurofibril = neurofibryla
node , nodus = guz, guzek, zgrubienie, węzeł (+4 inne znaczenia)
nucha = kark

occiput = potylica (tylna część czaszki)
olecranon = wyrostek łokciowy
olfactory bulb = opuszka węchowa
olfactory nerve = nerw węchowy
omentum = sieć
optic disc = tarcza nerwu wzrokowego
optic nerve = nerw wzrokowy
oral cavity = jama ustna
orbicularis oris = mięsień okrężny ust
oropharynx = część ustna gardła
ossification = kostnienie, tworzenie się kości (+1 inne znaczenie)
osteoblast = osteoblast, komórka kościotwórcza
osteogenesis = kostnienie, tworzenie się kości, osteogeneza
osteology = osteologia
otic = uszny
ovary = jajnik (+1 inne znaczenie)
ox heart = serce wole (z przerośniętą lub poszerzoną lewą komorą)
 
     
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2014-05-16, 16:02   

palatal , palatine = podniebienny (+1 inne znaczenie)
palatine = podniebienie kostne (+3 inne znaczenia)
palmar = dłoniowy
paracentral = przyśrodkowy
paranasal sinuses = zatoki przynosowe
parasternal = przymostkowy
parathyroid = przytarczyczny
parietal = ciemieniowy
parietal bone = kość ciemieniowa
parotid = przyuszny
parotid gland = ślinianka przyuszna
patella , knee pan = rzepka (kość)
pectoral , thoracic = piersiowy (dotyczący klatki piersiowej)
pelvic = miedniczny
pelvic girdle = obręcz kończyny dolnej, obręcz miedniczna
pericardium = osierdzie (błona surowicza serca)
perilymph = perilimfa
perineal = kroczowy
periosteal = okołookostnowy
periosteum = okostna
peripheral nerve = nerw obwodowy
peritoneal = otrzewnowy
peritoneal cavity = jama otrzewnowa
peritoneum = otrzewna
peroneal muscle = mięsień strzałkowy
pharyngeal , also: pharyngal = gardłowy (np. migdałek) (+1 inne znaczenie)
philtrum = rynienka podnosowa
phrenic = przeponowy
phrenic nerve = nerw przeponowy
phthinoid chest = klatka piersiowa asteniczna (typ budowy)
pial = oponowy, dotyczący opony miękkiej
pial filament = nić opony miękkiej
pigeon-breasted = z kurzą klatką piersiową
pineal gland , pineal body = szyszynka (gruczoł)
pinna = małżowina uszna
pisiform bone, also: pisiform = kość grochowata
pituitary , pituitary gland , hypophysis = przysadka mózgowa
pituitary = przysadkowy
pivot joint = staw obrotowy
pleural = opłucny
pons = most (część pnia mózgu)
popliteal = podkolanowy
posterior descending artery , PDA , posterior interventricular artery = gałąź międzykomorowa tylna, tętnica zstępująca tylna
posterior pituitary, neurohypophysis = przedni płat przysadki
posterior rugae = szpara międzypośladkowa
premolar tooth = ząb przedtrzonowy
prepuce = napletek
pronation = pronacja
pronator = nawracacz (mięsień)
proximal = bliższy, proksymalny
proximal tubule = kanalik proksymalny (element nefronu)
psoas = mięsień lędźwiowo-udowy
pterygoid = skrzydłowaty
pubic symphysis = spojenie łonowe
pubis = wzgórek łonowy (+1 inne znaczenie)
pudenda = narządy płciowe zewnętrzne
pudendum = srom
pulmonary trunk = pień płucny technical
putamen = skorupa (część mózgowia)
pyloric sphincter = zwieracz odźwiernika
pylorus = odźwiernik (końcowy odcinek żołądka łączący go z częścią początkową dwunastnicy)
pyramidal tract = układ piramidowy
 
     
Niesza167 

Dołączyła: 15 Lis 2015
Posty: 11
Wysłany: 2015-12-22, 22:37   

Super zestawienie, przyda mi się do tłumaczeń, juz sobie zapisalam. Jakby ktoś czego potrzebowal, to pisać, też coś dorzucę od siebie (albo jak juz opracuje liste) :)
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Styl zmodyfikowany dla e-Masaz.pl, Mapa witryny, Regulamin forum

Wyszukiwanie w Google

Partnerzy forum
Gabinety masażu Kurs masaż tajski Fizjoterapia Rehabilitacja
Forum korzysta z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Kopiowanie materiałów bez zgody administracji zabronione. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi użytkowników oraz materiały przez nich przesłane. Witryna ma charakter informacyjny. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wykorzystaniem przez użytkownika informacji zawartych na forum.
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 13
Reklamy

Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Szkoła masażu

Masaż
Ostatnio na forumZapraszamy na FB