To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum.e-Masaz.pl
Internetowe forum o masażach, fizjoterapii, odnowie biologicznej i spa. Forum masażu. Forum masaże. Forum masaż. Forum spa. Forum masaze. Forum rehabilitacja. Forum fizjoterapia. Forum masażystów. Forum masażysty. Fizjoterapia forum, Rehabilitacja forum

Targi, Kongresy fizjoterapeutyczne - Wiosna z Fizjoterapią sympozjum studenckich kol naukowych

massagewarsaw - 2011-01-25, 07:39
Temat postu: Wiosna z Fizjoterapią sympozjum studenckich kol naukowych
V Wiosna z Fizjoterapią

CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII
I REHABILITACJI
WARSZAWA, 15 KWIETNIA 2011 r.

Tematy wiodące:

1. Badania podstawowe w fizjoterapii i rehabilitacji.
2. Rehabilitacja w geriatrii.

Przewidziana jest również sesja tematów wolnych.

PATRONAT HONOROWY
JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
PROF. DR HAB. MED. MAREK KRAWCZYK
PATRONAT NAUKOWY
POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII
POLSKIE TOWARZYSTWO REHABILITACJI
POLSKIE TOWARZYSTWO GERONTOLOGICZNE
PATRONAT MEDIALNY
FIZJOTERAPIA POLSKA (6 PKT. MNiSzW)
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA REHABILITACJA (9 PKT. MniSzW)
Fizjoterapiaonline.pl – Portal Dla Fizjoterapeutów
PARTNERZY
· Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ORGANIZATORZY
· Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
· Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW
1. Sympozjum odbędzie się w Auli Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego przy ul. Trojdena 2a (budynek obok Rektoratu WUM).
2. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na formularzu
zamieszczonym w Internecie na stronie: www.sknfizjoterapii.wum.edu.pl/5wzf_rejestracja
· uczestnictwo czynne od 22 października 2010 r. do 16 lutego 2011 r. (do formularza należy
załączyć streszczenie pracy w formacie .doc lub .rtf),
· uczestnictwo bierne od 22 października 2010 r. do 19 marca 2011 r.
3. Potwierdzenie przyjęcia pracy zostanie przesłane drogą elektroniczną do 16.03.2011 r.
4. Informacje o godzinie wystąpienia zostaną udostępnione na stronie Sympozjum 1.04.2011 r..
5. Organizatorzy przyjmują wyłącznie prace, których pierwszymi autorami są studenci (również
studenci studiów doktoranckich) oraz absolwenci studiów I lub II stopnia w roku akademickim
2009/2010, pod warunkiem, że byli studentami w trakcie realizowania zgłaszanej pracy.
6. Preferowane będą prace oryginalne.
7. Przewidziane są nagrody dla Laureatów Sympozjum. Nagrodzone prace, po przygotowaniu zgodnie
z wymogami redakcyjnymi, mogą zostać opublikowane w czasopismach, które objęły patronat
medialny nad Sympozjum.
8. Autorzy zakwalifikowanych do wygłoszenia prac zobowiązani są do przesłania, w terminie do
9 kwietnia włącznie, na adres wiosnazfizjo@wum.edu.pl prezentacji utworzonych w programie
PowerPoint i nie przekraczających 10 MB. Czas przewidziany na prezentację zostanie podany wraz
z potwierdzeniem przyjęcia pracy.
9. Przewidywana jest oddzielna sesja tematów wolnych. Organizatorzy nie przewidują sesji
plakatowej.
10.Uczestnictwo w Sympozjum jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Pakiet
Konferencyjny zawierający: identyfikator, zeszyt streszczeń i certyfikat uczestnictwa.
11.Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia

Dane kontaktowe Komitetu Organizacyjnego

Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II WL
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Solec 57, 00-424 Warszawa
tel/fax: 022 622 80 05
e-mail: wiosnazfizjo@wum.edu.pl

massagewarsaw - 2013-02-09, 02:44
Temat postu: kurs masaz tajski
Sympozjum Naukowe VII Wiosna z Fizjoterapią odbędzie się już 19 kwietnia 2013

Temat wiodący: Badania podstawowe w fizjoterapii i rehabilitacji.

Przewidziana jest również sesja tematów wolnych.

Dane kontaktowe Komitetu Organizacyjnego
Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II WL
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Solec 57, 00-424 Warszawa
tel/fax: 022 622 80 05
e-mail: wiosnazfizjo@wum.edu.pl

Informacje dla uczestników
1. Sympozjum odbędzie się w Auli Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy
ul. Trojdena 2a (budynek obok Rektoratu WUM).

2. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na formularzu zamieszczonym
w Internecie na stronie: https://wiosna.wum.edu.pl/rejestracja

a. uczestnictwo czynne od 1 grudnia 2012 r. do 1 marca 2013 r. (do formularza należy załączyć streszczenie pracy w formacie .doc lub .rtf),

b. uczestnictwo bierne od 1 grudnia 2012 r. do 19 marca 2013 r.

3. Potwierdzenie przyjęcia pracy zostanie przesłane drogą elektroniczną do 18.03.2013 r.

4. Informacje o godzinie wystąpienia zostaną udostępnione na stronie Sympozjum 10.04.2013 r.

5. Organizatorzy przyjmują wyłącznie prace, których pierwszymi autorami są studenci (również studenci studiów doktoranckich) oraz absolwenci studiów I lub II stopnia w roku akademickim 2011/2012, pod warunkiem, że byli studentami w trakcie realizowania zgłaszanej pracy.

6. Preferowane będą prace oryginalne.

7. Przewidziane są nagrody dla Laureatów Sympozjum. Nagrodzone prace, po przygotowaniu zgodnie
z wymogami redakcyjnymi, mogą zostać opublikowane w czasopismach, które objęły patronat medialny nad Sympozjum.

8. Autorzy zakwalifikowanych do wygłoszenia prac zobowiązani są do przesłania w terminie do 8 kwietnia włącznie na adres wiosnazfizjo@wum.edu.pl prezentacji utworzonych w programie PowerPoint 2003 i nie przekraczających 10 MB. Czas przewidziany na prezentację zostanie podany wraz z potwierdzeniem przyjęcia pracy.

9. Przewidywana jest oddzielna sesja tematów wolnych. Organizatorzy nie przewidują sesji plakatowej.

10. Uczestnictwo w Sympozjum jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Pakiet Konferencyjny zawierający: identyfikator, zeszyt streszczeń i certyfikat uczestnictwa.

11. Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia.

massagewarsaw - 2013-04-25, 11:35
Temat postu: kurs masaz tajski
W piątek, 19 kwietnia 2013 r., odbyła się VII Wiosna z Fizjoterapią, czyli Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych, które w tym roku upłynęło pod hasłem „Aktualne kierunki Rozwoju Fizjoterapii Rehabilitacji”. Głównym organizatorem było Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii wraz z Zakładem Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. dr hab. med. Marek Krawczyk. Konferencję otworzył Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski, który powitał gości i uczestników. W auli obecni byli również przedstawiciele Władz Uczelni: Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem – dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski, Dziekan II Wydziału Lekarskiego – dr hab. n. med. Marek Kuch, Prodziekan ds. Nauki – prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii dr hab. n. med. Artur Mamcarz.

Podczas konferencji tradycyjnie wygłoszone zostały dwa wykłady, podczas których głos zabrała dr n. med. Maria Turos z Zakładu Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny oraz dr n. med. Marek Krasuski z Kliniki Rehabilitacji. Patronat naukowy nad VII Wiosną z Fizjoterapią objęli: Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Dekada Kości i Stawów WHO.

Wiosna z Fizjoterapią rokrocznie odgrywa ogromną rolę w promocji nauki wśród studentów. Zachęca do twórczego traktowania problemów spotykanych przez przyszłych rehabilitantów podczas praktyki zawodowej oraz poszukiwania odpowiedzi na pytania, których nie można znaleźć w podręcznikach czy publikacjach naukowych. W trakcie sympozjum przewidziana została sesja tematów dowolnych. Zaprezentowane przez studentów referaty jednocześnie kwalifikowały się do konkursu pod szyldem prac oryginalnych. Radę Naukową tworzyli m.in. prof. nadzw. dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska – Krajowy Konsultant w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej, prof. nadzw. dr hab. med. Zbigniew Śliwiński – Krajowy Konsultant w Dziedzinie Fizjoterapii, V-ce Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Ideą Sympozjum było przedstawienie osobom związanym z Fizjoterapią, Rehabilitacją i Medycyną Sportową, nowości w sposobach leczenia, wyników nieszablonowych terapii zastosowanych przez kolegów po fachu.

Konferencję urozmaiciła wystawa sprzętu rehabilitacyjnego prezentowanego przez producentów i wystawa fotograficzna przygotowana przez studentów Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii. Można było także zakupić specjalistyczną literaturę oraz porozmawiać z redaktorami pism branżowych.

massagewarsaw - 2014-12-03, 06:56

IX Wiosna z Fizjoterapią odbędzie się 24 kwietnia (piątek) 2015r. w Warszawie przy ul. Trojdena 2a w Centrum Dydaktycznym WUM.

Rejestracja uczestników czynnych rozpocznie się od 15.03, natomiast uczestników biernych od 10.04.15r.

Więcej informacji nt. zeszłych edycji Wiosny z Fizjoterapią oraz bieżących informacji znajdziecie pod adresem: http://wiosna.wum.edu.pl/

Kto planuje być?Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group