Polecane produktyLinki sponsorowane
Poprzedni temat «» Następny temat
Choroby układu oddechowego
Autor Wiadomość
administrator
Site Admin


Dołączył: 27 Sty 2008
Posty: 3125
Wysłany: 2012-02-14, 14:17   Choroby układu oddechowego

Rehabilitacja pulmonologiczna obejmuje wielokierunkowy zakres usług świadczonych osobom z chorobami płuc i ich rodzinom zazwyczaj przez specjalistyczny zespół celem osiągnięcia i utrzymania jak najwyższego poziomu niezależności i sprawności funkcjonowania w środowisku życia.

Definicja Narodowego Instytutu zdrowia USA.

Wskazania do rehabilitacji pulmonologicznej u dzieci i młodzieży:

1. Choroby płuc
- zapalenie płuc

2. Choroby obturacyjne
- przewlekle zapalenie oskrzeli
- astma oskrzelowa
- mukowiscydoza

3. Choroby ściany klatki piersiowej np. kifoskolioza, klatka piersiowa lejkowata.
Stany po operacjach torakochirurgicznych.

Cel postępowania fizjoterapeutycznego
- łagodzenie objawów choroby
- wpływ na zwiększenie podaży tlenu – poprawa tolerancji wysiłku
- zwiększenie wydolności wysiłkowej
- zmniejszenie stopnia nasilenia duszności
- poprawienie jakości życia (zmniejszenie stopnia nasilenia niepokoju)
- zmniejszenie liczby hospitalizacji i skrócenie czasu ich trwania
- zwiększenie globalnie siły mięśniowej i czasu życia

Funkcje układu oddechowego
1. Dyfuzja gazów – tlen jest wprowadzany do organizmu i eliminacja co2
2. utrzymanie prawidłowego stosunku pomiędzy ciśnieniem parcjalnym o2 i co2 w powietrzu pęcherzykowym a prężnością tych gazów we krwi dopływającej do pęcherzyków płucnych
3. utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej
4. umożliwienie reakcji obronnych ustroju dzięki obecności komórek fagocytarnych w pęcherzykach płucnych

Oddychanie – procesy życiowe związane z uzyskiwaniem przez organizmy energii użytecznej biologicznie.
Proces wymiany gazów pomiędzy organizmem a otaczającym środowiskiem:
1. oddychanie zewnętrzne – zespół procesów fizjologicznych podczas których ze środowiskiem wymieniane są gazy oddechowe
a. na poziomie płuc (wymiana gazów: powietrze atmosferyczne- pęcherzyki płucne – osocze krwi – krwinka czerwona)
b. przez powłoki ciała
2. oddychanie wewnętrzne (komórkowe) – proces metaboliczny polegający na uzyskaniu energii użytecznej biologicznie podczas utleniania substratów. Zachodzi na poziomie tkanek - wymiana gazów miedzy środowiskiem zewnątrzkomórkowym a wnętrzem komórki.

Oddychanie zewnętrzne

W oddychaniu zewnętrznym biorą udział:
- układ oddechowy (drogi oddechowe i płuca, mięśnie poprzecznie prążkowane, szkieletowe, krew, układ sercowo-naczyniowy)
- ośrodki nerwowe sterujące oddychaniem (ośrodek oddechowy, pietra OUN i obwodowy UN)

Wentylacja płuc

Uzależniona jest od ruchów klatki piersiowej polegających na wdechu i wydechu:
- wdech (czynna faza cyklu oddechowego), ruch powietrza z atmosfery do pęcherzyków płucnych odbywający się dzięki skurczowi przepony i mięśni międzyżebrowych zewnętrznych
- wydech (bierna faza cyklu oddechowego), powietrze z pęcherzyków płucnych przechodzi do atmosfery w następstwie rozkurczu mięśni wdechowych

Spokojny wydech (akt bierny) pojawiający się w następstwie rozkurczu mięśni wdechowych. W warunkach fizjologicznych nie jest wymagana aktywność mięśni wydechowych.

Ruch powietrza w drogach oddechowych w czasie cyklu oddechowego jest możliwy dzięki różnicy ciśnień wytwarzanych przez ruchy klatki piersiowej.

Upośledzenie czynności układu oddechowego

Zaburzenie:
- regulacji oddychania
- wentylacji pęcherzykowej
- przepływu krwi przez naczynia włosowate płuc
- stosunku wentylacji pęcherzykowej do przepływu krwi przez naczynia włosowate płuc
- dyfuzji gazów

Zaburzenia czynności oddychania

Nasilony wydech (czynny wydech) – dołączają się mięśnie tłoczni brzusznej
1. mm międzyżebrowe wewnętrzne
2. mm przedniej ściany jamy ciała
3. mm czworoboczny lędźwi, biodrowo-żebrowy, zębaty dolny

Nasilony wdech biorą w nim udział mięśnie wdechowe dodatkowe:
1. mm mostkowo-obojczykowo-sutkowy,
2. piersiowe mniejsze,
3. zębate przedni, czworoboczne,
4. dźwigacze łopatki,
5. równoległoboczne większe i mniejsze,
6. pochyle.
Zaburzenie regulacji oddychania

Odruchy obronne
Kichanie – po głębokim wdechu następuje gwałtowny wydech poprzez jamę nosowa. Odruch obronny polegający na mechanicznym oczyszczaniu na skutek podrażnienia receptorów błony śluzowej nosa pyłkami, środkami chemicznymi lub nagromadzona wydzielina.
Kaszel – po głębokim wdechu następuje nagły wydech przy zamkniętej głośni, powodujący gwałtowny wzrost ciśnienia powietrza w płucach. Odruch obronny powstający na skutek podrażnienia receptorów błony śluzowej krtani, tchawicy i oskrzeli.

Niewydolność oddechowa – stan w którym z powodu zaburzenia wymiany gazów w płucach dochodzi do spadku prężności tlenu (hipoksemia) i wzrostu prężności dwutlenku węgla (hiperkapnia) we krwi tętniczej.

Podział na podstawie danych klinicznych:
1. Niewydolność wentylacyjna
- osobnik różowy, chudy, walczący – dominuje hiperwentylacja (pacjent walczy o powietrze), reaguje dusznością na niewielki wysiłek
- pO2 krwi w granicach normy
- pCO2 krwi etnicznej poniżej normy
2. Niewydolność oddechowa
- osobnik siny, otyły, ospały, podaje, ze nie walczy o powietrze
- sinica, obrzęki, wysiłek bez duszności, pacjent łatwo zasypia w ciągu dnia
- hipoksja i hiperkapnia

Duszność – dyspnoe, jest to subiektywne odczucie braku tchu lub powietrza, uczucie „uświadomionej” potrzeby wzmożonej czynności oddechowej.
- jest podmiotowym objawem nie zawsze dającym się udokumentować wynikami badania przedmiotowego oraz badan laboratoryjnych
- najczęściej spowodowana niedostatecznym dopływem tlenu do tkanek w stosunku do ich potrzeb

Sinica – cyanosis – sine zabarwienie powłok ciała spowodowane obecnością odtlenowanej hemoglobiny w naczyniach krwionośnych blisko skóry. Dla jej ujawnienia konieczny jest wzrost stężenia odtlenowanej hemoglobiny przekraczający 5 g na 100 ml krwi (50g/l).

Odrębności układu oddechowego występujące w wieku rozwojowym

1. Układ oddechowy i immunologiczny człowieka osiągają swoja pełną dojrzałość dopiero około 10-12 roku życia.
2. Istotny element stanowią odmienności anatomiczne w budowie układu oddechowego dzieci:
a. Mniejsza sprężystość płuc i łatwiejsze zapadanie się dróg oddechowych, które stosunkowo szybko mogą prowadzić do zaburzeń wentylacji i rozwoju obszarów niedodmowych.
b. Mniejsza średnica dróg oddechowych
c. Większa podatność ścian klatki piersiowej która ułatwia powstawanie paradoksalnego toru oddychania.

Choroby układu oddechowego stanowią szczególny problem u niemowląt, ponieważ niewielkie rezerwy kompensacyjne ograniczają się głównie do zwiększenia liczby oddechów, co przyczynia się do znacznie cięższego przebiegu większości zakażeń dolnych dróg oddechowych w tej grupie wiekowej w porównaniu z dziećmi starszymi czy osobami dorosłymi.

Zakażenia układu oddechowego

Układ oddechowy jest najbardziej narażony na kontakt ze światem zewnętrznym, stad zakażenia układu oddechowego są jedna z najczęstszych przyczyn wizyt u lekarza, zarówno dzieci jak i dorosłych. Stanowią około 50-60 % wszystkich wizyt ambulatoryjnych.

Zakażenia dróg oddechowych dzielimy na:
- zakażenia górnych dróg oddechowych (GDO)
zapalenia gardła i migdałków, zapalenie ucha środkowego, zapalenia zatok przynosowych, zapalenia nagłośni i zapalenia krtani,
- zakażenia dolnych dróg oddechowych (DDO)
ostre zapalenia oskrzeli, ostre zapalenia oskrzelików, zapalenia płuc

Etiologia zakażeń dróg oddechowych

Zakażenia dróg oddechowych mogą być wywołane przez różne czynniki etiologicznie: wirusy, bakterie, grzyby i pasożyty.
- przyczyna zakażeń GDO są w zdecydowanej większości (60-90% przypadków) wirusy oddechowe. Infekcje te należą do samoograniczających się i najczęściej nie wymagają stosowania antybiotykoterapii.
- przyczyna zakażeń DDO – znacznie większy udział maja bakterie i te zakażenia najczęściej wymagają stosowania antybiotykoterapii.

Dolne drogi oddechowe, w odróżnieniu od górnych, które są kolonizowane przez bakterie do wysokości strun głosowych są w warunkach zdrowia jałowe i dlatego stwierdzenie drobnoustrojów poniżej rozwidlenia tchawicy zawsze jest potwierdzeniem etiologii zapalenia.

Częste i niewłaściwe stosowanie antybiotyków (w praktyce około 70% infekcji GDO leczona jest antybiotykiem) pociąga za sobą poważne konsekwencje – przede wszystkim selekcja opornych szczepów bakteryjnych i to nie tylko wśród patogenów ale również wśród tzw. mikroflory fizjologicznej GDO.
Prowadzi to do:
- naruszenia równowagi, której rola polega na naturalnej ochronie przed inwazja patogenów chorobotwórczych i stałej stymulacji układu odpornościowego.
- powikłań zwłaszcza ze strony przewodu pokarmowego (niszczenie fizjologicznej flory bakteryjnej, biegunka, rzekomobłoniaste zapalenie jelit).

Ekspozycja DDO na działanie drobnoustrojów może prowadzić do zaburzeń równowagi obronnej ustroju a w efekcie do wystąpienia zapaleń oskrzeli, oskrzelików i płuc, jak również wielu klinicznych następstw tych zakażeń w szczególności:
- w okresie wczesnodziecięcym
- przy zaburzonym stanie zdrowia (choroby współistniejące)
- w miejscu pobytu (żłobek, przedszkole, szkoła)

Zapalenie płuc – pneumonia

Ostry stan zapalny tkanki płucnej, wywołany przez drobnoustroje chorobotwórcze, obejmujący pęcherzyki płucne i zrąb płuc.
W wyniku procesu zapalnego dochodzi do:
- obrzęku i nacieczenia tkanki śródmiąższowej
- obrzęku i wysięku w świetle pęcherzyków

Zostaje zaburzona równowaga pomiędzy mechanizmami obronnymi (odpornościowymi) organizmu a zjadliwością drobnoustrojów (bakterii, wirusów, grzybów, alergenów, toksycznych cząsteczek).

Mechanizmy obronne układu oddechowego to:
- mechanizmy odporności nieswoistej: transport śluzowo-rzęskowy, nieswoiste czynniki humoralne, wydzieliny oskrzelowej, fagocytoza
- mechanizmy odporności swoistej: limfocyty T i przeciwciała produkowane przez limfocyty B mające zdolność rozpoznawania i eliminacji antygenów.

Etiologia zapaleń płuc u dzieci
Czynniki środowiskowe, klimatyczne i wewnątrzustrojowe takie jak:
- zanieczyszczenie powietrza różnymi związkami chemicznymi
- dym tytoniowy
- niska masa urodzeniowa ciała
- wady wrodzone układu oddechowego i krążenia
- karmienie sztuczne od urodzenia
- otyłość lub upośledzenie odżywiania
- warunki socjalno- ekonomiczne i mieszkaniowe
- krzywica
- niedokrwistość
- wiek dziecka (im młodsze tym mniejsza jego zdolność do samoobrony)
- skaza atopowa
- współistnienie chorób przebiegających z upośledzeniem wentylacji i nadmierna produkcja śluzu (obturacyjne zapalenie oskrzeli)
- niedojrzałość układu odpornościowego lub jego wrodzone defekty, a także wtórne zaburzenia układu odpornościowego np.:
- przez niewłaściwą pielęgnację (przegrzewanie)
- żywienie
- często stosowanie leków np. kortykosteroidów, antybiotyków
- stan poziomu opieki medycznej

Objawy kliniczne zapalenia płuc

Zapalenie płuc o etiologii bakteryjnej ma najczęściej następujące cechy:
- nagły początek i szybki rozwój choroby
- gorączka powyżej 39 stopni C
- ból w klatce piersiowej
- kaszel wilgotny
- wygląd toksyczny
- w szczególności u niemowląt występuje poruszanie skrzydełkami nosa, duszność, wciąganie międzyżebrzy
- nad płucami wysłuchuje się rzężenia wilgotne
- stan ogólny oceniany jako ciężki
- radiologicznie stwierdza się śródmiąższowe zapalenie płuc

Leczenie farmakologiczne

Antybiotykoterapia
- dużym, powszechnie popełnianym bledem jest stosowanie antybiotyków profilaktycznie po stwierdzeniu flory bakteryjnej w badanej plwocinie
- w warunkach fizjologicznych górnych odcinek dróg oddechowych jest skolonizowany przez różnego rodzaju florę bakteryjna i grzybicza
- jeśli kolonizacja trwa długo (tygodnie czy miesiące) stwarza to zagrożenie rozwoju zakażenia dróg oddechowych a również zagrożenie rozprzestrzeniania się bakterii droga kropelkowa (duże skupiska dzieci i młodzieży)
- trzeba pamiętać ze 80% ostrych zakażeń układu oddechowego (bez względu na wiek chorego) jest spowodowana zakażeniami wirusowymi
- wirusy uszkadzają nabłonek dróg oddechowych i ułatwiają wnikniecie bakteriom zwłaszcza tym, które kolonizują drogi oddechowe co sprzyja powstawaniu zapaleń dolnych dróg oddechowych (w tym zapaleń płuc).

Test CRP
Dla zróżnicowania zakażenia bakteryjnego od wirusowego warto też wykonać szybki test określający stężenie białka ostrej fazy.
Prawidłowa wartość CRP przemawia za infekcja wirusowa.

Zabiegi fizjoterapeutyczne

- pozycje ułożeniowe
- oklepywanie klatki piersiowej
- nauka efektywnego kaszlu
- specjalny sposób oddychania
- ćwiczenia pogłębiające oddech
- wspomagany wydech

Zabiegi fizjoterapeutyczne

Cel fizjoterapii:
1. Ułatwienie wykrztuszania wydzieliny z drzewa oskrzelowego
2. Poprawa wentylacji płuc w odcinkach o upośledzonej wentylacji lub objętych niedodma.
Astma Oskrzelowa

Astma oskrzelowa stanowi obecnie jeden z ważniejszych problemów współczesnej medycyny. Należy do szerokiej grupy chorób alergicznych. Dane epidemiologiczne wykazują ze odsetek populacji cierpiącej z powodu astmy niepokojąco wzrasta, dotyczy to szczególnie dzieci. Szacuje się ze na astmę choruje 4-15%. Europejczyków, a tendencje wzrostowe wciąż się utrzymują.
Astma oskrzelowa pozostaje w Polsce choroba niedodiagnozowana. Jak wynika z badan epidemiologicznych tylko u ok. 25-30% chorych na astmę prawidłowe rozpoznanie zostaje postawione w ciągu pierwszych 3 lat choroby. Rozpoznanie choroby pozwala na wczesne wdrożenie odpowiedniego leczenia które zapobiega jej postępowi i powikłaniom.

Przewlekła astma jest choroba nieuleczalna prowadząca do trwałego upośledzenia czynności układu oddechowego.
Astma choć rzadko jest przyczyna śmierci, to w znacznym stopniu upośledza jakość życia a jej przewlekły charakter i uciążliwość objawów wpływają na życie rodzinne, aktywność społeczna i zawodowa chorych – są przyczyna spadku wydajności pracy, częstej absencji chorobowej i dość częstej w przypadku ciężkiej astmy oskrzelowej hospitalizacji.

Astma jest choroba oskrzeli która charakteryzują 3 podstawowe cechy:
1. obturacja oskrzeli odwracalna spontanicznie lub na skutek leczenia
2. zapalenie błony śluzowej oskrzeli które prowadzi do nadreaktywności oskrzeli na różne czynniki.

Obturacja oskrzeli u chorych na astmę może być wywołana przez:
- czynniki specyficzne – (alergeny), które powodują zapalenie oskrzeli co prowadzi do ich nadreaktywności
- czynniki niespecyficzne (wysiłek fizyczny, zimne powietrze, dym tytoniowy) – wyzwalają objawy astmy oskrzelowej na podłożu istniejącej uprzednio nadreaktywności oskrzelowej.

Astmę oskrzelowa dzielimy na:
- Astma atopowa (zewnątrzpochodna) w której mechanizm patogenetyczny wynika z reakcji alergenu (antygenu) z immunoglobulinami klasy E na powierzchni komórek tucznych i bazofilów. U ponad 90% chorych na astmę wykrywa się podłoże atopowe.
- Astma oskrzelowa nieatopowa, zwana też wewnątrzpochodna, czyli taka, w której nie udaje się wykryć udziału znanych alergenów i swoistych IgE w wyzwalaniu objawów choroby.

Rozpoznanie astmy i ustalenie jej podłoża opiera się na:
- badaniu podmiotowym, przedmiotowym
- badaniach czynnościowych układu oddechowego
- testach skórnych
- badaniach laboratoryjnych uwzględniających pomiar całkowitych i swoistych IgE oraz morfologie krwi i gazometrie.

Początek choroby w okresie niemowlęcym i wczesnym dzieciństwie poprzedzany jest zazwyczaj przez infekcje dróg oddechowych. Choroba jest na tym etapie często określana jako obturacyjne zapalenie oskrzeli lub astmatyczne zapalenie oskrzeli. Należy zwrócić uwagę na fakt iż jeśli objawy ustępują po lekach przeciwastmatycznych, to należy u takich dzieci stawiać rozpoznanie astmy oskrzelowej. Diagnostyka astmy staje się oczywista u dzieci w wieku 3-5 lat, kiedy zaczynają się pojawiać napady duszności, także w okresie bez infekcji. Atopowe zapalenie skory i objawy nieżytu nosa wskazują zazwyczaj na etiologie alergiczna, która z zasady leży u podłoża astmy oskrzelowej w dzieciństwie.

Klinika astmy oskrzelowej

1. obturacja dróg oddechowych która jest zmienna, odwracalna i łatwo wyzwalana przez czynniki specyficzne i niespecyficzne.
2. typowy napad astmy:
a. kaszel
b. duszność
 
     
Linki sponsorowane
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Styl zmodyfikowany dla e-Masaz.pl, Mapa witryny, Regulamin forum

Wyszukiwanie w Google

Partnerzy forum
Gabinety masażu Kurs masaż tajski Fizjoterapia Rehabilitacja
Forum korzysta z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Kopiowanie materiałów bez zgody administracji zabronione. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi użytkowników oraz materiały przez nich przesłane. Witryna ma charakter informacyjny. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wykorzystaniem przez użytkownika informacji zawartych na forum.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 14
Reklamy

Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Stoły do masażu

Masaż
Ostatnio na forumZapraszamy na FBZapraszamy na G+Zapraszamy na Instagrama