To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum.e-Masaz.pl
Internetowe forum o masażach, fizjoterapii, odnowie biologicznej i spa. Forum masażu. Forum masaże. Forum masaż. Forum spa. Forum masaze. Forum rehabilitacja. Forum fizjoterapia. Forum masażystów. Forum masażysty. Fizjoterapia forum, Rehabilitacja forum

Fizjoterapia informacje ogólne - Fizjoterapeuci bez samorządu?

massagewarsaw - 2016-05-12, 20:07
Temat postu: Fizjoterapeuci bez samorządu?
"Posłowie PiS wnieśli do Sejmu kolejny projekt nowelizacji Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty.
Tym razem spieszą się jeszcze mocniej, gdyż chcą, aby nowelizacja weszła w życie już 29 maja 2016!
Nowelizacja jest zbieżna z ostatnimi propozycjami Ministerstwa Zdrowia, czyli likwidacja samorządu oraz praca tylko zgodnie z celem skierowania oraz realizacja zleceń lekarskich." - alarmuje Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty uchwalona przez Sejm, zatwierdzona przez Senat i podpisana przez Prezydenta RP wchodzi w życie w dniu 31 maja 2016 r i określa zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Najważniejsze zapisy dotyczą:

1) Rejestracji fizjoterapeutów i tworzenia samorządu. - obowiązku rejestracji, bez którego nie będzie możliwości wykonywania zawodu fizjoterapeuty - weryfikacji uprawnień do wykonywania zawodu fizjoterapeuty - wyborów delegatów i utworzenia Krajowej Izby Fizjoterapeutycznej

2) Kompetencji na każdym poziomie wykształcenia fizjoterapeuty. - technika/licencjata - magistra fizjoterapii - specjalisty w dziedzinie fizjoterapii

3) Samodzielności zawodowej - możliwości samodzielnej pracy na różnym poziomie w zależności od stopnia wykształcenia - prowadzenia praktyki prywatnej w postaci samodzielnego podmiotu działalności medycznej

4) Prawa wykonywania zawodu na terenie RP. - przez obywateli RP, oraz cudzoziemców. - możliwości odzyskania praw do wykonywania zawodu fizjoterapeuty i konsekwencje ich utraty

5) Odpowiedzialności zawodowej. - obowiązku rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej - odpowiedzialności cywilnej - komunikacji z innymi pracownikami medycznymi

6) Systemu kształcenia fizjoterapeutów. - jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich - specjalizacji kierunkowej z fizjoterapii - szkolenia podyplomowego

7) Nadzoru nad wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty. - poprzez możliwość kontroli pracy fizjoterapeuty przez uprawnione do tego organyCelem projektowanej ustawy jest zmiana ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1194), która wejdzie w życie w dniu 31 maja 2016 r.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że ze względu na fakt, że jest to zróżnicowana pod względem poziomu kwalifikacji grupa zawodowa (technicy fizjoterapii, osoby posiadające tytuł licencjata, osoby posiadające tytuł magistra), niezbędne jest dokonanie zmian w zakresie uprawnień zawodowych fizjoterapeutów.

W przedmiotowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty dokonano zmiany brzmienia art. 4 ust.2 poprzez dookreślenie, iż wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i kwalifikacjami wynikającymi z poziomu wykształcenia.

Ponadto uzupełniono katalog zadań zawodowych fizjoterapeuty określony w art.4 poprzez dopisanie, iż wykonywanie zawodu polega także na wdrożeniu postępowania fizjoterapeutycznego zgodnie z celem skierowania na rehabilitację leczniczą i realizowaniu zleceń lekarskich.

Przedmiotowy projekt ustawy zmienia także przepisy dotyczące zasad uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, prowadzenia rejestru i zasad odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów.

Zasadniczą zmianą jest usunięcie przepisów, które określają organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów oraz prawa i obowiązki jego członków, z uwagi iż przedmiotowa regulacja nie przewiduje powołania samorządu zawodowego dla grupy zawodowej fizjoterapeutów.

z medexpress.plPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group