To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum.e-Masaz.pl
Internetowe forum o masażach, fizjoterapii, odnowie biologicznej i spa. Forum masażu. Forum masaże. Forum masaż. Forum spa. Forum masaze. Forum rehabilitacja. Forum fizjoterapia. Forum masażystów. Forum masażysty. Fizjoterapia forum, Rehabilitacja forum

Fizjoterapia informacje ogólne - Projekt ustawy o fizjoterapeutach: nie będą mieli samorządu

massagewarsaw - 2016-05-11, 09:27
Temat postu: Projekt ustawy o fizjoterapeutach: nie będą mieli samorządu
Projekt ustawy o fizjoterapeutach: nie będą mieli swojego samorządu

Do Sejmu trafił przygotowany przez posłów PiS projekt noweli ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, którzy przewiduje m.in. przesunięcie terminu jej wejścia w życie o trzy miesiące, rezygnację z powołania samorządu zawodowego i zmiany w zakresie uprawnień zawodowych.

W uzasadnieniu projektu oceniono, że uchwalona 25 września ub.r. ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, która ma wejść w życie 31 maja, wymaga zmian.

Ustawa stanowi, iż zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym; określa wymagania, jakie musi spełniać osoba, która ma prawo wykonywać ten zawód. Regulacja w obecnym brzmieniu przewiduje powstanie samorządu fizjoterapeutów - do jego zadań należeć miałoby m.in. sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu i reprezentowanie fizjoterapeutów.

Dostęp do informacji

Ustawa wprowadza Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów, który ma zapewnić pacjentom i pracodawcom powszechny dostęp do sprawdzenia informacji, czy dana osoba posiada uprawnienia do wykonywania zawodu.

W myśl ustawy wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega m.in. na diagnostyce funkcjonalnej pacjenta; kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii oraz kinezyterapii, a także na dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych. Regulacja zakłada, że fizjoterapeuta ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta i do uzyskania od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych informacji o jego stanie zdrowia.

W uzasadnieniu projektu PiS wskazano, że fizjoterapeuci to zróżnicowana pod względem poziomu kwalifikacji grupa zawodowa (technicy fizjoterapii, osoby posiadające tytuł licencjata i osoby posiadające tytuł magistra), niezbędne jest więc dokonanie zmian w zakresie uprawnień zawodowych fizjoterapeutów.

Zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej

Poselski projekt przewiduje, że wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i kwalifikacjami wynikającymi z poziomu wykształcenia.

Katalog zadań zawodowych fizjoterapeuty miałby być uzupełniony poprzez dopisanie, że wykonywanie zawodu polega także na wdrożeniu postępowania fizjoterapeutycznego zgodnie z celem skierowania na rehabilitację leczniczą i realizowaniu zleceń lekarskich.

Projekt przewiduje w przypadku uzasadnionych wątpliwości odnoszących się do skierowania lub zlecenia lekarskiego prawo domagania się od lekarza zlecającego, by uzasadnił potrzebę realizacji zlecenia lekarskiego oraz możliwość odmówienia realizacji skierowania lub wykonania zlecenia lekarskiego lub wykonania innego świadczenia zdrowotnego "niezgodnego z jego sumieniem lub z zakresem kwalifikacji".

W projekcie dokonano także zmiany brzmienia przepisów dotyczących prawa fizjoterapeutów do wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz do uzyskania od lekarza informacji.

Projekt usuwa przepisy, które określają organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów oraz prawa i obowiązki jego członków; regulacja nie przewiduje bowiem powołania samorządu zawodowego dla fizjoterapeutów.

Bez samorządu zawodowego

Przewidziano przeniesienie na wojewodę przypisanego samorządowi zadania przyznawania prawa wykonywania zawodu. Prawo to, według projektu miałby przyznawać, na wniosek osoby zainteresowanej, wojewoda właściwy ze względu na miejsce jej zamieszkania.

W związku z zakładaną w projekcie rezygnacją z powoływania samorządu, przypisane mu zadanie prowadzenie Rejestru fizjoterapeutów powierzono ministrowi zdrowia. W odniesieniu do przepisów dotyczących zasad odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów zadania te zostaną według projektu przeniesione na ministra zdrowia, który miałby powołać rzecznika i komisję odpowiedzialności zawodowej.

Zawód fizjoterapeuty nie był dotychczas w Polsce zawodem regulowanym. Działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych może założyć każdy. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje w zakresie fizjoterapii są wymagane jedynie przy podpisywaniu kontraktu z NFZ.

Lekarze byli przeciwko podpisaniu ustawy

Przypomnijmy, że ustawa o zawodzie fizjoterapeuty wzbudzała kontrowersje już na etapie prac legislacyjnych. O jej niepodpisywanie apelował do prezydenta m.in. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, zaś o podpisanie - Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska. Prezydent ustawę jednak podpisał.

Związek lekarzy przekonywał, że nadanie fizjoterapeutom uprawnienia kwalifikacji do leczniczych zabiegów fizjoterapii i ich stosowania, bez chociażby wstępnej diagnostyki lekarskiej, może zagrażać zdrowiu, a w skrajnych przypadkach życiu pacjentów.

Z kolei Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska twierdziło, że brak ustawy doprowadził do zapaści w systemie usług rehabilitacji w Polsce. Podnosiło m.in., że obecnie ok. 1700 lekarzy ze specjalnością rehabilitacji medycznej zajmuje się zlecaniem zabiegów w ponad 5 tys. podmiotów leczniczych.

O niepodpisywanie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty w aktualnym brzmieniu zwracał się do prezydenta również prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. Jego zdaniem wiodącą rolę w procesie rehabilitacji pełnić musi lekarz.

rynekzdrowia.plPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group