To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum.e-Masaz.pl
Internetowe forum o masażach, fizjoterapii, odnowie biologicznej i spa. Forum masażu. Forum masaże. Forum masaż. Forum spa. Forum masaze. Forum rehabilitacja. Forum fizjoterapia. Forum masażystów. Forum masażysty. Fizjoterapia forum, Rehabilitacja forum

Artykuły o masażu, masażach - Wpływ masażu hawajskiego lomi lomi nui

massagewarsaw - 2016-02-23, 04:00
Temat postu: Wpływ masażu hawajskiego lomi lomi nui
WPŁYW HAWAJSKIEGO MASAŻU LOMI LOMI NUI NA ZŁAGODZENIE OBJAWÓW ZMĘCZENIA
FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO ORGANIZMU

Irmina Wiśniewska
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie
Marta Bloch
Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie

W obecnych czasach dość często pada stwierdzenie „jestem zmęczony”. Naszemu
codziennemu życiu stale towarzyszy pośpiech i napięcie. Żyjemy z zegarkiem w ręku,
próbując pogodzić obowiązki w  domu i  pracy. Zaczynamy wówczas odczuwać senność,
brak energii, dekoncentrację oraz zmęczenie organizmu. Z upływem lat nasze
życie staje się coraz bardziej intensywne, podlegamy różnym naciskom i wymogom.

Zmęczenie organizmu jest procesem normalnym i w pewnym sensie korzystnym dla
człowieka. Występuje po każdej pracy i znika bez poważniejszych skutków, jeżeli odpoczynek
był wystarczająco długi i właściwy (A. Hansen, 1983, s. 26). Przyczynami
zmęczenia organizmu są najczęściej: praca fizyczna i umysłowa, brak snu, zła dieta,
brak aktywności fizycznej, nadużywanie alkoholu, czy też papierosów (P. D’Adamo, C.
Whitney, 2009, s. 57-59).

Naturalną potrzebą życia w  stresie i  ciągłym pośpiechu jest chęć odreagowania,
wypoczynku i „wyłączenia się”. Większość osób ma swoje sprawdzone metody na wyciszenie
organizmu: czytanie książek, spacer, wizyta w  siłowni, czy też odpoczynek
przed telewizorem. Bywają jednak chwile, kiedy powyższe metody nie skutkują, a nasz
organizm domaga się poświęcenia mu większej uwagi. Pomocny może okazać się masaż,
który jest skutecznym środkiem w procesie relaksacji.

Dzisiejsze gabinety kosmetyczne oraz ośrodki SPA mają w  swych ofertach wiele
zabiegów, w tym różne rodzaje masaży relaksacyjnych, między innymi: masaż tajski,
ajurwedyjski, turecki hamman, polinezyjski Ma-uri, hawajski Lomi Lomi Nui (W.
Kasprzak, A. Mańkowska, 2010, s. 169-173). W tej pracy postanowiono przedstawić,
jak skuteczny w łagodzeniu zmęczenia organizmu jest orientalny masaż Lomi Lomi
Nui.

Historia i znaczenie masażu Lomi Lomi Nui

Masaż Lomi Lomi Nui wywodzi się z pradawnych tradycji hawajskich. Znanym badaczem
obrzędów i filozofii Huny był William Brigham (1840-1926). Metodyka wykonywania
masażu Lomi została opracowana i rozpropagowana w USA przez uczniów
kachuna Abrahama Kawai’i, którzy przekazywali uzyskaną wiedzę m.in. w Kanadzie,
Australii, Anglii i Europie.

Słowo Lomi oznacza „nacisk, pocieranie , ugniatanie” a także „dotykać miękką
łapką zadowolonego kota”, Nui – oznacza „ważny, jedyny w swoim rodzaju lub duży”.
Powtórzenie słowa Lomi zwiększa jego znaczenie, co odnosi się do intensywności i jakości
masażu (K. Schutt, 2011, s. 27).

Masaż Lomi Lomi Nui jest formą hawajskiej „pracy z  ciałem”, która pochodzi
z  dawnych świątyń na Hawajach. Służył wzmocnieniu, oczyszczeniu i  uzdrawianiu.

Często był on rytuałem przejścia – wejścia w dorosłość lub w nowy etap życia. Przed
każdym ważnym wydarzeniem udawano się do kahuny – eksperta, aby poprzez masaż
usunąć lęki związane z  nową drogą . Uważano, że w  ten sposób człowiek uzyskuje
połączenie z boskim elementem, dostęp do wiedzy przodków (K. Assmann, 2000, s.
21-23).

Masaż hawajski jest symbolem szacunku dla pacjenta. Oznakę tego stanowi czuły
dotyk, którego głównym celem jest przywrócenie harmonii pacjenta z  samym sobą
i otoczeniem. U podstaw działania masażu Lomi Lomi Nui leży filozofia huny, której
główną zasadą jest „nieść pomoc, nie wyrządzać krzywdy”. „Hu” odnosi się do wszystkiego
co męskie – ruchu, chaosu, siły, natomiast „Na” odnosi się do rodzaju żeńskiego
– porządek, stałość, ogólny pokój. Życie w duchu huny, to pozytywne myślenie i życie
w miłości do otaczającego świata, to zdrowe i silne ciało, to harmonia różnych aspektów
życia codziennego (L. Magiera, 2007, s. 125-130).

Hawajczycy traktują wszystkie aspekty ciała jako jedność i wierzą, że uzdrawiając
jeden z nich jednocześnie poruszamy pozostałe poziomy. Masaż Lomi Lomi Nui wpływa
więc na sferę fizyczną, emocjonalną i duchową człowieka:

Działanie masażu na poziomie fizycznym oparte jest na subiektywnych odczuciach
masowanych osób. Według niewielu naukowych dowodów, bardziej według masowanych
osób, masaż Lomi wywiera następujące działanie na organizm człowieka:

• pobudzenie krążenia,
• uelastycznienie skóry, powodujące ogólne odprężenie,
• rozluźnienie napięcia mięśniowego,
• wpływa pozytywnie na dolegliwości układów między innymi: narządu ruchu,
trawiennego czy moczowo – płciowego.

Na poziomie psychicznym i emocjonalnym masaż wywołuje:

• relaksację,
• odprężenie,
• łagodzi uczucie zmęczenia,
• podnosi poziom energii życiowej, witalności (K. Assmann, 2000, s. 21-23).

Dla kahunów bardzo ważna była zawsze praca z ciałem, jako prawdziwa technika
masażu. Równie istotną rolę odgrywały również elementy wspomagające działanie
masażu. Tłem masażu jest relaksująca hawajska muzyka. Wyjątkową atmosferę dopełniają
lampki oliwne, świece, ruchy są płynne i rytmiczne. Masażysta porusza się
w  szczególny sposób, określany krokiem „Fregaty”. Przypomina on kołyszący, swobodny
lot morskiego ptaka fregaty wspaniałej.

Taneczny krok, płynne, delikatne ruchy
dłońmi i przedramionami zsynchronizowane z oddechem, wpływają na nawiązanie
przepływu energii między masażystą a  masowanym. Pomieszczenie, gdzie wykonywany
jest masaż, jest cały czas ogrzewane, aby nie stworzyć dyskomfortu na skutek
odczuwania zimna, gdyż pacjent leży okryty tylko ręcznikiem. Olej, którego używa
masażysta jest wcześniej podgrzewany, aby w momencie rozprowadzenia go po ciele
stwarzało przyjemne doznanie (L. Magiera, 2007, s. 125-130).

Masaż Lomi Lomi Nui zwykle poprzedzany jest specjalną hawajską pieśnią lub intencją,
która jest prośbą do siły wyższej o pomoc przy usuwaniu uczuć obciążających
ciało i duszę.

Pomimo, że masaże Lomi są przeprowadzane w  różny sposób, posiadają wspólne
cechy: radość z wykonywanego zajęcia, miłujące uznanie dla pacjenta, związek ze
wszystkimi żyjącymi istotami i całym otaczającym światem.2

Badania własne

W celu zbadania wpływu hawajskiego masażu Lomi Lomi Nui na złagodzenie objawów
zmęczenia fizycznego i psychicznego organizmu użyto ankiet przeprowadzonych
wśród 6 osób poddanych masażowi Lomi.

Ankieta nr 1 przedstawiała charakterystykę osób masowanych. W  zabiegach
uczestniczyło 6 osób: 4 kobiety i  2 mężczyźni. 5 osób mieści się w  przedziale wiekowym
19-30 lat, 1 osoba znajduje się w przedziale wiekowym 41-50 lat. 4 osoby z 6
masowanych mieszkają w dużym mieście (powyżej 1 miliona osób), 1 osoba mieszka
w małym miasteczku (200-500 tys. osób), 1 osoba pochodzi ze wsi (do 1000 osób). 3
osoby są pracownikami umysłowymi, 1 osoba pracuje jako sprzedawca, 1 osoba jest
kosmetyczką, ostatnia z masowanych pracuje jako pracownik budowlany. 4 osoby mają
siedzący charakter pracy, 1 osoba pracuje w pozycji stojącej, 1 osoba wykonuje swoją
pracę w pozycji pochylonej przez większość czasu. 3 osoby z sześciu badanych mają
stałe godziny pracy (8h rano), dwie osoby wykonują pracę zmianową (8h rano lub wieczorem),
1 osoba pracuje nawet po 12h.

Na pytanie czy osoby masowane lubią swoją pracę, 3 z nich odpowiedziały, że tak,
2 osoby – średnio, 1 osoba nie lubi swojej pracy. 4 osoby z 6 masowanych prowadzą
aktywny tryb życia. Na pytanie czy osoby masowane dobrze się odżywiają, 2 osoby
odpowiedziały, że tak, 3 osoby – raczej tak, 1 osoba przyznała, że źle się odżywia. Tylko
1 osoba z sześciu czasami pali papierosy, pozostałe nie palą. 2 osoby korzystały wcześ-
niej z zabiegu masażu. Żadna z ankietowanych osób nie korzystała wcześniej z masażu

Celem ankiety nr 3 było sprawdzenie efektywności masażu Lomi Lomi Nui, mię-
dzy innymi na: odczuwalność zmęczenia w  trakcie pracy oraz po pracy, odczuwalność
zaburzeń snu po pracy itd. Z ankiety tej (przeprowadzonej przed serią zabiegów)
wynika, że 1 osoba odczuwała zmęczenie w trakcie pracy codziennie, 4 osoby – raz
w tygodniu, 1 osoba – sporadycznie. Po masażach tylko 1 osoba odczuwała zmęczenie
w trakcie pracy raz w miesiącu, 3 osoby odczuwały takie zmęczenie sporadycznie, dwie
osoby nie miały powyższego problemu. Przed zabiegami 2 osoby zaznaczyły bardzo
dużą odczuwalność zmęczenia fizycznego i psychicznego organizmu po pracy, 3 osoby
zaznaczyły średnie zmęczenie, 1 osoba czuła lekkie zmęczenie. Po serii masaży aż 3
osoby nie odczuwały żadnego zmęczenia po pracy, 2 osoby odczuwały lekkie zmęczenie,
1 osoba czuła się średnio zmęczona.

Przed masażami 1 osoba zaznaczyła, że praca źle wpływa na jej zdrowie psychiczne,
3 osoby zaznaczyły, że średnio, 2 osoby – dobrze. Po zabiegach 4 osoby stwierdziły,
że praca dobrze wpływa na ich zdrowie psychiczne, 2 osoby odpowiedziały, że bardzo
dobrze. Na pytanie w jakim stopniu praca wpływa na zdrowie fizyczne masowanych: 2
osoby przed zabiegami odpowiedziały, że źle, 3 osoby – średnio, 1 osoba – dobrze. Po
masażach stan ten poprawił się: 4 osoby odpowiedziały, że praca wpływa dobrze na ich
zdrowie fizyczne, 1 osoba – średnio, 1 osoba – bardzo dobrze.

Przed zabiegami 3 osoby zaznaczyły, że odczuwają umiarkowane zaburzenia snu
odczuwalne po pracy, 3 pozostałe osoby nie odczuwały takich problemów. Po serii masaży
liczba osób, które nie odczuwały zaburzeń snu wzrosła do 5.

Przed serią zabiegów tylko 2 osoby odpowiedziały, że masaż może mieć wpływ na
zmniejszenie ogólnego zmęczenia fizycznego i psychicznego organizmu. Dla 4 pozostałych
osób była to niewiadoma. Po masażach wszystkie osoby stwierdziły, że masaż
może być pomocny w likwidowaniu zmęczenia organizmu.

Celem ankiety nr 4 było sprawdzenie efektywności masażu Lomi Lomi Nui między
innymi na: odczuwalność dolegliwości bólowych pleców i kończyn dolnych. Z ankiety
tej przeprowadzonej przed serią zabiegów wynika, że 3 osoby odczuwają po pracy –
raz w tygodniu – silny ból kończyn dolnych, 1 osoba odczuwa ból bardzo silny – raz
w miesiącu, 1 osoba – ból umiarkowany sporadycznie, 1 osoba nie odczuwa bólu. Po
masażach 3 osoby nie odczuwały bólu kończyn dolnych, 2 osoby czuły ból łagodny, 1
osoba – ból umiarkowany sporadycznie.

Na pytanie określające stopień bólu pleców odczuwalny po pracy, 1 osoba przed
zabiegami zaznaczyła – ból silny (raz w miesiącu), 2 osoby – ból umiarkowany (raz
w tygodniu), 2 osoby – ból łagodny raz w tygodniu, 1 osoba nie odczuwała bólu. Po
masażach bole pleców nie występowały już u  3 osób, 3 pozostałe osoby odczuwały
sporadycznie ból łagodny.

Celem ankiety nr 5 było uzyskanie opinii badanych na temat ogólnych wrażeń po
wykonaniu serii masaży Lomi Lomi Nui. Dla 5 osób masaż Lomi okazał się bardzo
przyjemny, 1 osoba odpowiedziała, że jest raczej przyjemny. 3 osoby zaznaczyły, że
efekt dobrego samopoczucia utrzymywał się u nich około tygodnia po zabiegu, 3 osoby
odpowiedziały, że nawet dłużej. W związku ze specyfiką masażu zadano badanym py-
tanie, czy masowani odczuwali dyskomfort, związany prawdopodobnie z odkryciem
całego ciała podczas zabiegu ( przykryte są jedynie strefy intymne ): 4 osoby odpowiedziały,
że nie, 2 osoby odczuwały dyskomfort jedynie na początku masażu. 3 osoby
uważają, ze masaż Lomi powinny wykonywać wyłącznie kobiety, dla pozostałych jest
to bez znaczenia.

Wszystkie masowane osoby stwierdziły, ze masaż Lomi Lomi Nui
może być pomocną profilaktyką w  łagodzeniu zmęczenia fizycznego i  psychicznego
organizmu. Każda z osób wyraziła chęć ponownego skorzystania z masażu Lomi Lomi
Nui.

Wnioski

W celu zbadania wpływu hawajskiego masażu Lomi Lomi Nui na złagodzenie objawów
zmęczenia fizycznego i psychicznego organizmu użyto ankiet, przeprowadzonych
wśród pracowników salonów kosmetycznych i Spa oraz wśród 6 osób poddanych
masażowi Lomi.

Czas wykonywania masażu Lomi w salonach kosmetycznych to 60 min lub 90 min,
co jest zgodne z metodyką wykonywania zabiegu.

Większość osób wykonujących masaż Lomi Lomi Nui w salonach kosmetycznych,
gdzie przeprowadzono ankiety, jako główne przeciwwskazanie do masażu Lomi podało
ciążę, co jest niezgodne z literaturą fachową. Masaż w ciąży jest dozwolony pod
kontrolą prowadzącego lekarza ginekologa. W dalszej kolejności, jako przeciwwskazania
podawano: choroby zakaźne, wysoką gorączkę, nadciśnienie, ciężkie schorzenia
stawów, zmiany skórne, co zgadza się z ogólnie przyjętymi przeciwwskazaniami do
masażu.

Pracownicy salonów kosmetycznych, jako główne efekty masażu Lomi Lomi Nui,
podali uczucie relaksacji i odprężenia, poprawę elastyczności skóry, zmniejszenie napięcia
mięśniowego oraz pobudzenie krążenia. Powyższe efekty działania masażu
Lomi są też najczęściej podawanymi w piśmiennictwie.

Uczucie relaksacji i odprężenia było zawsze pierwszym efektem masażu Lomi podawanym
przez pracowników gabinetów kosmetycznych. Zgadza się to z odczuciami
6 masowanych osób, u których efekt dobrego samopoczucia utrzymywał się około tygodnia
po zabiegu, u niektórych nawet dłużej. Według masowanych ustąpiły też dolegliwości
bólowe kończyn dolnych i pleców, co jest możliwe i zgodne z dostępnymi
publikacjami na temat masażu.

Osoby biorące udział w serii masaży Lomi Lomi Nui stwierdziły, że może mieć on
wpływ zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne organizmu. W trakcie zabiegu
zachodzą w organizmie mechanizmy psychofizjologiczne, które poprawiają stan masowanego
klienta. Miejscowe działanie masażu powoduje rozszerzenie naczyń krwionoś-
nych oraz poprawę krążenia, czego efektem jest lepsze dotlenienie i odżywienie tkanek,
mięśni.

Następstwem tych procesów jest odprężenie psychiczne. Według masowanych
osób następuje u nich pobudzenie mechanizmów relaksacji. Objawia się to: uczuciem
odprężenia i wypoczynku, zwiększeniem „energii życiowej”, poprawą zdolności kon-
centracji i uwagi, a także polepszeniem jakości snu. Pod względem fizjologicznym następuje
normalizacja ciśnienia krwi i pracy serca, zmniejszają się również dolegliwości
bólowe. Dzięki masażowi osłabieniu ulegają negatywne objawy długotrwałego stresu.

Należą do nich: stany lękowe i depresyjne oraz zaburzenia psychosomatyczne.
W dzisiejszych czasach stres oraz zmęczenie organizmu jest coraz powszechniejszym
czynnikiem działającym niekorzystnie na znaczną część populacji. Uprawiając
na co dzień takie ćwiczenia, jak joga, medytacja, czy też poddając się uspokajającym
i odprężającym masażom, uzyskujemy nie tylko dobre samopoczucie. Umysł i ciało
wywierają na siebie wzajemny wpływ. Masaż może pobudzać mechanizmy immunologiczne
ustroju, co prowadzić może do zwiększonej odporności organizmu na pojawiające
się bodźce chorobowe. Relaksacja to najskuteczniejszy, najlepszy i uniwersalny
środek leczniczy na schorzenia mające swe podłoże w stresie.

W odniesieniu do cyklu zabiegów u klientów nastąpiła poprawa zdrowia na płaszczyźnie
fizycznej (na przykład: ustąpienie dolegliwości bólowych kończyn dolnych oraz
pleców, a  także zmniejszenie napięcia mięśniowego). Zauważono również korzystne
zmiany w sferze psychicznej, emocjonalnej osób masowanych (na przykład poprawa
samopoczucia, lepszy humor, odprężenie, optymizm).

Wydaje się, że masaż Lomi Lomi Nui stanowić może przydatną formę odprężenia
psychicznego i fizycznego organizmu. Jego działanie może okazać się skutecznym antidotum
na rozwijającą się w społeczeństwie depresję oraz choroby psychosomatyczne.

Szeroki zakres oddziaływania, dostępność oraz skuteczność zwiększają atrakcyjność
tej metody wypoczynku.

Podsumowanie

Według masowanych osób masaż Lomi Lomi Nui może być pomocny w zmniejszeniu
zmęczenia fizycznego i psychicznego organizmu.
Pracownicy salonów kosmetycznych i spa podali jako główny efekt masażu Lomi
Lomi Nui relaks i odprężenie.

Nastąpił spadek zmęczenia fizycznego i psychicznego organizmu, które pojawia się
zarówno w trakcie, jak i po pracy. Ustąpiły dolegliwości bólowe kończyn dolnych oraz
pleców, nie pojawiały się zaburzenia snu.

Masaż uważa się za bardzo przyjemny, a efekt dobrego samopoczucia utrzymywał
się około tygodnia po zabiegu. Osoby masowane wyraziły chęć ponownego skorzystania
z tego typu masażu w przyszłości.

Wydaje się, że masaż Lomi może być skuteczną formą łagodzenia objawów depresyjnych.

Literatura

Assmann K., Lomi Lomi Nui. Świątynne masaże z Hawajów, Wyd. KOS, Katowice
2000
D’Adamo P., Whitney C., Zmęczenie, Wyd. MADA, Warszawa 2009
Hansesn A., O  sztuce wypoczynku, Wydanie V, Instytut Wydawniczy Związków
Zawodowych, Warszawa 1983
Kasprzak W., Mańkowska A., Fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej,
Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2010
Magiera L., Masaż orientalny, Wyd. BIO – STYL, Kraków 2007
Schutt K., Masaż relaksacyjny. Wszystkie techniki, Wyd. RM, Warszawa 2011
Netografia
www.kiaora.pl/Article/show/22; Rok.J., Lomi Lomi Nui, 01.02.2015r., 20:15

masquerade90 - 2016-05-10, 12:42

ciekawy artykuł


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group