To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum.e-Masaz.pl
Internetowe forum o masażach, fizjoterapii, odnowie biologicznej i spa. Forum masażu. Forum masaże. Forum masaż. Forum spa. Forum masaze. Forum rehabilitacja. Forum fizjoterapia. Forum masażystów. Forum masażysty. Fizjoterapia forum, Rehabilitacja forum

Hyde Park forum ogólne - Du ju spik ynglisz? jes, massage. Tłumaczenia

massagewarsaw - 2014-04-12, 15:17

calcaneum = kość piętowa
calcaneus = kość piętowa
calcific = wapniejący
cancellate, also: cancellated, also: cancellous = gąbczasty
canthus = kąt szpary powiekowej
capitate = główkowaty (+1 inne znaczenie)
capitate bone = kość główkowata
caput = głowa
cardia = wpust (otwór początkowy żołądka łączący go z przełykiem)
cardiac sphincter = zwieracz wpustu do żołądka
carotid = szyjny
carotid artery = tętnica szyjna
carpal = nadgarstkowy
carpus = nadgarstek, napięstek
caudal = ogonowy
caudally = ogonowo
caul = czepek (fragment owodni na główce noworodka) (+2 inne znaczenia)
cavernosal = jamisty
cavity = jama ciała (+1 inne znaczenie)
cementum = cement zęba, kostniwo (swoista kość pokrywająca korzeń zęba)
central incisor = środkowy siekacz
central nervous system , CNS = ośrodkowy układ nerwowy
central sulcus = bruzda środkowa mózgu
centriciput = środek pokrywy czaszki
cephalic = głowowy, czaszkowy
cephalic vein = żyła odpromieniowa
cephalothorax = głowotułów
cerebellum = móżdżek (część mózgowia)
cerebral hemisphere = półkula mózgowa
cerebro-spinal fluid = płyn mózgowo-rdzeniowy
cerebrovascular = naczyniowo-mózgowy
cerebrum = kresomózgowie
cervical vertebra = kręgi szyjne
chiasma , also: chiasm = chiazma, skrzyżowanie wzrokowe (miejsce skrzyżowania włókien nerwu wzrokowego) (+1 inne znaczenie)
chorda = struna
chordal = strunowy
chorion = kosmówka
choroid , choroidea = naczyniówka (element gałki ocznej)
ciliary = rzęsowy (+1 inne znaczenie)
ciliary body = ciało rzęskowe (część oka)
ciliary muscle = mięsień rzęskowy (część ciała rzęskowego)
ciliary processes = wyrostki rzęskowe
ciliary ring = obrączka rzęskowa
ciliation = urzęsienie
cingulate gyrus = zakręt obręczy
cingulum = obręcz (+1 inne znaczenie)
circinate = obrączkowy (+1 inne znaczenie)
circulatory system = układ krążenia
circumvallate papilla = brodawki okolne
cisterna = zbiornik, woreczek zawierający płyn zwłaszcza limfę lub płyn mózgowo-rdzeniowy.
clastic = rozdzielny (+1 inne znaczenie)
clavicular = obojczykowy
clitoral , clitoric = łechtaczkowy
coccygeal = ogonowy (dotyczący kości ogonowej)
coccyx = kość ogonowa, kość guziczna
cochlea = ślimak (część ucha wewnętrznego)
cochlear duct = przewód w uchu wewnętrznym
cochlear nerve = nerw ślimaka (budowa ucha)
BrE coeliac trunk , AmE celiac trunk = technical pień trzewny
collarbone , also: collar bone , also: collar-bone , clavicle = obojczyk
colon = okrężnica (+1 inne znaczenie)
colorectal = odbytniczy
commissural = spoidłowy
commissure = spoidło (np. mózgu, rdzenia), skrzyżowanie (np. nerwów wzrokowych), szew (np. czaszki) (+2 inne znaczenia)
complexus = mięsień półkolcowy
concha = małżowina uszna
condyle = kłykieć (staw łączący części palca)
cone = czopek (w siatkówce oka) (+3 inne znaczenia)
cone cell = czopek, komórka czopkonośna (receptor siatkówki oka)
congener = mięzień agonista (+2 inne znaczenia)
conjunctival limbus = rąbek spojówki
contralateral = przeciwstronny, kontralateralny
conus = stożek
coracoid = wyrostek kruczy
cordiform = sercowaty, w kształcie serca
corneal limbus = rąbek rogówki
corneocyte = korneocyt
corona radiata = wieniec promienisty
coronal suture = szef wieńcowy
corpus callosum = ciało modzelowate
corpus cavernosum = ciało jamiste
corpus luteum = ciałko żółte (przekształcony pęcherzyk jajnikowy)
corrugator = mięsień marszczący
corticospinal = korowo-rdzeniowy
costate = formal żebrowany, z żebrami
costoclavicular = żebrowo-obojczykowy
costoscapular = żebrowo-łopatkowy
Cowper's gland = gruczoły opuszkowo-cewkowe
coxa = staw biodrowy
cranial nerve = nerw czaszkowy
cranial nerves = nerwy czaszkowe
craniological = kraniologiczny
craniometric, also: craniometrical = kraniometrzyczny
cranium = czaszka
crazy bone = AmE czułe miejsce w łokciu
cribriform plate of ethmoid = blaszka sitowa kości sitowej
cricoid, also: cricoid cartilage = chrząstka pierścieniowata
cricoid = pierścieniowaty
cruciate = krzyżowy
cruciate ligament, cruciform ligament = więzadło krzyżowe
crural = goleniowy
crus = goleń
crus of helix = odnoga obrąbka
cubital = łokciowy
cuboid bone = kość sześcienna
cupula = osklepek
curvature = krzywizna (+1 inne znaczenie)
cuspidal, also: cuspidate, also: cuspidated = guzkowaty (+1 inne znaczenie)
cuticular = naskórkowy
cutis = formal skóra
cytopharynx = odcinek przełykowy (element budowy pantofelka)
cytoproct = otwór odbytowy (element budowy pantofelka)
cytostome = cytostom (element budowy pantofelka)

massagewarsaw - 2014-04-14, 10:11

decidua = doczesna (przerosła i rozpulchniona błona śluzowa macicy)
deciduate = doczesny, doczesnowy
deciduous = mleczny (o zębie) (+1 inne znaczenie)
deep peroneal nerve = nerw strzałkowy głęboki
deferent duct = nasieniowód
deltoid = mięsień naramienny
dendron = old-fashioned dendryt
dental alveolus = zębodół
dental pulp = miazga zębowa
dermatome = obszar skóry unerwiony przez jeden korzeń nerwowy tylny (+2 inne znaczenia)
dermis , derma , latin corium = skóra właściwa (warstwa skóry)
descending aorta = część zstępująca aorty, aorta zstępująca
descending colon = okrężnica zstępująca
desmoid = włóknisty (+1 inne znaczenie)
diaphragm = przepona (+3 inne znaczenia)
diaphragmatic = przeponowy
diaphysis = trzon (kości)
diarthrodial joint = staw maziówkowy
diarthrosis = staw z błoną maziową
diencephalon , interbrain = międzymózgowie
digastric = dwubrzuściowy (o mięśniu) (+1 inne znaczenie)
digestive gland = gruczoły trawienne
digital nerve = nerw palca
digital pulp = opuszek palca
dilator, also: dilater, also: dilatator, also: dilator muscle = mięsień rozwieracz
dimerous = dwuczłonowy
dimidiate = niesymetryczny (o rogach) (+2 inne znaczenia)
distal = dalszy, dystalny (+1 inne znaczenie)
distal phalanx = paliczek dalszy
distal tubule = kanalik dystalny (element nefronu)
distally = daleko od środka
dolichocephaly, dolichocephalism = długogłowie
dorsalis pedis artery = tętnica grzbietowa stopy
dorsolateral = grzbietowo-boczny
dorsolumbar = grzbietowo-lędźwiowy
dorsoventral = grzbietowo-brzuszny
dorsum of nose = grzbiet nosa
dorsum of tongue = grzbiet języka
ductless gland = gruczoł dokrewny
ductule = przewodzik, kanalik
ductus arteriosus , ductus Botalli = przewód tętniczy, przewód Botalla
duodenum = dwunastnica
dura mater = opona twarda

massagewarsaw - 2014-04-19, 13:57

ear canal = przewód słuchowy zewnętrzny
earlap = old-fashioned małżowina uszna, płatek małżowiny
eccrine sweat gland = gruczoł potowy ekrynowy
efferent arteriole = tętniczka odprowadzająca
egestive = wydalniczy
ejaculatory = wytryskowy, ejakulacyjny
ejaculatory duct = przewód wytryskowy
elastic cartilage = tkanka chrzęstna sprężysta
elbow joint = staw łokciowy
enarthrosis = staw kulisty panewkowy
encephalon = mózgowie
endocardiac, endocardial = wsierdziowy
endocardium = wsierdzie
endocast, endocranial cast = odlew wnętrza czaszki
endocrine , also: endocrinal , also: endocrinic , also: endocrinous = dokrewny, wewnątrzwydzielniczy, hormonalny
endolymph = endolimfa
endometrium = endometrium, błona śluzowa macicy
endomorphy = endomorfia
endoskeleton = kościec wewnętrzny
endosteum = śródkostna
ensiform = formal mieczykowaty (+2 inne znaczenia)
ensiform cartilage = wyrostek mieczykowaty
entrails , viscera = wnętrzności
epaxial = leżący ponad osią, leżący za osią
epicardium = nasierdzie (zewnętrzna warstwa tkanek serca)
epicondyle = nadłykieć
epididymal tubules = kanaliki najądrzy
epididymis = najądrze
epidural = nadtwardówkowy (znajdujący się nad oponą twardą)
epidural space = jama nadtwardówkowa, przestrzeń nadtwardówkowa, przestrzeń okołotwardówkowa
epigastric = nadbrzuszny
epigastrium = nadbrzusze
epiglottis = nagłośnia (część krtani)
epiphysis = nasada kości
episclera = nadtwardówka (jedna z trzech zewnętrznych warstw ścianki gałki ocznej)
epitrochlea = nadłykieć pośrodkowy
erector = mięsień unoszący
ethmoid = sitowy
ethmoid bone = kość sitowa (część konstrukcji nosa)
Eustachian tube = trąbka Eustachiusza, trąbka słuchowa (kanał łączący ucho środkowe z gardłem)
excretory system = układ wydalniczy (np. człowieka)
exoskeleton = szkielet zewnętrzny
extensor = prostownik (mięsień służący do prostowania kręgosłupa lub stawu w kończynie)
external ear = ucho zewnętrzne
external jugular vein = żyła szyjna zewnętrzna
external nose = nos zewnętrzny
external oblique = mięsień skośny zewnętrzny
exteroceptive = receptor zewnętrzny, receptor powierzchowny
eye socket , orbit , orbital cavity = oczodół
eyehole = oczodół (+2 inne znaczenia)
eyelens = soczewka (+1 inne znaczenie)
eyetooth = górny kieł

massagewarsaw - 2014-04-24, 06:48

facial nerve = nerw twarzowy
facial skeleton = twarzoczaszka
falciform, falcate = sierpowaty
Fallopian tube , oviduct = jajowód
false rib = żebro rzekome
faucal, faucial = gardłowy (dźwięk)
fauces = gardziel
femoral = udowy
femoral artery = tętnica udowa
femoral nerve = nerw udowy
femoral vein = żyła udowa
femur = kość udowa
fibrillar = włókienkowy
fibrilliform, fibrillose = włókienkowaty
fibula , fibular bone , peroneal bone = kość strzałkowa, strzałka
filiform papilla = nitkowate
first finger = palec wskazujący
flexor = zginacz (mięsień)
floating kidney = nerka wędrująca
floating rib = żebro wolne
flocculus = kłaczek móżdżkowy
foliate papilla = brodawki liściaste
follicle = mieszek włosa, torebka włosa (+3 inne znaczenia)
follicular, folliculated = pęcherzykowy, mieszkowy, grudkowy
fongiform papilla = brodawki grzybowate
fontanel , fontanelle = ciemiączko
foramen = otwór
foramen caecum = otwór ślepy
forebrain = przodomózgowie
forelimb = kończyna przednia
fourchette = wędzidełko warg sromowych
fovea = dołek środkowy (siatkówki oka)
foveate = pokryty dołkami
foveola = dołeczek
foveolate = pokryty dołeczkami
fraenum, frenum = wędzidełko
free margin = wolny brzeg (budowa palca)
frenum, fraenum = wędzidełko
frontal bone = kość czołowa
frontal lobe = płat czołowy
frontal sinus = zatoka czołowa

massagewarsaw - 2014-04-25, 14:43

gall bladder , also: gallbladder = pęcherzyk żółciowy
gastrocnemius = mięsień brzuchaty łydki
genitourinary = moczowo-płciowy
gingiva = dziąsło
gingival = dziąsłowy
glandule = mały gruczoł
glans = żołądź (członka)
glans penis = żołądź prącia
glenoid = panewkowy
glenoid cavity, glenoidal cavity = panewka stawowa łopatki
glenoid cavity, latin Cavitas glenoidalis = wydrążenie stawowe
globus pallidus = gałka blada
glomerular = kłębuszkowy
glomerular basement membrane = błona podstawna kłębuszka (nerkowego)
glomerule = kłębuszek (np. nerkowy) (+1 inne znaczenie)
glomerulus = kłębuszek nerkowy
glossal = językowy
glossopharyngeal = językowo-gardłowy
glottic = głośniowy, dotyczący głośni (+1 inne znaczenie)
glottis = głośnia (część krtani w której powstaje dźwięk)
gluteal = pośladkowy, kulszowy
gluteal nerve = nerw pośladkowy
gluteus , glute = mięsień pośladkowy
gluteus maximus = mięsień pośladkowy wielki
gnathic = szczękowy
gonad = gonada
Graafian follicle = pęcherzyk Graafa
gracile = mięsień smukły
great adduktor = mięsień przywodziciel wielki
great foramen = otwór wielki kości potylicznej
great saphenous vein = żyła odpiszczelowa duża, żyła odpiszczelowa
greater alar cartilage = chrząstka skrzydłowa większa (jama nosowa)
greater omentum = sieć większa (blaszka otrzewnej)
greater pectoral = mięsień piersiowy większy
greater trochanter = krętarz większy
BrE grey matter , AmE gray matter = substancja szara (w mózgu) (+1 inne znaczenie)
gyrus = zakręt kory mózgowej

massagewarsaw - 2014-04-28, 16:01

hair follicle = mieszek włosa
hallux = paluch
hamate = haczykowaty (+1 inne znaczenie)
hamstring = ścięgno podkolanowe (+2 inne znaczenia)
hamulus = wyrostek haczykowaty
head of femur = główka kości udowej
head of humerus = głowa kości ramieniowej
heart muscle , cardiac muscle = mięsień sercowy
heart ventricle = komora serca
heel bone = kość piętowa
hematoblast, BrE haematoblast = hematoblast
Henle's loop , loop of Henle = pętla Henlego, pętla nefronu
hepatic vein = żyła wątrobowa
hilar = wnękowy
hilum , BrE hilus = wnęka
hinge joint = staw zawiasowy
hip bone , innominate bone , coxal bone = kość biodrowa
hip joint = staw biodrowy
hippocampus = hipokamp (+1 inne znaczenie)
humeral joint , glenohumeral joint = staw ramienny
humerus = kość ramienna
hyaloid = szklisty
hyoid = gnykowy
hyoid, hyoid bone = kość gnykowa
hypochondrium = podżebrze, okolica podżebrowa
hypogastrium = podbrzusze
hypoglossal = podjęzykowy
hypoglossal, hypoglossal nerve = nerw podjęzykowy
hypothalamus = podwzgórze (część międzymózgowia)

massagewarsaw - 2014-05-01, 09:20

ileocaecal , ileocecal = krętniczo-kątniczy
ileum = jelito kręte
iliac = biodrowy
iliohypogastric nerve = nerw biodrowo-podbrzuszny, nerw biodrowo-łonowy
ilioinguinal nerve = nerw biodrowo- pachwinowy
ilium = kość biodrowa
incisors = siekacze
incurrent = wlotowy (+1 inne znaczenie)
incus = kowadełko (kostka słuchowa)
indusium = owodnia (embrionu) (+1 inne znaczenie)
inferior dental arch = łuk zębodołowy dolny, łuk zębodołowy żuchwy, łuk zębowy żuchwowy, łuk zębowy dolny
inferior mesenteric artery = tętnica krezkowa dolna
inferior nasal concha = małżowina nosowa dolna
inferior rectus muscle = mięsień prosty dolny
inferior vena cava, (abbreviation) IVC = żyła główna dolna
infracostal = podżebrowy
infraspinatus = mięsień podgrzebieniowy
infundibulum of fallopian tube = lejek jajowodu
inner lip = warga wewnętrzna
instep = łuk, podbicie (część stopy)
integumentary system = powłoki ciała
intercostal = międzyżebrowy
intercostal nerve = nerw międyżebrowy
internal ear = ucho wewnętrzne
internal filum terminale = opona miękka
internal iliac artery = tętnica biodrowa wewnętrzna
internal iliac vein = żyła biodrowa wewnętrzna
internal jugular vein = żyła szyjna wewnętrzna
internuncial = pośredniczący, wstawkowy (o połączeniu nerwowym)
interscapular = międzyłopatkowy
intertragic notch = wcięcie międzyskrawowe
interventricular septum = przegroda międzykomorowa
intervertebral disc = krążek międzykręgowy
intima = błona wewnętrzna
intracardiac = wewnątrzsercowy (+1 inne znaczenie)
intracerebroventricular = komora wewnątrzmózgkowa
intraocular = wewnątrzgałkowy, śródoczny
involucre = pochewka, torebka (+1 inne znaczenie)
involuntary muscle = mięsień gładki
iridic = tęczówkowy (+2 inne znaczenia)
ischial = kulszowy
ischium = kość kulszowa
isthmus of fallopian tube = bańka jajowodu
isthmus of fauces = cieśń gardzieli

massagewarsaw - 2014-05-04, 08:28

jejunal = dotyczący jelita czczego
jejunum = jelito czcze
joint capsule = torebka stawowa
jugal, jugal bone = kość jarzmowa
jugal = jarzmowy (+1 inne znaczenie)
keratinocyte = keratynocyt
knee joint = staw kolanowy (+1 inne znaczenie)
kneepan = rzepka
knuckle joint = staw śródręczno-paliczkowy (+1 inne znaczenie)
knucklebone = kostka ręki
labiate = wargowy (posiadający wargi) (+2 inne znaczenia)
labium majus = warga sromowa większa
labium minus = warga sromowa mniejsza
labyrinth , labyrinthus = błędnik (część ucha wewnętrznego)
lachrymal canal = kanał łzowy
lachrymal caruncle = przewód łzowy
lachrymal gland = gruchoł łzowy
lacrimal gland = gruczoł łzowy
lactiferous = mleczny
lactiferous duct = przewód mleczny, przewód mlekonośny
lacunar = jamisty, zatokowaty
lambda = lambda, trójniak (+1 inne znaczenie)
lambdoid suture = szew węgłowy
lamella = blaszka, płytka
lamellar, lamellate, lamellated, lamellose = blaszkowy, płytkowy
laniary = kłowy (+1 inne znaczenie)
lappet = płatek ucha (+3 inne znaczenia)
laryngeal , laryngal = krtaniowy
larynx = krtań
left anterior descending artery , anterior interventricular branch of the left coronary artery , LAD = gałąź międzykomorowa przednia lewej tętnicy wieńcowej
left brain = lewa półkula mózgu
left circumflex artery , circumflex branch of the left coronary artery , LCx = gałąź okalająca lewej tętnicy wieńcowej
left coronary artery , LCA = lewa tętnica wieńcowa
lesser omentum = sieć mniejsza (twór otrzewnej)
leukoblast = leukoblast
levator, levator muscle = dźwigacz, mięsień dźwigacz
lien = śledziona (+1 inne znaczenie)
ligament , ligamentum = więzadło (wzmacniające połączenia między kośćmi)
ligamental, ligamentary, ligamentous = więzadłowy
limbic = limbiczny
limbus = rąbek, brzeg
limbus = rąbek, obwódka (np. spojówki)
lobar = płatowy
lobular = płacikowy
lobule = płat (np. płucny), zrazik (np. wątrobowy)
longitudinal = podłużny (+1 inne znaczenie)
lordosis = lordoza (łukowate wygięcie kręgosłupa w stronę brzuszną)
lower jaw = szczęka dolna
lower jaw , inferior maxillary bone = żuchwa (ludzka)
lower limb = dolna kończyna
lumbrical = glistowaty (+1 inne znaczenie)
lumbricalis = mięsień glistowaty
lunate = księżycowaty, w kształcie księżyca (+1 inne znaczenie)
lunula , lunule = obłączek (obszar skóry w kształcie półksięzyca u dołu paznokcia) (+1 inne znaczenie)
lymph node = węzeł limfatyczny, węzeł chłonny

massagewarsaw - 2014-05-05, 08:04

macula of retina , macula lutea = plamka żółta (na siatkówce oka)
macular = plamkowy
malar = jarzmowy, policzkowy
malar, malar bone = kość jarzmowa
malleolous medialis = kostka przyśrodkowa
malleus = młoteczek (kostka słuchowa)
malocclusion = nieprawidłowy zgryz
mamilla British English, mammilla = brodawka sutkowa
mammary gland = gruczoł piersiowy, gruczoł sutkowy
mammillary = sutkowy
mammillate, mammillated = z sutkami
masticator = żwacz (+1 inne znaczenie)
mastoid = wyrostek sutkowaty (w uchu)
mastoid , mastoidal = sutkowy, sutkowaty
mastoid bone = część sutkowa kości skroniowej
maxilla = szczęka
mediastinum = śródpiersie (część klatki piersiowej)
medulla oblongata = rdzeń przedłużony
medullary sheath = otoczka mielinowa
membranous , membranaceous = błoniasty (+1 inne znaczenie)
meningeal = oponowy
meninges , also: meninx = opony mózgowo-rdzeniowe
meniscus = łąkotka (element stawu kolanowego) (+1 inne znaczenie)
mesencephalon = śródmózgowie
mesentery = krezka
mesial = środkowy
metacarpal , metacarpal bone = kość śródręcza
metacarpal = śródręczny
metacarpal ligament = wiązadła śródręcza
metacarpus = śródręcze
metatarsal = kość śródstopia (+1 inne znaczenie)
metatarsal ligament = wiązadła śródstopia

massagewarsaw - 2014-05-07, 03:13

nail bed = macierz paznokcia
nares = nozdrza przednie
narial, narine = nozdrzowy, nosowy
nasal cavity = jama nosowa
nasal concha, turbinate = małżowina nosowa
nasofrontal = nosowo-czołowy
nasolacrimal duct, also: tear duct = przewód nosowo-łzowy
nasopharyngeal = nosowo-gardłowy
nasopharynx = nosogardziel (+1 inne znaczenie)
navicular, navicular bone = kość łódkowata
nerve centre British English , nerve center American English = ośrodek nerwowy (+1 inne znaczenie)
nerve ending = zakończenie nerwowe
nerve fibre = włókno nerwowe
nerve impulse = impuls nerwowy
nervous , neural = nerwowy (odnoszący się do systemu nerwowego)
neural arch, vertebral arch = łuk kręgowy
neural crest = grzebień nerwowy
neural spine = wyrostek kolczysty
neurilemma, neurolemma = neurolema, osłonka nerwu, osłonka Schwanna
neuroblast = neuroblast (rodzaj komórki macierzystej)
neurofibril = neurofibryla
node , nodus = guz, guzek, zgrubienie, węzeł (+4 inne znaczenia)
nucha = kark

occiput = potylica (tylna część czaszki)
olecranon = wyrostek łokciowy
olfactory bulb = opuszka węchowa
olfactory nerve = nerw węchowy
omentum = sieć
optic disc = tarcza nerwu wzrokowego
optic nerve = nerw wzrokowy
oral cavity = jama ustna
orbicularis oris = mięsień okrężny ust
oropharynx = część ustna gardła
ossification = kostnienie, tworzenie się kości (+1 inne znaczenie)
osteoblast = osteoblast, komórka kościotwórcza
osteogenesis = kostnienie, tworzenie się kości, osteogeneza
osteology = osteologia
otic = uszny
ovary = jajnik (+1 inne znaczenie)
ox heart = serce wole (z przerośniętą lub poszerzoną lewą komorą)

massagewarsaw - 2014-05-16, 15:02

palatal , palatine = podniebienny (+1 inne znaczenie)
palatine = podniebienie kostne (+3 inne znaczenia)
palmar = dłoniowy
paracentral = przyśrodkowy
paranasal sinuses = zatoki przynosowe
parasternal = przymostkowy
parathyroid = przytarczyczny
parietal = ciemieniowy
parietal bone = kość ciemieniowa
parotid = przyuszny
parotid gland = ślinianka przyuszna
patella , knee pan = rzepka (kość)
pectoral , thoracic = piersiowy (dotyczący klatki piersiowej)
pelvic = miedniczny
pelvic girdle = obręcz kończyny dolnej, obręcz miedniczna
pericardium = osierdzie (błona surowicza serca)
perilymph = perilimfa
perineal = kroczowy
periosteal = okołookostnowy
periosteum = okostna
peripheral nerve = nerw obwodowy
peritoneal = otrzewnowy
peritoneal cavity = jama otrzewnowa
peritoneum = otrzewna
peroneal muscle = mięsień strzałkowy
pharyngeal , also: pharyngal = gardłowy (np. migdałek) (+1 inne znaczenie)
philtrum = rynienka podnosowa
phrenic = przeponowy
phrenic nerve = nerw przeponowy
phthinoid chest = klatka piersiowa asteniczna (typ budowy)
pial = oponowy, dotyczący opony miękkiej
pial filament = nić opony miękkiej
pigeon-breasted = z kurzą klatką piersiową
pineal gland , pineal body = szyszynka (gruczoł)
pinna = małżowina uszna
pisiform bone, also: pisiform = kość grochowata
pituitary , pituitary gland , hypophysis = przysadka mózgowa
pituitary = przysadkowy
pivot joint = staw obrotowy
pleural = opłucny
pons = most (część pnia mózgu)
popliteal = podkolanowy
posterior descending artery , PDA , posterior interventricular artery = gałąź międzykomorowa tylna, tętnica zstępująca tylna
posterior pituitary, neurohypophysis = przedni płat przysadki
posterior rugae = szpara międzypośladkowa
premolar tooth = ząb przedtrzonowy
prepuce = napletek
pronation = pronacja
pronator = nawracacz (mięsień)
proximal = bliższy, proksymalny
proximal tubule = kanalik proksymalny (element nefronu)
psoas = mięsień lędźwiowo-udowy
pterygoid = skrzydłowaty
pubic symphysis = spojenie łonowe
pubis = wzgórek łonowy (+1 inne znaczenie)
pudenda = narządy płciowe zewnętrzne
pudendum = srom
pulmonary trunk = pień płucny technical
putamen = skorupa (część mózgowia)
pyloric sphincter = zwieracz odźwiernika
pylorus = odźwiernik (końcowy odcinek żołądka łączący go z częścią początkową dwunastnicy)
pyramidal tract = układ piramidowy

Niesza167 - 2015-12-22, 22:37

Super zestawienie, przyda mi się do tłumaczeń, juz sobie zapisalam. Jakby ktoś czego potrzebowal, to pisać, też coś dorzucę od siebie (albo jak juz opracuje liste) :)


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group