To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum.e-Masaz.pl
Internetowe forum o masażach, fizjoterapii, odnowie biologicznej i spa. Forum masażu. Forum masaże. Forum masaż. Forum spa. Forum masaze. Forum rehabilitacja. Forum fizjoterapia. Forum masażystów. Forum masażysty. Fizjoterapia forum, Rehabilitacja forum

Artykuły o masażu, masażach - Wprowadzenie dotyczące ruchów wisceralnych

massagewarsaw - 2014-10-25, 04:09
Temat postu: Wprowadzenie dotyczące ruchów wisceralnych
Wyróżniamy trzy rodzaje ruchów narządów wewnętrznych : władność, mobilność i motylność.

Władność

Władność odnosi się do pasywnych zmian pozycji narządów w wyniku dowolnej aktywności motorycznej układu lokomocyjnego.

Kiedy przykładowo zginasz tułów w prawą stronę, ruch ten powoduje kompresję narządów po stronie prawej, ale również rozciąganie ściany tułowia po stronie lewej, co w konsekwencji prowadzi do pociągania organów przyczepiających się po lewej stronie i powiększenia przestrzeni dla nich.

Kiedy zginasz tułów do przodu, narządy wewnątrzotrzewnowe migrują do przodu, w wyniku działania grawitacji oraz dzięki temu, iż posiadają one wysoki stopień mobilności. Jakakolwiek aktywność, która wymaga długiego siedzenia powoduje kompresję jelita cienkiego i grubego, co wpływa niekorzystnie na ich perystaltykę.

Uniesienie obu kończyn górnych do pozycji pełnego zgięcia ustawia nasz kręgosłup w pozycji wyprostnej, a żebra w pozycji wdechowej. Kiedy opłucna ścienna podąża za tym ruchem klatki piersiowej to pociąga za sobą płuca, które rozciągając się mogą powiększać swoją objętość bez zaangażowania dodatkowego wysiłku oddechowego.

Mobilność

W manipulacjach wisceralnych mobilność odnosi się do ruchu albo pomiędzy dwoma organami, albo między organem a ścianą tułowia, przepony czy innej struktury w układzie mięśniowo-szkieletowym. Napędem dla tych ruchów może być władność lub inne ‘automatyzmy’.

Automatyzmy dotyczą ruchów wywołanych odruchową czynnością mięśni prążkowanych lub gładkich. Ponadto możemy wyróżnić automatyzmy w mobilności narządów, które charakteryzują się ciągłością i takie, które występują jedynie okresowo.

Do automatyzmów zaliczamy:
- ruch oddechowy przepony
- akcję serca
- perystaltykę

Ruchy oddechowe przepony

Wykonując 12-14 oddechów na minutę, angażujemy skurcz przepony około 20 000 razy w ciągu dnia. Podczas tego ruchu, przepona porusza się jak swoisty tłok wewnątrz cylindra, na dół i do góry. Podczas wdechu przepona opada kaudalnie, objętość klatki piersiowej powiększa się, a narządy wewnętrzne migrują w dół. Ściana mięśniowa jamy brzusznej umożliwia im także ruch do przodu, przez co pojemność jamy brzusznej w znacznym stopniu się zmienia podczas całego oddechu. Podczas wydechu występuje ruch odwrotny do wcześniej opisanego.

Akcja serca

Wykonując około 70 skurczów na minutę, serce w ciągu dnia może się kurczyć nawet 100 000 razy. Czynność ta wywołuje wibrację wpływającą na narządy śródpiersia i poprzez przeponę także na narządy jamy brzusznej.

Perystaltyka

Inaczej ruch robaczkowy, który dotyczy aktywności motorycznej w przewodzie pokarmowym, powodujący przesuwanie treści pokarmowej z przełyku do odbytnicy.

Motylność

Motylność określana jest jako wrodzony ruch narządów trzewnych o niedużej częstotliwości i małej amplitudzie. Może być on wyczuwalny przy pomocy dłoni dla doświadczonego terapeuty i jest on kinetycznym przejawem ruchu tkanek trzewnych. Podczas rozwoju embriologicznego, rozwijające się narządy dokonują ruchów wzrostowych oraz zmian pozycji, które zostają zachowane w komórkach narządów trzewnych jako swego rodzaju pamięć. Motylność jest więc rytmicznie powtarzaną migracją embriologiczną narządów do miejsca skąd rozpoczynały migrację i z powrotem do pozycji jako zajmują w okresie postnatalnym.

Tudzież niemożliwym jest wykluczenie połączenia motylności z rytmem czaszkowo-krzyżowym, mimo iż motylność cechuje odmienna częstotliwość.

Mówiąc o motylności możemy wyróżnić dwie fazy:
- faza wydechowa, w której narządy migrują w kierunku linii pośrodkowej
- faza wydechowa, w której narządy oddalają się od linii pośrodkowej

Częstotliwość tego ruchu wynosi 7-8 cykli na minutę, gdzie jeden cykl zawiera zarówno fazę wdechową jak i wydechową.

Żródło: E. Hebgen. Visceral Manipulation in Osteopathy

Marcel Mieszkalski z fizjopassion.plPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group