To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum.e-Masaz.pl
Internetowe forum o masażach, fizjoterapii, odnowie biologicznej i spa. Forum masażu. Forum masaże. Forum masaż. Forum spa. Forum masaze. Forum rehabilitacja. Forum fizjoterapia. Forum masażystów. Forum masażysty. Fizjoterapia forum, Rehabilitacja forum

Fizjoterapia studia, kursy, szkolenia - Tematyka prac dyplomowych i magisterskich AWF Krakow

massagewarsaw - 2014-02-25, 13:55
Temat postu: Tematyka prac dyplomowych i magisterskich AWF Krakow
Zakład Kinezyterapii - Tematyka prac dyplomowych i magisterskich

dr hab. Marek Pieniążek, prof. nadzw.

Badania narządu ruchu dla potrzeb kinezyterapii.
Efektywność fizjoterapii w oparciu o dowody naukowe.
Trening leczniczy z oporem progresywnym.
Koncepcja P.N.F. w rehabilitacji osób z różnymi dysfunkcjami.
Choroby zawodowe narządu ruchu; diagnostyka i rehabilitacja.
Terapia manualna oraz poizometryczna relaksacja mięśni w rehabilitacji osób z dysfunkcjami narządu ruchu.
Hipoterapia w rehabilitacji dzieci i osób dorosłych.
Kształcenie kadr dla potrzeb rehabilitacji kompleksowej.
Programy nauczania fizjoterapii w Polsce i w innych krajach.
Merytoryczne i organizacyjne aspekty kształcenia fizjoterapeutów w Polsce i za granicą.
Rola studenckiego ruchu naukowego w przygotowaniu kadr naukowo- dydaktycznych oraz fizjoterapeutów.
Rehabilitacja osób z dysfunkcjami ręki wrodzonymi, nabytymi i pourazowymi /uszkodzenia ścięgien, nerwów, kości, struktur okołostawowych, naczyń krwionośnych, itp./
Fizjoterapia osób z zaburzeniami funkcji ręki w przebiegu RZS, zespołu Sudecka, choroby Dupuytrena, Zespołu Kanału Nadgarstka, łokcia tenisisty lub golfisty, itp.
Wczesna i natychmiastowa rehabilitacja osób po wysoko specjalistycznych procedurach chirurgicznych w obrębie ręki, np. po wieloetapowej rekonstrukcji ścięgien z zastosowaniem protez ścięgnistych, po pierwotnych i wtórnych rekonstrukcjach nerwów, po endoprotezoplastykach, po transferach mięśniowych, itp.
Neuromobilizacje i automobilizacje w rehabilitacji osób z dysfunkcjami ręki. Gradacja preferencji: prace badawcze, kazuistyczne, poglądowe.


dr Jakub Szczechowicz

Metody badania narządu ruchu w kinezyterapii: pomiary zakresu ruchu, ocena siły mięśniowej, testy funkcjonalne.
Nowoczesne metody diagnostyczne w badaniu i ocenie narządu ruchu.
Specyfika badania chorych z dysfunkcją ręki: ocena zakresu ruchu, pomiar siły mięśniowej, badanie czucia, ocena ubytku funkcji ręki, testy sprawności manualnej.
Ocena możliwości codziennego funkcjonowania osób z dysfunkcją kończyny górnej i ręki.
Restytucja funkcji ręki w przebiegu jej schorzeń i patologii.
Postępowanie fizjoterapeutyczne w przebiegu neuropatii obwodowych kończyny górnej (zespoły uciskowe kończyny górnej).
Postępowanie usprawniające osób z dysfunkcją ręki.
Wczesność i natychmiastowość rehabilitacji jako ważny etap w procesie pooperacyjnego usprawniania ręki.
Wpływ wczesnej i trafnej diagnozy na wyniki końcowe fizjoterapii w schorzeniach ręki.
Rehabilitacja zawodowa w Polsce i na świecie.
Zmiany w polskiej rehabilitacji w ostatnim dwudziestoleciu.
Tzw. Polski model rehabilitacji - teoria i praktyka?


dr Grażyna Guzy

Metody badania narządu ruchu w kinezyterapii: ocena pomiarów zakresu ruchu, siły mięśniowej, testy funkcjonalne.
Poziom aktywności fizycznej u osób z otyłością, nadwagą, z zaburzeniami narządu ruchu lub układu nerwowego.
Możliwości wykorzystania irradiacji w schorzeniach ortopedycznych oraz neurologicznych.
Poziom zaburzeń, jakość życia chorych z zaburzeniami ortopedycznymi i neurologicznymi.
Rodzaj wykonywanej pracy zawodowej a dysfunkcje narządu ruchu.
Efektywność metod terapeutycznych w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa i stawów obwodowych.
Skuteczność programów rehabilitacyjnych po urazach stawów obwodowych.
Ocena efektów postępowania rehabilitacyjnego po zabiegach operacyjnych kręgosłupa i stawów obwodowych.
Efektywność leczenia zachowawczego u chorych z uszkodzeniami centralnego lub obwodowego układu nerwowego.
Skuteczność zabiegów fizykalnych w leczeniu schorzeń ortopedycznych i neurologicznych.
Rehabilitacja zawodowa w Polsce i na świecie.
Statut fizjoterapeuty w Polsce i na świecie.
System szkolenia zawodowego w Polsce i na świecie.


dr Mariusz Janusz

Postawa ciała w aspekcie diagnostycznym i terapeutycznym u dzieci i młodzieży o prawidłowym rozwoju sensoryczno
motorycznym, oraz zaburzeniach sensorycznych i motorycznych np. u osób z dysfunkcją wzroku, słuchu, osób niesprawnych ruchowo.
Zaburzenia symetrii kręgosłupa a zaburzenia statyki miednicy.
Występowanie skolioz idiopatycznych a asymetrie w obciążeniu kończyn dolnych w fazach chodu.
Nawyk postawy, siła mięśniowa, napięcie mięśniowe, propriocepcja, zrozumienie, akceptacja celu i motywacje do ćwiczeń u dziewcząt i chłopców ze skoliozą idiopatyczną.
Propriocepcja i czucie ciała u osób niewidomych i słabo widzących.
Jakość życia, stres, radzenie sobie osób z dysfunkcją widzenia w kontekście ich możliwości lokomocji, komunikacji i sprawności motorycznych.
Fenomen "zmysłu przeszkód", próby wyjaśnienia genezy powstania, możliwości stymulowania i usprawniania a funkcjonowanie osób niewidomych.
Stereotypy ruchowe, nieprawidłowe wzorce ruchów a napięcie emocjonalne u młodzieży niewidomej.
Zasady, wpływ i ocena efektów rehabilitacji funkcjonalnej w schorzeniach neurologicznych.
Nauczanie ruchu
motor learning w konkretnych dysfunkcjach somatycznych, motorycznych i sensorycznych.
Możliwości wykorzystania synergizmów i irradiacji w rehabilitacji schorzeń ortopedycznych.
Efektywność różnych modeli rehabilitacji w leczeniu i profilaktyce dolegliwości bólowych kręgosłupa.
Wpływ specyficznej terapii metodą McKenziego na poprawę ruchomości kręgosłupa w odcinku szyjnym, piersiowym, lędźwiowym.
Zjawisko centralizacji a zmniejszanie się dolegliwości bólowych i poprawa funkcji kręgosłupa.
Ocena efektywności różnych metod terapii manualnej w poprawie zakresu ruchu.


dr Edyta Mikołajczyk

Rola, zadania kinezyterapii w rehabilitacji pacjentów.
Postawa ciała, wady postawy.
Skuteczność różnych metod terapeutycznych w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa.
Nowoczesne metody terapeutyczne w schorzeniach narządu ruchu.
Ocena efektów usprawniania ruchowego dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu.


dr Tomasz Ridan

Rola, miejsce i zadania kinezyterapii we współczesnej rehabilitacji.
Kinezyterapia: metody badania narządu ruchu, pomiarów zakresu ruchu i oceny siły mięśniowej, testy funkcjonalne.
Nowoczesne metody terapeutyczne w schorzeniach narządu ruchu: poizometryczna relaksacja mięśni, neuromobilizacje, kinesiotaping, osteopatia, chiropraktyka, koncepcja Mulligana, PNF.
Siła mięśniowa, irradiacja, synergizmy, propriocepcja - analiza i możliwości wykorzystania w schorzeniach ortopedycznych.
Techniki diagnostyczne i terapeutyczne w szeroko pojętej terapii manualnej.
Rola, znaczenie i efektywność różnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie schorzeń kręgosłupa.
Budowa i funkcje kręgosłupa w grupie dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zaburzenia symetrii, wady postawy.
Metody leczenia zachowawczego i ocena ich efektywności w schorzeniach ortopedycznych: m.in. choroba Legg-Calvé-Perthesa, uszkodzenia łąkotek i więzadeł stawu kolanowego i skokowego.
Kompleksowa terapia obrzękowa: zasady, wpływ i ocena efektów terapeutycznych drenażu limfatycznego w schorzeniach limfologicznych, w schorzeniach onkologicznych, po zabiegach mastektomii.
Masaż w odnowie biologicznej i psychosomatycznej (techniki masażu, rodzaje masażu). Masaż leczniczy, kosmetyczny i relaksacyjny (masaż ajurwerdyjski, masaże polinezyjskie, masaż tajski, masaż kamieniami).
Rola, miejsce i zadania kompleksowej fizykoterapii we współczesnej kosmetologii. Zabiegi pielęgnacyjne, antycellulitowe, talasoterapii, ośrodki Spa i Wellness.
Przywracanie i podtrzymywanie sprawności fizycznej osób w różnych grupach wiekowych oraz z różnym poziomem niepełnosprawności. Formy aktywności turystycznej i rekreacyjnej osób niepełnosprawnych.


dr Andrzej Szczygieł

Ocena efektywności postępowania usprawniającego u chorych z różnego typu dysfunkcjami i schorzeniami leczonych na oddziałach ortopedycznych.
Analiza budowy i postawy ciała oraz funkcji kręgosłupa w populacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych o różnym stopniu niepełnosprawności /wady postawy, dysfunkcje narządu ruchu, upośledzenia umysłowe, schorzenia ortopedyczne i neurologiczne/.
Rola i znaczenie oraz ocena efektywności specjalnych metod i technik terapeutycznych - diagnostyka i terapia w procesie leczenia i usprawniania pacjentów z różnego typu dysfunkcjami.
Aspekty naukowe i praktyczne dotyczące technik i metod diagnozowania oraz szeroko pojętej terapii manualnej /osteopatia, chiropraktyka, poizometryczna relaksacja mięśniowa, mobilizacje stawów obwodowych i stawów kręgosłupa/. Osteokinetyka i artrokinetyka.
Przywracanie i podtrzymywanie sprawności psychofizycznej osób niepełnosprawnych poprzez sport, turystykę i rekreację - żeglarstwo, narciarstwo zjazdowe i biegowe, tenis.
Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na wybrane cechy psychologiczne, morfologiczne i funkcjonalne dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej w aspekcie rozwoju fizycznego, pracy zawodowej oraz możliwości pełnej ich integracji ze społeczeństwem.

fabiako - 2018-07-18, 12:47

Nieźle :O


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group