To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum.e-Masaz.pl
Internetowe forum o masażach, fizjoterapii, odnowie biologicznej i spa. Forum masażu. Forum masaże. Forum masaż. Forum spa. Forum masaze. Forum rehabilitacja. Forum fizjoterapia. Forum masażystów. Forum masażysty. Fizjoterapia forum, Rehabilitacja forum

Targi, Kongresy fizjoterapeutyczne - I Międzynarodowy Kongres "Rehabilitacja Polska"

massagewarsaw - 2009-01-14, 17:53
Temat postu: I Międzynarodowy Kongres "Rehabilitacja Polska"
I Międzynarodowy Kongres "Rehabilitacja Polska"

Warszawa 11-13 września 2009

Kongres "Rehabilitacja Polska" organizują:
Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

program ogolny i naukowy wkrotce na stronie Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji http://www.ptreh.com

massagewarsaw - 2009-01-30, 13:16
Temat postu: masaz warszawa
troche wiecej, ale bez szczegolow:

Sesje Naukowe (Program Ramowy):

A. Historia rehabilitacji
B. Kszta³cenie w zakresie rehabilitacji
C. Rehabilitacja oerodowiskowa
D. Diagnostyka dla potrzeb rehabilitacji
E. Rehabilitacja w chorobach wewnêtrznych
F. Rehabilitacja w dysfunkcjach uk³adu nerwowego
G. Rehabilitacja w dysfunkcjach narz¹du ruchu
H. Rehabilitacja wieku rozwojowego
I. Rehabilitacja w geriatrii
J. Rehabilitacja onkologiczna
K. Rehabilitacja w schorzeniach narz¹dów zmys³ów
L. Rehabilitacja seksualna osób niepe³nosprawnych
M. Rehabilitacja w schorzeniach psychicznych
N. Sesja studencka.

Termin przyjmowania streszczeñ: 30.04.2009 r.

Op³aty zjazdowe
Cz³onkowie PTF i PTReh:
Studenci (w wieku do 26 lat): 100 z³
– 350 z³ – wp³ata do 31.03.2009 r.
– 400 z³ – wp³ata po 31.03.2009 r.

Pozostali:
– 400 z³ wp³ata do 31.03.2009 r.
– 450 z³ wp³ata po 31.03.2009 r.

massagewarsaw - 2009-09-14, 23:26
Temat postu: masaz tajski
http://wyborcza.pl/1,9144...ja_Polska_.html

I Międzynarodowy Kongres "Rehabilitacja Polska" zainaugurowano w czwartek w Warszawie. Naukowe spotkanie specjalistów w dziedzinie rehabilitacji, fizjoterapii i kultury fizycznej potrwa do niedzieli.

Kongresowi, zorganizowanemu przez Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN oraz Polskie Towarzystwo Fizjoterapii honorowo patronuje prezydent Lech Kaczyński.

Rehabilitacja - to działania zmierzające do osiągnięcia jak najlepszego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, natomiast określenie "fizjoterapia" dotyczy zarówno osób niepełnosprawnych, jak i o prawidłowej wydolności psychofizycznej. Fizjoterapia to także profilaktyka, krzewienie postaw prozdrowotnych, podtrzymywanie sprawności i wydolności - mówił prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Marek Kilijański.

Fizjoterapia obejmuje takie działy jak kinezyterapia - leczenie ruchem, leczenie bodźcami fizycznymi - fizykoterapia, masaż leczniczy, balneoterapia - leczenie kąpielami, klimatoterapia - leczenie uzdrowiskowe, aerozoloterapia czy fototerapia - leczenie światłem.

W Polsce początki fizjoterapii sięgają XVI wieku, gdy nadworny lekarz króla Stefana Batorego, Wojciech Oczko, za przykładem Galena, propagował leczenie ruchem. W wieku XVII profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sebastian Petrycy zalecał ćwiczenia fizyczne, a w roku 1837 chirurg Ludwik Bierkowski zorganizował w Krakowie zakład gimnastyczno-ortopedyczny. Po II Wojnie Światowej prof. Wiktor Dega założył klinikę ortopedii i rehabilitacji w Poznaniu, a prof. Marian Weiss - stołeczne centrum rehabilitacji w Konstancinie. Stworzona przez tych znakomitych specjalistów polska szkoła rehabilitacji przyczyniła się do rozwoju rehabilitacji na całym świecie - cechowało ją całościowe podejście do pacjenta i uznanie rehabilitacji za integralną część każdego etapu leczenia.

Polska Szkoła Rehabilitacji zakłada wczesne rozpoczęcie, ciągłość i powszechność leczenia. Obecnie w Polsce jest około 50 tysięcy fizjoterapeutów, jednak z przyczyn finansowych, z powszechnością są problemy - mówił prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, dr Marek Krasuski. "Tymczasem rozwój rehabilitacji jest coraz bardziej potrzebny. Mnożą się urazy komunikacyjne, nie da się bez rehabilitacji prowadzić leczenia onkologicznego, kardiologicznego czy neurologicznego, społeczeństwo się starzeje. Poza tym coraz więcej jest dzieci, które od urodzenia wymagają rehabilitacji, choćby w powodu porażenia mózgowego" - powiedział dr Krasuski.

Niemal połowa osób niepełnosprawnych w Polsce ma problemy z narządem ruchu. W roku 2006 w Polsce było ponad 3,8 miliona osób niepełnosprawnych powyżej 15 roku życia, co stanowiło 12 procent ludności w tej grupie wiekowej. Tylko 6 procent z nich miało wykształcenie wyższe, a odsetek pracujących był znacznie niższy niż w krajach Europy Zachodniej. Rehabilitacja może poprawić sytuację zarówno niepełnosprawnych, jak i gospodarki - mówili eksperci.

W kongresie bierze udział ponad 1000 specjalistów rehabilitacji i fizjoterapii, ortopedów, traumatologów i chirurgów. Będą mówić o kształceniu w zakresie rehabilitacji, rehabilitacji środowiskowej, rehabilitacji w schorzeniach psychicznych, a także o rehabilitacji seksualnej osób niepełnosprawnych. Kongres połączony jest z jubileuszami 60-lecia Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie, 20-lecia Polskiego Towarzystwa rehabilitacji i 22-lecia Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group