To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum.e-Masaz.pl
Internetowe forum o masażach, fizjoterapii, odnowie biologicznej i spa. Forum masażu. Forum masaże. Forum masaż. Forum spa. Forum masaze. Forum rehabilitacja. Forum fizjoterapia. Forum masażystów. Forum masażysty. Fizjoterapia forum, Rehabilitacja forum

Artykuły o masażu, masażach - Patogeneza obrzęku

massagewarsaw - 2014-12-17, 05:52
Temat postu: Patogeneza obrzęku
Patomechanizm obrzęku limfatycznego

Obrzęk limfatyczny jest jednym z wielu różnycch rodzajów obrzęku. Mechanizm jego powstania związany jest z upośledzeniem fizjologicznego drenażu tkankowego przez układ limfatyczny (patrz artykuł Patogeneza obrzęku).

Można wyróżnić trzy rodzaje niewydolności naczyń limfatycznych:

postać dynamiczna,
postać mechaniczna,
postać typu: brak funkcji wentylu bezpieczeństwa.

Postać dynamiczna, zwana także postacią wysokiej objętości, polega na niewydolnym odprowadzaniu płynu tkankowego przez w pełni sprawny układ limfatyczny, spowodowanej dużą podażą płynu w tkance. Wzmożony napływ płynu do tkanki łatwiej skompensować resorpcją z powrotem do układu krwionośnego, niż resorpcją do układu limfatycznego, gdyż ten drugi transportuje dużo mniej płynu.

Mimo, iż zwiększona podaż płynowa generuje automatyczne przyspieszenie limfangiomotoryki, to jednak dużo mniejszy niż w układzie krwionośnym - strumień objętościowy naczyń limfatycznych, nie jest w stanie odebrać tak dużej ilości filtratu - a więc także balastu obowiązkowo limfatycznego.

Ze względu iż naczynia limfatyczne wykazująprawidłową pracę (i reaktywność na wzmożoną podaż płynową), postać ta nie stanowi wskazania do stosowania manualnego drenażu limfatycznego (choć jednocześnie nie stanowi także przeciwwskazania); efektywność tej formy terapii w tym przypadku będzie niewielka.

Główną przyczyną takiej sytuacji jest hiperprzepuszczalność ściany kapilaru krwionośnego i zawłośniczkowych naczyniek żylnych, do której może dochodzić w wyniku przewlekłego utrzymywania się dużego stężenia mediatorów stanu zapalnego, bądź w wyniku wystąpienia mechanizmów kompensacyjnych w przewlekłym niedokrwieniu - gdy po usunięciu przyczyny niedokrwienia (zabieg obejścia) do pozostałej części kończyny dopływa prawidłowa ilość krwi.

Ze względu na niewydolne odprowadzanie balastu obowiązkowo limfatycznego - można powiedzieć iż powstający w ten sposób obrzęk ma charakter obrzęku limfatycznego.

Postać mechaniczna, rzadziej określana "per analogia" postacią niskiej objętości, polega na upośledzeniu odprowadzania balastu obowiązkowo limfatycznego w wyniku dysfunkcjji układu limfatycznego. Dysfunkcja ta może mieć różne podłoże, będące podstawą do wyznaczenia jednej z płaszczyzn podziału obrzęków limfatycznych i określenia ich nazw (np. obrzęk pourazowy, pooperacyjny, neuroapoplektyczny itp).

Uszkodzenie układu limfatycznego może obejmować różne jego piętra. W naczyniach kapilarnych może się wiązać ze zmianami strukturalnymi lub enzymatycznymi samych endotheliocytów, co może upośledzaćmechanizm transendocytozy (przenikania substancji do wnętrza kapilaru za sprawą transportu pęcherzykowego przez cytozol endotheliocytu)lub mechanizm otwierania chwilowych otworów przejściowych - stigmata. Na wyższych piętrach dochodziić może do przerwania ciągłości naczynia (np. przecięcie skalpelem), braku drożności naczynia lub węzła(fibroza obejmująca także wnętrze naczynia - najczęściej jakokonsekwencja wcześniej uszkodzonego odpływu, bądź w efekcie zakażeniabakteryjnego)czy spowolnienia przepływu spowodowanego niedomykalnością zastawek (objętych zwłóknieniem). Upośledzenie odbioru płynu może być także wynikiem wrodzonej aplazji lub dysplazji naczyń.

W postaci tej, upośledzenie odbioru płynu tkankowego staje się widoczne w postaci obrzęku, nawet przy prawidłowej podaży płynowej.

Brak funkcji wentylu bezpieczeństwa - określa stan subklinicznej dysfunkcji naczyń limfatycznych - gdy brak obrzęku warunkowany jest wyłącznie niską bądź normalną podażą płynową. Okresowe zwiększenie napływu płynu tkankowego w warunkach fizjologii powinno wywołać reakcję zastymulowania limfangiomotoryki, jednak w tej postaci nie dochodzi do tego, bądź ilość zastymulowanych naczyń jest zbyt mała.

Obrzęki ujawnione np w wyniku urazu, reakcji zapalnej, czy przegrzania utrzymują siępatologicznie długo, czasem nie ustępują wcale. Dopiero wówczas ujawnia się dysfunkcja układu limfatycznego, która podobnie jak w poprzedniej postaci może mieć podłoże funkcjonalne lub strukturalne, lecz ich wymiar jest mniejszy - co pozwala w warunkach normalnej filtracji i resorpcji żylnej utrzymać homeostazę.

źródło: www.rehamed-24.pl
autor: Sebastian Biały

massagewarsaw - 2014-12-17, 05:53

Patogeneza obrzęku

Powszechnym (nierzadko nawet wśród personelu medycznego) jest określanie każdego obrzęku mianem obrzęku limfatycznego. Często zdarza się, iż na widok obrzmiałych stóp i podudzi, czy rąk, a nawet twarzy ? domniemywa się wystąpienia obrzęku limfatycznego.

Tymczasem należy pamiętać, iż obrzęk jest jedynie objawem pewnych zaburzeń i może mieć różne przyczyny. Aby to lepiej zrozumieć ? należy dokładniej przyjrzeć się mikrokrążeniu.

Z pewnym uproszczeniem, można określić że w warunkach fizjologicznych wielkość filtracji z kapilaru krwionośnego do tkanki jest równoważona sumą resorpcji do tego samego kapilaru krwionośnego i resorpcją do kapilaru limfatycznego. Zdecydowana większość przesączanego płynu resorbuje się z powrotem do kapilaru krwionośnego i drobnych żyłek, natomiast drogą limfatyczną odprowadzane z tkanki jest to co nie może zostać zresorbowane z powrotem do kapilaru krwionośnego. Są to przede wszystkim białka.

Stanowią one (obok innych substancji takich jak, tłuszcze, fragmenty uszkodzonych komórek, antygeny zewnątrzpochodne) tzw. Balast obowiązkowo limfatyczny, zwany też balastem limfonośnym. Dopóki między tymi trzema elementami: filtracja, resorpcja żylna i resorpcja limfatyczna istnieje dynamiczna równowaga ? dopóty brak obrzęku. Jednak każdy z tych trzech elementów może ulegać zaburzeniom.

W przypadku niewydolnej resorpcji do układu żylnego, naczynia limfatyczne mogą w pewnej mierze przejąć część płynu przypadającego naczyniom żylnym i skompensować tym samym część tej niewydolności.

Natomiast taka sama kompensacja w drugą stronę nie jest już możliwa, gdyż balast obowiązkowo limfatyczny nie może zostać odprowadzony układem żylnym (jak sama jego nazwa wskazuje). Zwiększona filtracja do tkanki musi zaś zostać skompensowana przez oba kierunki resorpcji. Każde z powyższych zaburzeń generuje inne rodzaje obrzęków.

źródło: www.rehamed-24.pl
autor: Sebastian BiałyPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group