Polecane produkty

Stoły do masażu

Linki sponsorowane
Poprzedni temat «» Następny temat
Wątek dla masażystów niewidomych
Autor Wiadomość
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2009-01-18, 00:48   masaz warszawa

sposoby dofinansowania niewidomych

http://free.art.pl/soswchorzow/pomoce.html
 
     
Linki sponsorowane
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2009-01-18, 09:24   masaz warszawa

W stołecznych punktach informacji turystycznej będą wkrótce dostępne specjalne mapy miasta dla osób niewidomych i słabowidzących.

Komplet przygotowanych metodą sitodruku wypukłego map, przedstawiających ogólny plan miasta i aglomeracji warszawskiej oraz podstawowe ciągi komunikacyjne będzie też wysłane do ośrodków szkolno-wychowawczych w całej Polsce, uczących osoby niewidome i słabowidzące posługiwania się tego rodzaju mapami.

Obecnie w Warszawie działają cztery punkty informacji turystycznej prowadzone przez Stołeczne Biuro Turystyki - na dworcu PKP Warszawa Centralna, w Porcie Lotniczym na Okęciu, na Krakowskim Przedmieściu oraz na Pradze, przy ul. Okrzei.
 
     
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2009-01-18, 09:43   masaz warszawa

Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski informuje, że Szkoła Policealna w Olsztynie kształcąca w kierunkach Medycznych rozważa możliwość kształcenia w kierunku : technik- masażysta dla osób niewidomych i niedowidzących.

Otwarcie nowego kierunku rozpoczęłoby się w 2008 roku (w zależności od zainteresowania).

Byłaby to dzienna szkoła średnia po gimnazjum.

Szkoła dysponuje internatem. Jest to doskonała szansa na zdobywanie zawodu przez nasze dzieci i młodzież.

Szkoła planuje również utworzenie klasy dla starszej młodzieży.

Osoby posiadające grupę inwalidzką z tytułu wzroku proszone są o kontakt z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski

ul. Mickiewicza 17/3
10 – 508 Olsztyn
Tel. 089 527-54-30
 
     
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2009-01-18, 12:07   masaz warszawa

Asystent pomoże osobie niepełnosprawnej:

* w dojeździe w wybrane miejsce (np. praca, rehabilitacja, szkoła)
* w załatwieniu spraw urzędowych, w wizycie u lekarza, zakupach
* w wyjściu do kina, teatru, na koncert

UWAGA - asystent nie świadczy usług opiekuńczych!

Warunki realizacji usług ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:

* Usługa realizowana jest w wymiarze 7 dni w tygodniu w godz. 8.00- 22.00. W szczególnych przypadkach czas realizacji zadania może być zmieniony.
* Osoby niepełnosprawne chcące skorzystać z usług asystenta zgłaszają się osobiście, telefonicznie lub mogą być zgłoszone za ich wiedzą i zgodą przez rodzinę, ośrodki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe.
* Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, faksem, na adres e-mail w godz. 8.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku.
* Warunkiem udzielenia usługi osobie niepełnosprawnej jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany), lub grupy inwalidzkiej (I, II), lub orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Podstawą wykonania usługi jest KARTA REALIZACJI ZADANIA ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Jedna osoba może korzystać z usługi dwa razy w tygodniu w podstawowym wymiarze 3,5 godziny dziennie (nie wliczając czasu dojazdu). W szczególnych przypadkach wymiar usługi może być zwiększony.

Odpłatność za usługę wynosi 4 zł (za 3,5 godziny). Koszt każdej następnej godziny wynosi 1 zł.

Osoba niepełnosprawna jest zapoznawana z zakresem czynności asystenta. Znajomość zakresu potwierdza własnym podpisem. W sytuacjach szczególnych, w imieniu osoby niepełnosprawnej, zapoznanie z zakresem czynności asystenta potwierdza osoba uprawniona.

Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem usługi ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (np. bilety wstępu do muzeów, kin, teatrów itp.) z wyjątkiem opłat za korzystanie asystenta z komunikacji miejskiej, ponosi osoba korzystająca z usługi.

Jeżeli chcesz skorzystać z usług ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
ZADZWOŃ

tel./fax: (0-22) 887-33-20

ZGŁOŚ SIĘ

Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej
„Ośrodek Nowolipie”
ul. Nowolipie 25b, 01-002 Warszawa

NAPISZ
zamawiam@asystent-nowolipie.waw.pl
info@asystent-nowolipie.waw.pl

Skontaktuj się z nami. Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

Do Twojej dyspozycji jest strona:

www.asystent-nowolipie.waw.pl
 
     
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2009-01-18, 12:11   masaz warszawa

Fundacja TUS uruchomila Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON). Projekt ma na celu kompleksową pomoc osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu województwa mazowieckiego w ich wchodzeniu i utrzymaniu się na otwartym rynku pracy.

W ramach wsparcia CKON oferuje:

* dostęp do ofert pracy,
* bezpłatne konsultacje prawnika w zakresie spraw związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych,
* bezpłatne konsultacje doradcy zawodowego,
* pomoc w pisaniu CV i listu motywacyjnego,
* przygotowanie autoprezentacji na CD dla celów zawodowych,
* monitoring zatrudnienia w pierwszych trzech miesiącach.

Konsultacje stacjonarne są udzielane w siedzibie Fundacji TUS w Warszawie (ul. Woronicza 29a) od stycznia 2006 r. Dla osób spoza Warszawy istnieje możliwość skorzystania z konsultacji prawnika lub doradcy zawodowego zdalnie (e-mailowo lub telefonicznie). Osobom w trudnej sytuacji materialnej, które mają problemy z przemieszczaniem się na terenie Warszawy i muszą korzystać z transportu specjalistycznego, a chciałyby skorzystać z usług w siedzibie CKON istnieje możliwość dofinansowania do transportu.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.tus.org.pl
 
     
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2009-01-18, 12:14   masaz warszawa

Bank Pomocy Osobom Niewidomym im. Marii Miłkowskiej

informuje, że w każdą sobotę w siedzibie Fundacji w Warszawie, ul. Królowej Aldony 13, w godz. 10.00-13.00 odbywać się będą lekcje języków: angielskiego i francuskiego (różne grupy zaawansowania). W miarę potrzeb organizowana będzie też nauka brajla.
Zgłoszenia osobiste lub telefoniczne przyjmowane będą podczas trwania zajęć w Fundacji, tel. (0-22) 617 34 28.
W pozostałe dni przez P. Stanisława Mechockiego pod nr. tel.: 0 506 765 843 lub (0-22) 755 70 92 (wieczorem).
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do wspólnej nauki!
 
     
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2009-01-18, 12:25   masaz warszawa

Sprawni w pracy - Infolinia 0 801 801 015
specjalna infolinia, której celem jest wsparcie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Pod numerem 0 0 801 801 015 osoby niepełnosprawne poszukujące pracy lub zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, a także pracodawcy moga otrzymać szczegółowe informacje dotyczące podjęcia pracy czy zatrudnienia nowego pracownika.

Pracownicy infolinii poinformują przyszłych pracodawców o korzyściach płynących z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, a także o ich uprawnieniach w pracy. Osoby niepełnosprawne z kolei dowiedzą się, np. jak poruszać się po rynku pracy i założyć własną firmę.

Infolinia Sprawni w pracy działa od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-22.00, a całkowity koszt połączenia wynosi 0,40 zł brutto.
 
     
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2009-01-18, 12:32   masaz warszawa

„Student” - Program celowy PFRON
Program jest realizowany przez PFRON od początku 2002 r. i jego celem jest ułatwienie osobom niepełnosprawnym zdobywania wyższego wykształcenia, a przez to stworzenie im lepszych szans na otwartym rynku pracy.

O pomoc mogą ubiegać się:

* studenci studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia oraz studenci jednolitych studiów magisterskich
* studenci studiów podyplomowych,
* studenci studiów doktoranckich,
* słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych,
* słuchacze kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych,
* uczniowie szkół policealnych
* studenci uczelni zagranicznych lub odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej.

Pomoc może dotyczyć zarówno studiów w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Program skierowany jest do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważnym). Warunkiem uczestniczenia w programie jest nieprzekraczanie kryterium dochodowego - wynosi ono 120 proc. najniższego wynagrodzenia przypadającego na członka rodziny lub 150 proc. najniższego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych lub samodzielne gospodarujących. Maksymalna wysokość dofinansowania w jednym półroczu nie może przekroczyć pięciokrotności najniższego wynagrodzenia.

Dofinansowanie może obejmować w szczególności następujące koszty:

* opłaty za naukę
* zakwaterowania (w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania),
* dojazdów,
* uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,
* zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym komputerowych programów edukacyjnych,
* wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, a w przypadku osób będących beneficjentami programów Unii Europejskiej, studiujących w Polsce lub za granicą lub odbywających staż za granicą, może być dofinansowany również wkład własny, wymagany zasadami programów Unii Europejskiej.

Wnioski o przyznanie dofinansowania składane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły w terminach:

* od 1 do 28 lutego każdego roku realizacji programu oraz,
* od 10 września do 10 października każdego roku realizacji programu

www.pfron.org.pl
 
     
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2009-01-18, 14:14   

PFRON wypłaci 44,5 tys. zł za założenie firmy
Źródło: Gazeta Prawna 7.01.2009

Osoby z niepełnosprawnością, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, mogą otrzymać pomoc z PFRON sięgającą 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce - informuje Gazeta Prawna.

Ci, którzy decydują się na założenie firmy, rozpoczęcie działalności rolniczej czy przystąpienie do spółdzielni socjalnej, mogą zawrzeć umowę ze starostą o udzielenie jednorazowego dofinansowania.

PFRON wypłaca pomoc za pośrednictwem powiatów. Wysokość dotacji określona jest umową między osobą z niepełnosprawnością a starostą. Nie może ona jednak przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (w IV kwartale tego roku była to kwota 44 528,25 zł).

Osoba z niepełnosprawnością, która otrzymała już środki publiczne na ten sam cel, nie otrzyma dotacji. Ci, którzy otrzymają pomoc, będą musieli ją zwrócić wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, jeśli z własnej winy naruszą warunki umowy ze starostą.

Wzór wniosku o wypłatę dofinansowania z PFRON określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Wniosek należy złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej u pracy.
 
     
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2009-01-18, 18:57   masaz warszawa

nowy kwartalnik „Tyfloświat” przekazuje pogłębiona wiedze na temat stosowania technologii dostępowych, samokształcenia osób z dysfunkcją wzroku, opisanie dobrych praktyk i innych aspektów życia tej grupy społecznej. Jest ono przydatne zarówno dla samych osób niepełnosprawnych, jak i dla instytucji pracujących na ich rzecz.

http://www.tyfloswiat.pl/...tyflo%C5%9Bwiat

kopie ostatnich numerow
http://www.tyfloswiat.pl/...tyflo%C5%9Bwiat
http://www.tyfloswiat.pl/content/numery-archiwalne
 
     
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2009-01-18, 21:20   masaz warszawa

http://www.efs.pzn.org.pl/index.php?id=88

Pytanie:

Gdzie jest uregulowane, ile dziennie lub w tygodniu zgodnie z prawem pracy może przepracować masażysta:

1. Z grupą inwalidzką.

2. Bez grupy tzw. pełnosprawny?

3. Czy ma znaczenie miejsce zatrudnienia?


Odpowiedź:

Czas pracy masażystów jest odmiennie regulowany w zależności od miejsca zatrudnienia.

Zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r.
nr 14, poz. 89, z późn. zm.) zakładem takim jest między innymi szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, prewentorium, hospicjum stacjonarne, przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia, ambulatorium.

Zgodnie z wyżej wskazaną ustawą czas pracy pracowników zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (art. 32g ust 1).

Natomiast czas pracy pracowników niewidomych zatrudnionych na stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentami, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 6 godzin na dobę i przeciętnie 30 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (art. 32g ust. 4).

Pracownikiem zatrudnionym na stanowisku wymagającym bezpośredniego kontaktu z pacjentem jest z pewnością masażysta. A zatem niewidomy masażysta zatrudniony w zakładzie opieki zdrowotnej ma obniżony względem pracowników pełnosprawnych wymiar czasu pracy.

Jeśli chodzi o masażystów zatrudnionych w innych placówkach, np. w hotelach, to ich czas pracy jest regulowany przepisami kodeksu pracy i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

A zatem pełnosprawny masażysta pracuje 8 godzin dziennie i 40 godziny tygodniowo, a masażysta niepełnosprawny zaliczony do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ma obniżony wymiar czasu pracy do 7 godzin dziennie i 35 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Lipiec 2008 r.
 
     
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2009-01-19, 16:43   masaz warszawa

dwa podwojne numery kwartalnika "Terapia Fizykalna" - czasopisma sekcji masazystow i fizjoterapeutow PZN

linki do dwu spakowanych plikow - trzeba je sciagnac i rozpakowac

http://www.biblioteka-pzn...tf/tf03-1-2.zip
http://www.biblioteka-pzn...tf/tf03-3-4.zip

Niestety, przynajmniej na moim komputerze, w miejsce polskich liter sa znaki - nie da sie czytac calosci.

jesli komus uda sie otworzyc te pliki z polskimi znakami, to prosze wstawcie cala tresc tych kwartalnikow tutaj na watku.

jesli ktos moze ma ich tresc w formie elektronicznej, to rowniez prosze wstawic.
 
     
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2009-01-21, 08:17   masaz warszawa

W Poznaniu przy użyciu telefonu komórkowego osoba niewidząca może w dowolnej chwili sprawdzić rozkład jazdy autobusów i tramwajów.

Usługa jest bezpłatna. Potrzebny jest do tego jedynie telefon komórkowy z udźwiękowieniem, który można nabyć w Polskim Związku Niewidomych, oraz aplikacja dostępna na stronach internetowych poznańskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji (www.mpk.poznan.pl).

System Ginger opracowany został przez Michała Małeckiego z Poznania. Po zainstalowaniu aplikacji w telefonie komórkowym osoba niewidoma może w dowolnej chwili sprawdzić, o której godzinie z danego przystanku odjeżdża najbliższy tramwaj czy autobus. - Są tam też informacje o trasie całej linii tramwajowej czy autobusowej i przystankach przesiadkowych - tłumaczy Gajdzińska, rzecznik prasowy MPK.

Z myślą o obcokrajowcach, którzy odwiedzają nasze miasto, przygotowaliśmy wersję anglojęzyczną systemu Ginger. - Jesteśmy jedynym miastem w Polsce, które proponuje swoim pasażerom taką usługę - mówi Gajdzińska.

za: Gazeta Wyborcza
 
     
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2009-01-22, 20:47   Słabo widzącym radzimy: Komputer - przyjaciel czy wróg?

Słabo widzącym radzimy: Komputer - przyjaciel czy wróg? (cz. 1) Piotr S. Król

link
http://www.pzn.org.pl/now...04_06_b,u0on#h4

To trochę prowokacyjne pytanie zmusza do udzielenia alternatywnej odpowiedzi. Bez względu jednak, jaka odpowiedź by nie padła, to czy chcemy tego czy też nie, jesteśmy w coraz większym stopniu zdani na komputery. Stają się one tak powszechne, że właściwie przestajemy nawet się zastanawiać nad ich wpływem na nasze życie. Po prostu są i już.

W rzeczywistości nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Tak jak jest ze wszystkim, co stworzył homo sapiens - to on sam decyduje o roli, przeznaczeniu i wpływie swoich wynalazków na jego egzystencję.

Postaram się omówić problem wpływu komputerów na nasze zdrowie fizyczne. Czy jest to wpływ przyjazny, czy też zagrażający naszemu zdrowiu? Jakie jest oddziaływanie monitora na nasz wzrok, czy osoby słabo widzące powinny wystrzegać się pracy przy nim?

Na początek chciałbym z naciskiem zaznaczyć, że szkodliwy wpływ pracy przed komputerem na wzrok jest bardzo często wyolbrzymiany. Mało kto wie, że pracując np. przez cały rok przed monitorem komputerowym, jesteśmy narażeni na taką dawkę promieniowania ultrafioletowego (UV), jaka dociera do nas w ciągu godziny przebywania na słońcu! Monitory emitują cztery rodzaje promieniowania, z tego trzy przez tylną jego ścianę, a tylko wspomniane wyżej promieniowanie UV - przez przednią część. Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na usytuowanie sprzętu komputerowego, np. w pokojach biurowych, gdzie powinna być zachowana bezpieczna odległość pomiędzy stanowiskami pracy.

Często mitologizowane jest zagrożenie związane z emisją pola elektromagnetycznego. W rzeczywistości jest ono bardzo słabe. Należy tylko pamiętać, że największe jego natężenie notuje się przez pierwsze piętnaście minut pracy monitora. Wniosek nasuwa się sam - włączyć komputer i spokojnie pójść np. wypić kawę.

Jeśli jest tak dobrze - słyszę już to pytanie - to dlaczego jest tak źle? Zaczerwienione, łzawiące oczy, pieczenie pod powiekami (skąd wziął się tam ten piasek?), migające, rozmyte obrazy, uczucie ucisku na gałki oczne. Znacie to uczucie? A do tego dochodzą inne dolegliwości somatyczne, np.: bóle nadgarstków, dokuczliwe napięcie mięśni pleców i barków, ucisk żołądka, drętwienie nóg. Zawinił komputer? Jeśli nawet, to w jednym procencie. Dziewięćdziesiąt dziewięć procent winy leży, niestety, po naszej stronie.

Przyjrzyjmy się niektórym aspektom związanym z ergonomią pracy przy komputerze.

W jakim otoczeniu pracujemy?

Jednym z najgroźniejszych skutków pracy komputera jest jonizacja powietrza. Pole elektromagnetyczne powoduje także polaryzację przestrzeni pomiędzy monitorem a użytkownikiem. W wyniku tego twarz człowieka przyciąga cząsteczki kurzu, podobnie jak monitor. Skutkuje to podrażnieniami oczu oraz reakcjami alergicznymi. Gdy dodamy do tego dym papierosowy oraz złą cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, w którym przebywamy...

W takich warunkach nasze oczy stają się zbyt suche (stąd uczucie pieczenia i "piasku" pod powiekami). Przyczyną jest zmniejszenie naturalnego wydzielania się łez z gruczołów łzowych. Dłuższe przebywanie w takich warunkach powoduje też zmęczenie i osłabienie koncentracji, a w konsekwencji, zmniejsza się wydajność pracy lub nauki przy komputerze.

Mówiąc więc o ergonomii pracy przy komputerze, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na jego otoczenie, czystość i odpowiedni poziom wilgotności powietrza, a także temperaturę. A palaczy po prostu wystawiać za drzwi. Nie zapominajmy o dobroczynnym, oczyszczającym wpływie zieleni. Pospolita paprotka to nie tylko ozdoba. To wyśmienity filtr powietrza.

Jak siedzimy?

Różnie. Najczęściej siedzimy źle. Ze wszystkich pozycji - właśnie siedząca jest najbardziej niezdrowa. Jest to nasza ulubiona pozycja spoczynkowa, ale i z konieczności - pozycja, w jakiej pracujemy przez wiele godzin przy komputerze. No, bo jak niby robić to na stojaka?

Zapatrzeni w ekran monitora często całkowicie zapominamy o naszym układzie ruchowym, który niby w sztywnych kleszczach, jest unieruchomiony na amen. Przez wiele godzin z pochyloną głową, zgarbionymi plecami, z nienaturalnie uniesionymi dłońmi nad klawiaturą. Skutek? Napięcie i skurcze mięśni pleców i barku, bóle nadgarstków, które prowadzą często do zmian zwyrodnieniowych układu kostnego i nieznośnego, chronicznego bólu. A nasz wzrok? Wpatrzony w jeden punkt, unieruchomione mięśnie oczne, zbyt rzadkie mruganie w celu zwilżenia powierzchni gałki ocznej (czasami nie ma też i czym w suchym, jak pieprz powietrzu, o czym już wspominałem). Pamiętajmy też o tym, że siedząc w pozycji naszego ulubionego "przykurczu", mimowolnie uciskamy na przeponę. Powoduje to także nieprawidłowe oddychanie i słabe dotlenienie całego organizmu, w tym i drogocennych oczu. Czy za wspomniane dolegliwości można winić komputer? Nic bardziej błędnego.

Aby dobrze siedzieć, musimy zaopatrzyć się w prawidłowe krzesło lub fotelik, optymalnie podpierający kręgosłup, z regulacją wysokości i nie utrudniający ruchu rąk. Niemal każdy użytkownik wyposażony jest w tego typu siedzisko. Sposób korzystania z niego to już inna sprawa. Czasami obserwując bliźnich, jakie pozycje przyjmują przed komputerem, dochodzę do wniosku, że brakuje tu tylko stójki na głowie! Widziałem pracującego komputerowca przekrzywionego w niedbałej pozie w bok i bujającego się na fotelu... z brakującym jednym kółkiem. Zastanawiałem się, co dłużej wytrzyma: nadwerężony fotel, czy zakrzywiony niczym łuk - kręgosłup.

A więc przede wszystkim musimy tak wyregulować fotel, aby obie stopy opierały się swobodnie na podłodze, a dolna część kręgosłupa była lekko wygięta do przodu (służy do tego odpowiednio wyprofilowana podpórka). Żelazna zasada brzmi: górna krawędź monitora powinna znajdować się na wysokości oczu, ewentualnie nieznacznie niżej. Nigdy nie powinniśmy pracować patrząc przez wiele godzin w ekran do góry. Ból kręgów szyjnych murowany! Odległość pomiędzy oczami a monitorem powinna wynosić, co najmniej 50 cm. Jeśli mamy kłopoty z odczytaniem informacji na ekranie, to lepiej odpowiednio je powiększyć niż przybliżać głowę.

Dopasowanie wysokości fotela oraz ustawienie monitora na wprost oczu, pozwoli pracować w odpowiedniej, ergonomicznej pozycji. Ważne jest, aby sylwetka była wyprostowana, bez wykrzywiania kręgosłupa na boki.

Jakie oświetlenie?

Na koniec kilka słów o oświetleniu stanowiska komputerowego. Należy unikać wszelkich kontrastów - zbyt słabego i zbyt mocnego oświetlenia. Musi być ono zrównoważone. Należy tak ustawić położenie monitora i stanowiska pracy, aby unikać refleksów odblaskowych od ekranu. Zamiast oświetlenia neonowego lepiej używać tradycyjnych żarówek, które emitują bardziej naturalne światło. Miejsce pracy tak dostosować, aby optymalnie wykorzystywać światło dzienne. Na szczęście, obecnie produkowane monitory wyposażane są w płaskie i antyrefleksyjne powierzchnie lamp kineskopowych, co znacznie podwyższa komfort pracy.

W następnym odcinku opiszę m.in. techniki relaksacyjne, pozwalające efektywniej korzystać z komputera, przy zachowaniu dobrej kondycji fizycznej.

"Komputer - przyjaciel czy wróg?" Jak widać, zależy to przede wszystkim od nas samych.
 
     
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7181
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2009-01-22, 20:55   masaz warszawa

http://www.pzn.org.pl/now...04_07_b,u0on#h5

Miesiąc temu obiecałem opisać m.in. techniki relaksacyjne, pozwalające bardziej efektywnie korzystać z komputera, przy zachowaniu dobrej kondycji fizycznej. Codzienne, wielogodzinne korzystanie z komputera nie jest obojętne dla zdrowia. Na wiele czynników mamy wpływ i możemy je odpowiednio korygować. Do takich należą: dopasowanie odpowiedniego oświetlenia, sposób siedzenia przed monitorem, zadbanie o prawidłową temperaturę, wilgotność i cyrkulację powietrza.

Występują też takie negatywne czynniki, których nie możemy do końca wyeliminować, jak choćby ostatnio opisywany w prasie specjalistycznej, problem emisji związków chemicznych. Przeprowadzone badania wykazały, że komputery wydzielają wysoce toksyczne substancje. Związki bromu stosowane w celu zapobieżenia ich zapłonowi, są uwalniane podczas pracy. Powodują one schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne. Informacje, iż ich emisja jest znikoma, wcale nie są pocieszające. Substancje te kumulują się bowiem w organizmie. Schorzenia mogą się więc pojawić po latach pracy z komputerem. Część takich substancji została już zakazana i od przyszłego roku nie będzie stosowana przy produkcji komputerów. Naukowcy nie znaleźli dotychczas skutecznego sposobu na pozbycie się toksycznych związków emitowanych przez komputery.

Czy zatem powinniśmy wpadać w panikę? Nawet gdybyśmy tak zrobili, nie unikniemy styczności z techniką komputerową. Od czasów, kiedy człowiek wyszedł z jaskini, starał się różnymi wynalazkami ułatwiać sobie życie. Obecnie nastał czas ewolucji w rytmie obróbki cyfrowej, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Nie wpadajmy zatem w stany lękowe, tylko po prostu starajmy się w taki sposób korzystać z komputerów, aby jak najmniejszym kosztem zdrowia, uzyskiwać z nich jak największe korzyści. Można tak? Można.

Podczas pracy z komputerem najbardziej narażone są oczy. Wielogodzinna praca z wbitym nieruchomo wzrokiem w jeden punkt znajdujący się blisko, jest czymś całkowicie nienaturalnym w dotychczasowym procesie ewolucyjnym. Przez wiele tysięcy lat człowiek patrzył przede wszystkim w dal. Naturalnym polem widzenia była przestrzeń: doliny, łąki, góry, morskie horyzonty itp. W procesie rozwoju zaledwie ułamek procenta stanowi okres "zapatrzenia" w świecący ekran monitora. Nasze oczy się buntują. I mają rację. Trzeba im pomóc. Dotyczy to wszystkich bez wyjątku, a w szczególności osób z wadami wzroku.

Pierwszą podstawową zasadą jest robienie cyklicznych przerw na relaksację wzroku. Po godzinie pracy należy zrobić kilku lub nawet kilkunastominutową pauzę. Ten czas możemy w części poświęcić na odpoczynek i gimnastykę oczu. Nie kosztuje to wiele wysiłku, a dobroczynny efekt jest nie do przecenienia.

Palming, czyli "optyczna głodówka"

Ćwiczenie relaksacyjne o nazwie palming (od ang. palm - dłoń) określane jest też często jako "optyczna głodówka". Po dłuższym wysiłku podczas pracy z komputerem, oczy potrzebują odpoczynku. Osoby słabo widzące w znacznie większym stopniu nadwerężają wzrok wpatrując się w ekran monitora. Należy od czasu do czasu odpocząć i "odłączyć" się od wizualnych bodźców. Doskonale nadaje się do tego bardzo proste ćwiczenie - palming.

"Optyczną głodówkę" można prowadzić na stojąco lub siedząc. Stojąc należy przycisnąć ręce do piersi, a siedząc łokcie oprzeć wygodnie na stole. Rozluźnić się, kilka razy wykonać głębszy, powolny wdech i wydech. Techniki Dalekiego Wschodu zalecają wciąganie powietrza do płuc nosem, a wydychanie powolne, ustami.

Dotlenieni i rozluźnieni pochylamy nieco głowę do przodu, zamykamy oczy i przykrywamy je lekko uwypuklonymi dłońmi. Bardzo ważne jest, aby nie naciskać na gałki oczne oraz nie zatykać nosa. Podczas ćwiczenia oddech musi być swobodny.

Wyłączamy się nie tylko od bodźców wzrokowych, ale również staramy się, aby nasze myśli "przepływały" swobodnie i nie absorbowały nas. To musi być pełny relaks.

Po upływie około trzech minut wykonujemy głęboki wdech i wydech. Powoli zdejmujemy dłonie z twarzy kilka razy mrugając.

Nie bez przyczyny wspominałem o oddechu. Wszystkie ćwiczenia relaksujące mają jeden zasadniczy cel - dotlenienie organizmu, w tym i drogocennych oczu. Wrócę jeszcze do tego tematu w dalszych rozważaniach.

Szerokie horyzonty

Jak już wspomniałem, człowiek od wieków przyzwyczajony był do patrzenia w dal. Gwałtowny rozwój cywilizacyjny "przykuł" go do różnych wyświetlaczy, jak: monitory, ekrany telewizyjne, a ostatnio i telefony komórkowe, które powoli same stają się małymi komputerami i uniwersalnymi przekaźnikami informacji. Nasz wzrok staje się "więźniem" małych przestrzeni. Dlatego też powinniśmy od czasu do czasu "uwolnić" go i spojrzeć po prostu w dal.

Proponuję ćwiczenie palmingu połączyć z dodatkową, kolejną czynnością relaksacyjną. Podejdźmy do okna i skierujmy wzrok w jak najdalszy punkt na horyzoncie. Swobodnie, głęboko oddychając obserwujmy i delektujmy się przez minutę lub dwie rozległą przestrzenią. Przenośmy wzrok na kolejne punkty. Nie musimy koniecznie ich rozpoznawać. W żadnym wypadku nie wytężajmy oczu, ale pozwólmy im swobodnie przenosić się po rozległym pejzażu.

Hm, przepraszam, ale już czas wracać do komputera. Nie chce się? Pomyślmy o tym, że za godzinkę znów się zrelaksujemy, damy odpocząć oczom i całej reszcie drogocennego organizmu.

W następnym odcinku opiszę bardziej skomplikowane ćwiczenia relaksacyjne, pozwalające żyć w lepszej komitywie z komputerem i nie tylko z nim.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Styl zmodyfikowany dla e-Masaz.pl, Mapa witryny, Regulamin forum

Wyszukiwanie w Google

Partnerzy forum
Gabinety masażu Kurs masaż tajski Fizjoterapia Rehabilitacja
Forum korzysta z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Kopiowanie materiałów bez zgody administracji zabronione. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi użytkowników oraz materiały przez nich przesłane. Witryna ma charakter informacyjny. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wykorzystaniem przez użytkownika informacji zawartych na forum.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 12
Reklamy

Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Szkoła masażu

Masaż
Ostatnio na forumZapraszamy na FB