To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum.e-Masaz.pl
Internetowe forum o masażach, fizjoterapii, odnowie biologicznej i spa. Forum masażu. Forum masaże. Forum masaż. Forum spa. Forum masaze. Forum rehabilitacja. Forum fizjoterapia. Forum masażystów. Forum masażysty. Fizjoterapia forum, Rehabilitacja forum

Masaż informacje ogólne - Przegląd literatury za lata 2000-2003

massagewarsaw - 2009-01-23, 03:26
Temat postu: Przegląd literatury za lata 2000-2003
Przegląd literatury za lata 2000-2003 Mgr Zofia Maziarz
(Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej, Wojewódzka i
Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida, Zielona Góra)

1. "Akupresura: łagodzenie najczęstszych dolegliwości" -
Marlene Weinmann. - Warszawa: "Klub dla Ciebie", 2000. - 160 s.
2. "Akupresura bez tajemnic" - Madeleine Turgeon. - Warszawa:
"Klub dla Ciebie", 2003. - 207 s.
3. "Akupresura stopy" - Heidi Mashafret. - Katowice:
"Storczyk", 2003. - 50 s.
4. "Anatomia funkcjonalna człowieka: schematy do ćwiczeń" -
Andrzej Malinowski, Ryszard Asienkiewicz. - Zielona Góra: Wyższa
Szkoła Pedagogiczna, 2000. - 212 s.
5. "Aromaterapia dla każdego" - Iwona Konopacka-Brud,
Władysław S. Brud. - Wyd. 2. - Białystok: Studio
Astropsychologii, 2002. - 122 s.
6. "Atlas ćwiczeń korekcyjnych" - Sławomir Owczarek. - Wyd. 2.
- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. - 509 s.
7. "Balneologia i hydroterapia" - Wiesław J. Kochański. -
Wrocław: Wydaw. AWF, 2002. - 250 s.
8. "Boczne skrzywienia kręgosłupa: rozpoznanie i korekcja" -
Jacek Wilczyński. - Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, Cz. 1.
2000. - 151 s., Cz. 2. 2001. - 188 s.
9. "Bóle kręgosłupa" - Andrew Laughin. - Wrocław: "Astrum",
2000. - 103 s.
10. "Bóle kręgosłupa: poradnik dla ciebie" - pod red. Jerzego
Kiwerskiego, Romana Fiutko. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydaw.
Lekarskie PZWL, 2001. - 218 s.
11. "Bóle pleców" - Helena Bridge. - Warszawa: "Eremis", 2000.
- XII, 159 s.
12. "Bóle szyi, głowy i barków" - Artur Dziak. - Kraków:
"Medicina Sportiva", 2001. - 370 s.
13. "Chiński masaż i akupresura" - Kuan Hin; współpr. Brigitte
Zaugg, Cok Kan. - Wyd. 3. - Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL,
2001. - 215 s.
14. "Ćwiczenia korekcyjne w systemie stacyjnym" - Janusz
Nowotny. - Katowice: Wydaw. AWF, 2001. - 114 s.
15. "Ćwiczenia lecznicze w chorobach reumatycznych" - Adam
Rosławski. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2002. -
85 s.
16. "Ćwiczenia usprawniające w wybranych schorzeniach
kręgosłupa" - Elżbieta Kost. - Kraków: "Extrema", 2000. - 64 s.
17. "Dolegliwości i choroby kręgosłupa: skąd się biorą i jak
się przed nimi chronić?" - Joanna Kamińska, Danuta Liu. -
Warszawa: CIOP - Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2000. - 20 s.
18. "Edukacja i reedukacja ruchowa: podręcznik dla studentów
fizjoterapii i fizjoterapeutów" - pod red. Janusza Nowotnego. -
Wyd. 2 (uzup.). - Kraków: "Kasper", 2003. - 254 s.
19. "Fizykoterapia" - Tadeusz Mika, Wojciech Kasprzak. - Wyd. 4
uzup. - Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2001. - 446 s.
20. "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna: skrypt dla studentów"
- Tadeusz Pokora. - Wałbrzych: Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej, 2002. - 108 s.
21. "Kinezyterapia" - Kazimiera Milanowska. - Wyd. 6. -
Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2001. - 269 s.
22. "Klasyczny masaż chiński: profilaktyka i leczenie objawów
chorobowych" - A.W. Taubert. - Warszawa: "Aba", 2002. - 255 s.
23. "Klasyczny masaż leczniczy: teoria i praktyka, automasaż" -
Leszek Magiera. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: "Bio-Styl",
2003. - 184 s.
24. "Kręgosłup na co dzień" - Ryszard Czerwiński. - Wyd. 2. -
Warszawa: "Sic!", 2000. - 112 s.
25. "Kształcenie umiejętności ruchowych: podstawy teoretyczne
oraz aspekty praktyczne: poradnik dla studentów fizjoterapii" -
Janusz Nowotny; współaut. Olga Nowotny-Czupryna, Krzysztof
Czupryna, Ryszard Plinta. - Katowice: Śląska Akademia Medyczna,
2002. - 206 s.
26. "Leksykon masażu i terminów komplementarnych" - Leszek
Magiera. - Kraków: "Bio-Styl", 2001. - 320 s.
27. "Masaż klasyczny" - Adam Zborowski. - Wyd. 3 popr. i uzup.
- Kraków: "AZ", 2000. - 416 s.
28. "Masaż - leczniczy dotyk: jak łagodzić bóle pleców, głowy i
brzucha" - Hans-J~urgen Horn. - Warszawa: "Klub dla Ciebie",
2000. - 144 s.
29. "Masaż segmentarny" - Adam Zborowski. - Wyd. 3. - Kraków:
"AZ", 2000. - 235 s.
30. "Masaż Shiatsu" - Hanna Seńczuk. - Białystok: Studio
Astropsychologii, 2001. - 188 s.
31. "Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej" - Leszek
Magiera, Robert Waloszek. - Kraków: "Biosport", 2003. - 478 s.
32. "Medycyna fizykalna" - Gerard Straburzyński, Anna
Straburzyńska-Lupa. - Wyd. 2 popr. - Warszawa: Wydaw. Lekarskie
PZWL, 2000. - XX, 485 s.
33. "Metody badań stosowane w ocenie narządu ruchu i w
chorobach wewnętrznych: skrypt dla studentów fizjoterapii i
wychowania fizycznego" - Iwona Tubek, Sławomir Tubek, Renata
Szyguła. - Opole: Oficyna Wydawnicza PO, 2002. - 89 s.
34. "Organizacja mięśnia i sterowanie ruchem. Cz. 1.
Organizacja mięśnia" - Kazimierz Grottel, Jan Celichowski. - Wyd.
2 zm. - Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - 120 s.
35. "Podstawy fizykoterapii" - Jan Łazowski. - Wyd. 2. -
Wrocław: Wydaw. AWF, 2002. - 282 s.
36. "Podstawy masażu leczniczego" - Zygmunt Prochowicz. - Wyd.
4 zm. - Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2000. - 163 s.
37. "Poradnik fizjoterapeuty: badanie, techniki, leczenie i
rehabilitacja" - red. Bernard Kolster, Gisela Ebelt-Paprotny. -
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2001. - 693 s.
38. "Proces korygowania wad postawy" - Maria Kutzner-Kozińska.
- Warszawa: Wydaw. AWF, 2001. - 394 s.
39. "Przewodnik do ćwiczeń z fizykoterapii: praca zbiorowa. Cz.
2. Metodyka zabiegów" - pod red. Zbigniewa Janczaka i Agnieszki
Niemierzyckiej. - Warszawa: Wydaw. AWF, 2001. - 82 s.
40. "Rehabilitacja dzieci i młodzieży: wybrane zagadnienia" -
pod red. Ireneusza M. Kowalskiego, Romana Lewandowskiego. -
Olsztyn; Olsztynek: Wojewódzki Szpital Rehabilitacji dla Dzieci w
Ameryce, 2001. - 157 s.
41. "Rehabilitacja medyczna" - pod red. Kazimiery Milanowskiej,
Wiktora Degi. - Wyd. 4. - Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2001.
- 524 s.
42. "Rehabilitacja ruchowa po leczeniu raka piersi" - Krystyna
Puto. - Zamość: Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 2001. - 26 s.
43. "Rehabilitacja w chorobach układu oddechowego" - Małgorzata
Farnik-Brodzińska, Marzena Trzaska, Władysław Pierzchała. -
Katowice: Śląska Akademia Medyczna, 2002. - 67 s.
44. "Rehabilitacja w chorobie Parkinsona" - Wolfgang Fries,
Ingeborg Liebenstund. - Kraków: "Elipsa-Jaim", 2002. - 183 s.
45. "Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu" -
Sophie Levitt. - Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2000. - 372 s.
46. "Schorzenia i urazy kręgosłupa" - pod red. Jerzego
Kiwerskiego. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2001. -
379 s.
47. "Segmentarny masaż leczniczy: teoria i praktyka" - Leszek
Magiera, Tadeusz Kasperczyk. - Wyd. 2 popr. - Kraków: "Bio-Styl",
2001. - 240 s.
48. "Shiatsu: leczenie naciskiem na szczególne punkty ciała" -
Winnie Abraham. - Warszawa: "ABA", 2002. - 122 s.
49. "Szkoła pleców: program profilaktyki i rehabilitacji
schorzeń kręgosłupa" - Hans-Dieter Kempf. - Warszawa: "Sic!",
2002. - 287 s.
50. "Tajniki chińskiej medycyny" - Stephen Gascoigne;
konsultant Qigong James MacRitchie, konsultant masażu chińskiego
Robert Cran. - Warszawa: "Diogenes", 2001. - 158 s.
51. "Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych" - Adam
Rosławski, Tadeusz Skolimowski. - Wyd. 8. - Warszawa: Wydaw.
Lekarskie PZWL, 2003. - 139 s.
52. "Terapia manualna: poradnik wykonywania ćwiczeń" - Herbert
Frisch, Jacques Roex. - Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2001. -
192 s.
53. "Terapia manualna w zespołach bólowych kręgosłupa
lędźwiowo-krzyżowego" - Janina Słobodzian, Andrzej Rakowski. -
Łódź: "Skamed", 2001. - 148 s.
54. "Terapia oddechowa: ćwiczenia relaksacyjne" - Paul Elling,
Angelika Schneider. - Warszawa: "Klub dla Ciebie", 2002. - 168 s.
55. "Urazy pnia mózgu: kompleksowa diagnostyka i terapia" -
red. nauk. Jan Talar. - Bydgoszcz: Katedra i Klinika
Rehabilitacji Akademii Medycznej im. L. Rydygiera, 2002. - X, 419
s.
56. "Urazy rdzenia kręgowego: trening samoobsługi i techniki
jazdy wózkiem inwalidzkim: poradnik dla pacjenta, jego rodziny,
opiekunów i personelu medyczno-rehabilitacyjnego" - Tomasz
Tasiemski. - Warszawa: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, 2000. -
96 s.
57. "Usprawnianie po urazach rdzenia kręgowego: trening
samoobsługi i techniki jazdy wózkiem inwalidzkim" - Tomasz
Tasiemski. - Poznań: T. Tasiemski, 2001. - 106 s.
58. "Wady i zniekształcenia kręgosłupa: wybrane zagadnienia" -
pod red. Piotra Majchera, Marka Fatygi. - Lublin: Katedra i
Klinika Rehabilitacji Akademii Medycznej, 2000. - 152 s.
59. "Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu: od
neurofizjologii do rehabilitacji" - Zofia Kułakowska współpr.
Wojciech Konera. - Lublin: "Folium", 2003. - 359 s.
60. "Wpływ rehabilitacji na funkcję stawu kolanowego po
rekonstrukcji operacyjnej więzadła krzyżowego przedniego" -
Wojciech Hagner. - Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane AM, 2001. - 274
s.
61. "Wytyczne fizjoterapii kardiologicznej: pytania i
odpowiedzi" - Adam Rosławski. - Wyd. 2 uzup. - Wrocław: Wydaw.
AWF, 2001. - 66 s.
62. "Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej" - Sławomir
Owczarek, Marian Bondarowicz. - Wyd. 5. - Warszawa: Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 2003. - 242 s.
63. "Zarys metodyki postępowania korekcyjnego" - Stanisław
Tuzinek. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Radom: Politechnika Radomska,
2000. - 224 s.
64. "Zarys rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu:
podręcznik dla studentów AWF" - Janusz Nowotny. - Wyd. 3. -
Katowice: Wydaw. AWF, 2000. - 279 s.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group