Polecane produkty

Stoły do masażu

Linki sponsorowane
Poprzedni temat «» Następny temat
Początki własnego gabinetu
Autor Wiadomość
lucas_iscariot 

Dołączył: 29 Maj 2009
Posty: 22
Skąd: woj. mazowieckie
Wysłany: 2009-06-09, 07:46   

witam towarzystwo :)

mam pytanko, a propo zakladania wlasnej dzialanosci celem otwarcia prywatnego gabinetu (a jak wnioskuje sa na forum osoby prowadzace takowe)

szperajac w necie i szukajac informacji na ten temat znalazlem cos takiego :

"(...)
Jednak nie wszystkie rodzaje działalności wymagają takiego zgłoszenia. Obowiązek ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność m.in. w zakresie:
(...)
wykonywania innych usług z użyciem materiałów i narzędzi własnych lub powierzonych, z wyjątkiem zarobkowego przewozu osób;
(...)"

źródło: http://www.firmy-24.pl/rejestracja.php


i stąd pytanie - czy nie mozna pod ten punkt podciagnac funkcjonowania gabinetu?

Prawdopodobnie dzialalbym we wlasnym (wynajmowanym w calosci jak mieszkanie z wydzielona czescia na gabinet) lokalu, ponadto pracowalbym nadal tam gdzie pracuje - przychodnia rehabilitacyjna.

Pozdrawiam
 
     
Linki sponsorowane
Truskawa 


Wiek: 38
Dołączył: 27 Lut 2008
Posty: 251
Skąd: Łódź
Wysłany: 2009-07-02, 08:35   

Odświeżam:)

Możecie mnie poratować ustawą o wymogach lokalowych pod gabinet masażu??
Miałem to gdzieś na kompie ale zaginęło a do neta mam teraz sporadyczne dojście(usterka) i nie mam za bardzo jak szukać tego rozporządzenia...
Bardzo mi na tym zleży, bo jadę oglądać lokal koło kosmetyczki i nie ukrywam ze taka opcja by mi pasowała:)
Jak ktoś ma jakieś uwagi i doświadczenia w organizowaniu swojego lokalu pod masaż to proszę żeby się podzielił z nami tą wiedzą. Każda nowinka jest dla nowicjuszy bardzo wartościowa.

pozdrawiam

Truskawa
 
 
     
Truskawa 


Wiek: 38
Dołączył: 27 Lut 2008
Posty: 251
Skąd: Łódź
Wysłany: 2009-07-03, 17:55   

Witam.
Znalazłem nurtującą mnie ustawę. Chyba jest to ta ostatnia bo nie znalazłem żadnych poprawek do niej więc wydaje mi się że jest to ta obowiązująca w chwili obecnej.

Oto rozporządzenie:
Wymagania sanitarne dotyczące gabinetów masażu - Dz. U. z 2004r. Nr 31 poz.273

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 lutego 2004 r.

w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej

(Dz. U. z dnia 27 lutego 2004 r.)

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przepisy rozporządzenia określają:
1) szczegółowe wymagania sanitarne, jakim powinny odpowiadać zakłady:
a) fryzjerskie,
b) kosmetyczne,
c) tatuażu,
d) odnowy biologicznej;
2) sposoby postępowania mające na celu zapobieganie chorobom zakaźnym i zakażeniom.

§ 2

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) narzędziach - rozumie się przez to przedmioty używane w czasie świadczenia usług, naruszające lub mogące naruszać ciągłość tkanek, oraz przedmioty nienaruszające ciągłości tkanek, mające kontakt ze skórą;
2) preparatach kosmetycznych - rozumie się przez to każdą substancję przeznaczoną do zewnętrznego kontaktu z ciałem człowieka, stosowaną w celu poprawy wyglądu oraz regeneracji, pielęgnacji, upiększania ciała i włosów, w szczególności substancje, w tym barwniki, przy zastosowaniu których następuje naruszenie ciągłości tkanek, jeżeli stosowane są w tych samych celach;
3) urządzeniach - rozumie się przez to urządzenia techniczne służące do świadczenia usług, w tym aparaturę do sterylizacji i dezynfekcji;
4) zakładach fryzjerskich - rozumie się przez to zakłady świadczące usługi w zakresie regeneracji, pielęgnacji i upiększania włosów oraz wyrobu peruk;
5) zakładach kosmetycznych - rozumie się przez to zakłady świadczące usługi w zakresie regeneracji, pielęgnacji i upiększania ciała;
6) zakładach odnowy biologicznej - rozumie się przez to zakłady świadczące usługi w zakresie regeneracji ciała poprzez ćwiczenia fizyczne, naświetlanie, opalanie, masaż, oddziaływanie suchym lub wilgotnym, gorącym powietrzem oraz zabiegi relaksujące;
7) zakładach tatuażu - rozumie się przez to zakłady świadczące usługi polegające na wprowadzaniu barwników do skóry lub śluzówek.

§ 3

1. Zakład, o którym mowa w § 1 pkt 1, powinien być zlokalizowany w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu.
2. Wejście do zakładu stanowiącego wyodrębnioną część budynku lub lokalu:
1) może być wspólne dla wszystkich jego użytkowników i prowadzić z dróg komunikacji ogólnej;
2) nie może prowadzić przez pomieszczenia, w których nie są świadczone usługi.
3. W zakładzie wydziela się:
1) pomieszczenia, w których są świadczone usługi;
2) szatnię i poczekalnię dla osób korzystających z usług;
3) pomieszczenia sanitarnohigieniczne dla osób korzystających z usług i zatrudnionych w zakładzie;
4) pomieszczenie lub miejsce do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości;
5) pomieszczenie lub szafy do przechowywania preparatów kosmetycznych oraz czystej i brudnej bielizny;
6) miejsce na pojemniki, w których są gromadzone odpady.
4. Pomieszczenia w zakładzie, w których są świadczone usługi, powinny mieć powierzchnię umożliwiającą takie rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie stanowiących jego wyposażenie urządzeń i sprzętu, które zapewni właściwe świadczenie usług.
5. Ściany przy umywalkach i zlewach w pomieszczeniach, w których są świadczone usługi, pokrywa się do wysokości co najmniej 1,6 m nienasiąkliwym materiałem, łatwo zmywalnym i odpornym na działanie wilgoci oraz środków, o których mowa w § 10 ust. 2.
6. Zakład powinien być przyłączony do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej lub korzystać z własnego ujęcia wody.
7. Do zakładu doprowadza się ciepłą i zimną wodę lub instaluje w nim urządzenia służące do podgrzewania wody.
8. Ścieki ze wszystkich urządzeń sanitarnych, do których jest doprowadzona woda, są odprowadzane do instalacji kanalizacyjnej.

§ 4

W zakładzie dopuszcza się:
1) sprzedaż, w wydzielonym pomieszczeniu lub miejscu, artykułów fryzjerskich, kosmetyków oraz wyrobów perukarskich;
2) podawanie lub sprzedaż napojów bezalkoholowych, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

§ 5

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny może, w przypadku zakładu stanowiącego wyodrębnioną część budynku lub lokalu, wyrazić zgodę na korzystanie z ustępu znajdującego się w innej części budynku lub lokalu, w odległości nie większej niż 75 m od zakładu, jeżeli dojście do tego ustępu odbywa się drogami komunikacji wewnętrznej.

§ 6

1. Szatnie dla osób zatrudnionych w zakładzie wyposaża się w szafki, w których przechowuje się oddzielnie odzież własną, roboczą lub ochronną.
2. Czystą bieliznę, odzież roboczą lub ochronną przechowuje się w przeznaczonych do tego celu szafkach, oddzielnych i odpowiednio oznakowanych.
3. Brudną bieliznę oraz odzież roboczą lub ochronną przechowuje się w wydzielonym pomieszczeniu lub miejscu, w przeznaczonych do tego celu, zamkniętych i odpowiednio oznakowanych pojemnikach.
4. Pojemniki z brudną bielizną oraz odzieżą roboczą lub ochronną po napełnieniu niezwłocznie usuwa się poza zakład.

§ 7

1. Pranie brudnej bielizny i odzieży roboczej lub ochronnej powinno odbywać się poza zakładem.
2. Dopuszcza się pranie brudnej bielizny i odzieży roboczej lub ochronnej w zakładzie, jeżeli posiada on odrębne pomieszczenie na pralnię, spełniające wymagania określone w przepisach o warunkach technicznych budynków.

§ 8

W zakładzie jednostanowiskowym miejsce do:
1) spożywania posiłków przez osoby zatrudnione w zakładzie,
2) przechowywania odzieży
- może znajdować się w wydzielonej części pomieszczenia, w którym są świadczone usługi.

§ 9

Niedopuszczalne jest:
1) palenie w zakładzie wyrobów tytoniowych poza miejscami wyraźnie wyodrębnionymi w tym celu;
2) wprowadzanie zwierząt do zakładu.

§ 10

1. Do wykonywania zabiegów używa się wyłącznie technicznie sprawnych narzędzi i urządzeń oraz preparatów o aktualnym terminie ważności i zaleconym stężeniu.
2. Do dezynfekcji używa się środków dopuszczonych do obrotu.

§ 11

1. Narzędzia przechowuje się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem.
2. Narzędzia lub ich części, których stosowanie:
1) nie powoduje naruszenia ciągłości tkanek, po każdym użyciu dokładnie czyści się, myje i dezynfekuje;
2) powoduje naruszenie ciągłości tkanek, po każdym użyciu poddaje się dezynfekcji, a następnie myje i sterylizuje.
3. Narzędzia wykonane z materiałów, uniemożliwiających poddanie ich sterylizacji, dezynfekuje się przy użyciu środków, o których mowa w § 10 ust. 2.
4. Niedopuszczalne jest wielokrotne używanie narzędzi przeznaczonych do jednorazowego użytku.
5. Narzędzia jednorazowego użytku używane przy świadczeniu usług, powodujące naruszenie ciągłości tkanek, bezpośrednio po użyciu odkłada się do zamykanych, szczelnych pojemników o nienasiąkliwych ścianach.

§ 12

Narzędzia wielorazowego użytku naruszające ciągłość tkanek poddaje się sterylizacji lub dezynfekuje przy użyciu środków, o których mowa w § 10 ust. 2.

§ 13

1. Preparaty kosmetyczne wykorzystywane przy świadczeniu usług przechowuje się, w oryginalnych opakowaniach, w sposób chroniący je przed utratą ich właściwości.
2. Jeżeli preparat kosmetyczny jest przechowywany w opakowaniu innym niż oryginalne, na opakowaniu tym umieszcza się etykietę zawierającą nazwę preparatu, jego wytwórcę oraz termin, do którego może być użyty.
3. Na pojemnikach zawierających roztwór preparatów kosmetycznych i środków, o których mowa w § 10 ust. 2, umieszcza się etykietę zawierającą:
1) nazwę preparatu lub środka;
2) datę przygotowania roztworu;
3) termin, do którego może być użyty;
4) imię i nazwisko osoby przygotowującej roztwór.
4. Niedopuszczalne jest stosowanie preparatów kosmetycznych niespełniających wymagań określonych w przepisach o kosmetykach oraz o substancjach i preparatach chemicznych.

§ 14

Pomieszczenie lub miejsce do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości wyposaża się w zamontowany na wysokości 0,5 m od podłogi zlew, z tym że w zakładach, w których znajdują się nie więcej niż 3 stanowiska, dopuszcza się wydzielenie miejsca wyposażonego w zawór ze złączką do węża oraz wpust podłogowy z syfonem.

§ 15

Przedmioty stanowiące wyposażenie zakładu, w szczególności meble, powinny mieć gładką, niewchłaniającą kurzu i wody powierzchnię, odporną na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków, o których mowa w § 10 ust. 2.

§ 16

1. Tamponów, płatków, gazików z waty, ligniny i ręczników papierowych, zwanych dalej "materiałami", używa się jednorazowo.
2. Materiały używane w czasie świadczenia usług mogących powodować naruszenie ciągłości tkanek przechowuje się w opakowaniach, na których umieszcza się etykietę zawierającą datę ich sterylizacji.
3. W czasie świadczenia usług mogących powodować naruszenie ciągłości tkanek używa się wyłącznie jałowych materiałów, które przechowuje się oddzielnie w opakowaniach sterylizacyjnych, zabezpieczających je przed wtórnym skażeniem.

§ 17

1. W zakładzie ustala się instrukcję postępowania z odpadami.
2. Odpady powinny być gromadzone w pojemnikach zamykanych, zaopatrzonych w worki foliowe.
3. Pojemniki, o których mowa w ust. 2, umieszcza się w każdym pomieszczeniu zakładu, gdzie są świadczone usługi.
4. Zużyte materiały, które mogły ulec zanieczyszczeniu krwią lub wydzielinami, gromadzi się w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub w workach foliowych.

§ 18

1. W zakładach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c, wyrób peruk, zabiegi kosmetyczne oraz tatuażu odbywają się w wydzielonych pomieszczeniach wyposażonych w umywalki z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą.
2. Przy świadczeniu usług używa się wyłącznie czystej bielizny.
3. Pracownicy zatrudnieni w zakładzie noszą czystą odzież roboczą lub ochronną, wykonaną z materiałów umożliwiających jej dezynfekcję.

§ 19

1. W zakładzie fryzjerskim wydziela się stanowisko do mycia i farbowania włosów wyposażone w umywalkę z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą.
2. Przed świadczeniem usług wyroby perukarskie lub włosy naturalne przeznaczone do tych wyrobów myje się przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu.

§ 20

W zakładach kosmetycznych, w których stosuje się preparaty kosmetyczne powodujące zewnętrzne zanieczyszczenie ciała, wydziela się łazienkę wyposażoną w natrysk, miskę ustępową oraz umywalkę, dostępną bezpośrednio z pomieszczenia, w którym są świadczone usługi.

§ 21

1. W zakładzie, w którym są świadczone usługi w zakresie pedicure, wydziela się stanowisko o powierzchni co najmniej 6 m2, odizolowane od innych stanowisk.
2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1, wyposaża się w:
1) brodzik do moczenia nóg z bieżącą ciepłą i zimną wodą lub
2) przenośny brodzik do moczenia nóg, który myje się i dezynfekuje po każdym użyciu.

§ 22

Do przekłuwania ciała stosuje się wyłącznie pistolety, w których elementy mające kontakt z ciałem są jałowe.

§ 23

1. W zakładach odnowy biologicznej, w których znajdują się pomieszczenia do ćwiczeń fizycznych, masażu wodnego lub sauny, wydziela się szatnie.
2. W szatniach, o których mowa w ust. 1, oprócz pomieszczenia do przechowywania odzieży wydziela się pomieszczenie sanitarne, które powinno być:
1) dostępne bezpośrednio z pomieszczenia do przechowywania odzieży;
2) wyposażone co najmniej w:
a) 1 natrysk dla 10 osób,
b) 1 umywalkę dla 10 osób,
c) 1 ustęp.
3. Powierzchnię w pomieszczeniu do przechowywania odzieży dostosowuje się do maksymalnej liczby osób korzystających z usług świadczonych w zakładzie, przy czym powierzchnia ta powinna wynosić nie mniej niż 0,5 m2 wolnej powierzchni podłogi na osobę.
4. Pomieszczenie, o którym mowa w ust. 3, wyposaża się w miejsca do siedzenia oraz w szafki lub wieszaki na odzież, oddzielne dla każdego korzystającego z usług świadczonych w zakładzie.
5. W przypadku zorganizowania w zakładzie, o którym mowa w ust. 1, wspólnych ćwiczeń dla kobiet i mężczyzn wydziela się osobne szatnie dla kobiet i mężczyzn.
6. Dopuszcza się zorganizowanie wspólnego pomieszczenia do przechowywania odzieży w przypadku wydzielenia co najmniej jednej kabiny do przebierania.
7. Dopuszcza się korzystanie z ustępu znajdującego się w pomieszczeniu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli ustęp ten jest dostępny także z dróg komunikacji ogólnej.

§ 24

1. Pomieszczenia do ćwiczeń fizycznych wyposaża się w klimatyzację lub wentylację mechaniczną, o wydajności zapewniającej przepływ powietrza zewnętrznego w ilości co najmniej 50 m3/godz. na jedną osobę, przy uwzględnieniu maksymalnej liczby osób korzystających z usług świadczonych w zakładzie.
2. W siłowniach ilość powietrza, o której mowa w ust. 1, powinna wynosić co najmniej 100 m3/godz. na jedną osobę.
3. W pomieszczeniu solarium, masaży mokrych oraz w pomieszczeniach, w których znajdują się natryski i łaźnie parowe, instaluje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, podciśnieniową.
4. Materace do ćwiczeń w zakładach odnowy biologicznej powinny być wykonane z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na działanie środków, o których mowa w § 10 ust. 2.

§ 25

1. Urządzenie do opalania oraz stanowisko do masażu suchego umieszcza się w wydzielonym pomieszczeniu lub miejscu, osłoniętym ściankami o wysokości co najmniej 2 m.
2. Pomieszczenie lub miejsce, o których mowa w ust. 1, wyposaża się w:
1) zasobnik z ręcznikami jednorazowego użytku;
2) środki dezynfekcyjne;
3) szafkę lub wieszak na odzież osób korzystających z usług.
3. W solarium umieszcza się łóżka lub kabiny do opalania wyposażone w nawiew powietrza i regulację ich parametrów.
4. Łóżko lub kabinę do opalania po każdym użyciu dezynfekuje się, a informację o wykonaniu tej czynności umieszcza się w widocznym miejscu.


§ 26

1. Osoby korzystające z masażu wodnego, łaźni parowych i natrysków powinny posiadać ochraniacze na stopy.
2. W pomieszczeniu masażu wodnego, łaźni parowej i w pomieszczeniu natrysków instaluje się wpusty podłogowe oraz zawory ze złączką do węża.
3. Przepływ wody dla jednego sitka natryskowego powinien wynosić co najmniej 40 l na osobę.
4. W pomieszczeniu masażu przy stanowisku do masażu instaluje się umywalkę, dozownik mydła w płynie oraz umieszcza się ręczniki jednorazowego użytku.
5. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się podestów.

§ 27

1. Osobom korzystającym z sauny zapewnia się oddzielne przebieralnie.
2. W zakładzie, w którym znajdują się pomieszczenia sauny, wydziela się pomieszczenie sanitarne, składające się co najmniej z jednego natrysku, umywalki i ustępu.
3. Dopuszcza się korzystanie przez osoby, o których mowa w ust. 1, z innych przebieralni i pomieszczeń sanitarnych, jeżeli znajdują się w sąsiedztwie sauny.

§ 28

1. W zakładzie odnowy biologicznej organizuje się pomieszczenie lub miejsce do wypoczynku dla osób korzystających z usług tego zakładu.
2. W pomieszczeniu do wypoczynku przy saunie zapewnia się co najmniej 2 wymiany powietrza na godzinę.

§ 29

Warunki świadczenia usług w zakładach działających w dniu wejścia w życie rozporządzenia będą dostosowane, w terminie dwóch lat od tego dnia, do wymagań określonych w rozporządzeniu.

§ 30

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.2)

________
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 września 1935 r. o przepisach sanitarnych dla zakładów fryzjerskich i golarskich (Dz. U. Nr 78, poz. 483 oraz z 1958 r. Nr 56, poz. 275), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2002 r. na podstawie art. 38 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938).

Co do metrażu:
gabinet z masażami suchymi musi mieć minimum 12m2 a 10% powierzchni muszą stanowić okna.
 
 
     
lucas_iscariot 

Dołączył: 29 Maj 2009
Posty: 22
Skąd: woj. mazowieckie
Wysłany: 2009-07-04, 06:52   

^^ czyli przy odrobinie checi mozna spokojnie zorganizowac taki gabinet w mieszkaniu, o ile zachowa sie te wymagania sanitarno-higieniczne

Dzieki Truskawa za wrzucenie tej ustawy - przyda sie zdecydowanie ;)
 
     
Truskawa 


Wiek: 38
Dołączył: 27 Lut 2008
Posty: 251
Skąd: Łódź
Wysłany: 2009-07-04, 14:31   

Co do gabinetu w domu to sprawa wygląda tak że musisz mieć wydzielony powiedzmy osobny pokój z tymi wymogami. Ale i tak z tego co wiem ciężko będzie nakręcić osoby z sanepidu na takie rozwiązanie...
Tylko teraz sprawa wygląda jeszcze inaczej.. Czy ta ustawa tyczy się tak jak w twoim wypadku pokoju pod masaż czy całego mieszkania?? Ja oglądając dzisiaj lokal trafiłem fajny układny pokoik w lokalu podzielonym na 4 pokoje i duży hol. I teraz czy ta ustawa tyczyć się będzie całego lokalu czy tylko tej wydzielonej części czyli jednego pokoju...?? Bo pokój sam w sobie norm nie spełnia( ma 10m2 i nie ma okien). Jeżeli ktoś wie to niech się wypowie.

pozdrawiam
 
 
     
lucas_iscariot 

Dołączył: 29 Maj 2009
Posty: 22
Skąd: woj. mazowieckie
Wysłany: 2009-08-28, 19:47   

czy osoba prowadzaca wlasny gabinet moglaby sie wypowiedziec w temacie :

WYKAZ USŁUG, KTÓRYCH ŚWIADCZENIE WYŁĄCZA PODATNIKA Z OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, OZNACZONYCH WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW l USŁUG

(...)

grupa 85.1
Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego*

* Wyłączenie nie dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach wolnych zawodów.Czyli rozumiem ze nie mozna prowadzic gabinetu i rozliczac sie ryczaltem,tak?Prosze o potwierdzenie badz zaprzeczenie i wyjasnienie

Dzieki
 
     
Barbara B.

Dołączył: 11 Sty 2010
Posty: 4
Wysłany: 2010-01-11, 01:04   

Witam. Zastanawiam się dlaczego wątek upadł? czyżby nikt nie otwierał działalności? Kryzys? Strach przed papierkami? Ostatni wpis pochodzi sprzed pół roku! Jestem bardzo ciekawa jak poszło tym odważnym, a może są już na swoim i nie mają czasu na rozmowy z ludźmi? Pozdrawiam serdecznie

edycja massagewarsaw - przedluzona waznosc postu "bez limitu"
 
     
administrator
Site Admin


Dołączył: 27 Sty 2008
Posty: 3127
Wysłany: 2010-01-11, 11:19   

Barbara B. napisał/a:
Witam. Zastanawiam się dlaczego wątek upadł? czyżby nikt nie otwierał działalności? Kryzys? Strach przed papierkami? Ostatni wpis pochodzi sprzed pół roku! Jestem bardzo ciekawa jak poszło tym odważnym, a może są już na swoim i nie mają czasu na rozmowy z ludźmi? Pozdrawiam serdecznie

Może spróbuj do nich ne e-maila napisać i dowiedzieć się co i jak może faktycznie są już tak zapracowani czego im życzę.
 
     
Truskawa 


Wiek: 38
Dołączył: 27 Lut 2008
Posty: 251
Skąd: Łódź
Wysłany: 2010-01-12, 17:52   

W moim wypadku po części wszystko. Ale spokojnie w końcu się ruszę:)
 
 
     
Rysniety 

Wiek: 36
Dołączył: 17 Lis 2008
Posty: 33
Skąd: Wieruszów, Wrocław
Wysłany: 2010-01-13, 02:06   

Witam,
Ja swoją działalność zacznę od masowania po domach, ale najpierw się zarejestruje, bo bez skutecznej reklamy, ulotek itd. to ani rusz. Liczyłem na pocztę pantoflową, ale ona działa w ograniczonym gronie. Gabinecik raczej odpada... mam lokal ale w bardzo kiepskiej lokalizacji, nie dość że na wiosce to jeszcze na przeciwko cmentarza :???:
Pozdrawiam.
 
 
     
administrator
Site Admin


Dołączył: 27 Sty 2008
Posty: 3127
Wysłany: 2010-01-13, 12:17   

Rysniety napisał/a:
Witam,
mam lokal ale w bardzo kiepskiej lokalizacji, nie dość że na wiosce to jeszcze na przeciwko cmentarza :???:
Pozdrawiam.

Przepraszam za głupi komentarz ,,jak romantycznie'' haha ;)

Co do rozpoczęcia spróbuj może w jakimś salonie zapytać czy nie potrzebują dodatkowego masażysty albo zwolnią pomieszczenie dla ciebie.
 
     
ewa_k29 


Wiek: 38
Dołączyła: 01 Lut 2010
Posty: 9
Wysłany: 2010-02-01, 19:58   

Jestem nowa i dopiero się uczę i zgłębiam dzięki Waszym wpisom wiedzę Jestem stylistką paznokci mam lokal bez dostępu światła I teraz chcę wprowadzić pakiet Masażu gorącymi kamieniami w swoją ofertę ponieważ w moim mieście nie ma jeszcze takiej usługi A poza tym fajnie będzie połączyć taki zabieg z pedicure lub manicure
Moje pytanie jest czy mogę wykonywać takie zabiegi w lokalu bez dostępu światła Wydzieliłam do tego pomieszczenie 12m2 Jak obejść sanepid aby mi pozwolili prowadzić masaże bez dostępu światła Czy jest to wogóle możliwe ? Pozdrawiam Proszę o pomoc
 
 
     
massagewarsaw 
leki przeciw pasozytom grzybom sprzedam apteka


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 7182
Skąd: bangkok warszawa
Wysłany: 2010-02-01, 20:03   kurs masaz tajski

nie znam przepisow, ale znam gabinety masazu (w fitness studio, w jednym z lepszych spa w polsce) bez okien.

pomysl na masazem stop i masazem dloni
 
     
ewa_k29 


Wiek: 38
Dołączyła: 01 Lut 2010
Posty: 9
Wysłany: 2010-02-01, 20:14   

Narazie zrobiłam kurs kamieniami i za miesiąc wybieram się na bańkę

[ Dodano: 2010-02-01, 20:15 ]
Jeżeli ktoś coś wie na temat tego jak obejść sanepid w przypadku wykonywania zabiegu bez dostępu światła to piszcie Dzieki
 
 
     
Truskawa 


Wiek: 38
Dołączył: 27 Lut 2008
Posty: 251
Skąd: Łódź
Wysłany: 2010-03-01, 16:12   

Witam. ODŚWIEŻAM:)

Mam Pytanie co myślicie o miejscu na masaż jakie ja mam. Mianowicie mój kolega ma pomieszczenie ( spore ponad30m2 z łazienka) niestety pod punktem xero....
Myślicie że jest w ogóle sens zaprzątać sobie nim głowę??
Miejsce ruchliwe przy węźle komunikacyjnym, miejsce na zaparkowanie samochodu. Jedyny problem to to przejście przez xero:/ Jest cicho jest to w podziemiu, są dwa małe okienka i aranżować można w dowolny sposób ponieważ jest to duży kwadrat.
Proszę o wypowiedzenie się co o tym myślicie i czy będąc na miejscu klienta-pacjenta wybralibyście się w takie miejsce. Wiem że jak się ma bazę klientów to nieważne ale i tak przyjdą ale mówię o łapaniu nowych chętnych na masaż.
Obecnie jest tam kafejka internetowa.
I jeszcze pytanie o możliwości rozwinięcia usługi nie tylko masaż ale co jeszcze w takim miejscu biorąc pod uwagę możliwości lokalowe.
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Styl zmodyfikowany dla e-Masaz.pl, Mapa witryny, Regulamin forum

Wyszukiwanie w Google

Partnerzy forum
Gabinety masażu Kurs masaż tajski Fizjoterapia Rehabilitacja
Forum korzysta z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Kopiowanie materiałów bez zgody administracji zabronione. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi użytkowników oraz materiały przez nich przesłane. Witryna ma charakter informacyjny. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wykorzystaniem przez użytkownika informacji zawartych na forum.
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 12
Reklamy

Linki sponsorowaneStoły do masażu

Fotele z masażem Pro-Wellness

Stoły do masażu

Stoły do masażu

Masaż
Ostatnio na forumZapraszamy na FB